Studentské konto, platební podmínky

Správa kolejí a menzy (SKM) zpracovává agendu spojenou s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb a jejich úhradou v informačním systému kolejí a menzy (ISKaM) https://iskam.upce.cz/ Každý student má v tomto systému automaticky zřízeno osobní konto ISKaM. Přes toto konto se realizují veškeré platby za odebraná jídla v menze a ubytovací služby na kolejích. Finanční prostředky mohou studenti vkládat na konto těmito způsoby:

a) Platební kartou

platbu kartou lze realizovat online prostřednictvím internetové platby brány GP WEBPAY nebo na pracovištích (pokladnách) vybavených platebním terminálem

- na pokladně 1.nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu C
- na recepci kolejí pavilonu C
- samoobslužný nabíjecí PC kiosek v menze (vestibul 1.patro)
akceptovány jsou platební karty EC/MC, MAESTRO, VISA

b) Převodem na bankovní účet SKM v Komerční bance

c) Přímým vkladem hotovosti na bankovní účet SKM na přepážce Komerční banky

Platební údaje pro platbu převodem nebo přímým vkladem:
číslo účtu SKM: 369355 61/0100
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: rodné číslo studenta bez lomítka

Uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro přiřazení platby ke studentskému kontu.

d) Platba v hotovosti

hotovostní platby jsou přijímány jen ve výjimečných případech pouze v Pardubicích

- pokladna 1.nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu C

Výběr peněz konta v hotovosti nebo bankovním převodem Správa kolejí a menzy neumožňuje.

Vyjímkou je pouze "nulování" konta při ukončení ubytování nebo studia.