Studentské konto, platební podmínky

Správa kolejí a menzy (SKM) zpracovává agendu spojenou s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb a jejich úhradou v informačním systému kolejí a menzy (ISKaM) https://iskam.upce.cz/ Každý student má v tomto systému automaticky zřízeno osobní konto ISKaM. Přes toto konto se realizují veškeré platby za odebraná jídla v menze a ubytovací služby na kolejích. Finanční prostředky mohou studenti vkládat na konto těmito způsoby:

      a) platba platební kartou

 • pokladna Ubytovacího centra, 1. nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu C
 • centrální recepce kolejí, pavilon C
 • menza, samoobslužný nabíjecí PC kiosek, vestibul 1. patro
 • akceptovány jsou platební karty EC/MC, MAESTRO, VISA

      b) online platba platební kartou prostřednictvím internetové platby brány GP WEBPAY

 • přístup do platební brány přes ubytovací systém ISKaM
 • současní studenti = přihlášení do ISKaMu prostřednictvím studentského NetID (st….)
 • budoucí studenti = dočasné heslo pro přihlášení na vyžádání, ubytovani@upce.cz

      c)  převodem nebo vkladem na účet SKM

 • číslo účtu SKM - 369355 61/0100
 • konstantní symbol – 0558
 • variabilní symbol - rodné číslo studenta bez lomítka (studenti – cizinci uvádí pseudorodné číslo přidělené univerzitou)
 • uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro přiřazení platby klientovi

       d) platba v hotovosti

 • hotovostní platby jsou přijímány jen ve výjimečných případech pouze v Pardubicích
 • pokladna Ubytovacího centra, 1. nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu C
 • výběr peněz konta je možný pouze při ukončení ubytování nebo studia

       e) inkasní srážka z účtu - pouze platby za ubytování a služby s ním spojené

 • na účtu klienta je nutné sjednat souhlas s inkasem ve prospěch SKM
 • číslo účtu, na kterém je zřízen souhlas s inkasem, vloží klient do své osobní karty v ISKaMu

RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy