Studentské konto, informace k platbám

Správa kolejí a menzy (SKM) zpracovává agendu spojenou s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb a jejich úhradou v Informačním systému kolejí a menzy (ISKaM) https://iskam.upce.cz/ Každý student má v tomto systému automaticky zřízeno osobní konto ISKaM. Přes toto konto se realizují veškeré platby za odebraná jídla v menze a ubytovací služby na kolejích. Finanční prostředky mohou studenti vkládat na konto těmito způsoby:

a) platba platební kartou

 • menza, samoobslužný platební terminál, vestibul 1. patro (pouze platby do 500,- Kč)
 • vstupní hala pavilonu KC - samoobslužný platební terminál ( možnost platby nad 500,- Kč)
 • pokladna Ubytovacího centra, 1. nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu KC
 • centrální recepce kolejí, pavilon KC
 • akceptovány jsou platební karty EC/MC, MAESTRO, VISA

b) online platba platební kartou prostřednictvím internetové platební brány GP WEBPAY

 • přístup do platební brány přes ubytovací systém ISKaM
 • současní studenti = přihlášení do ISKaMu prostřednictvím studentského NetID (st….)
 • budoucí studenti = dočasné heslo pro přihlášení na vyžádání, ubytovani@upce.cz

c)  převodem nebo vkladem na účet SKM

 • číslo účtu SKM - 36935561/0100
 • konstantní symbol – 0558
 • variabilní symbol VS - je jedinečné číslo generované každému studentovi v systému ISKaM (číslo naleznete na webovém rozhraní systému ISKaM, volba ÚČET/ZÁKLADNÍ ÚDAJE)
 • uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro přiřazení platby klientovi

 d) platba v hotovosti

 • hotovostní platby jsou přijímány jen ve výjimečných případech pouze v Pardubicích
 • pokladna Ubytovacího centra, 1. nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu C
 • výběr peněz z konta je možný pouze při ukončení ubytování nebo studia

Jan Brothánek, ředitel Správy kolejí a menzy

true