Základní informace k ubytování studentů

Kategorie ubytování

Ubytování je nabízeno ve třech kategoriích z hlediska vybavenosti pokojů sociálním zařízením.

Hlavní kapacitu kolejí představují studentské 1 až 3 lůžkové pokoje  se společným sociálním zařízením a kuchyní na každém patře (kapacita cca 1000 lůžek).  Největší počet pokojů je 2 lůžkových, ostatní pokoje tvoří necelých 5% celkového počtu pokojů.

Druhou kategorií ubytování jsou 2 lůžkové garsoniéry s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou (kapacita cca 400 lůžek).

Nejméně početnou kategorií jsou dvoupokojové buňky, v rámci nichž jsou vždy dva pokoje (oba pokoje jednolůžkové nebo jeden jednolůžkový a druhý dvoulůžkový) sdílejí sociální zařízení a předsíň (kapacita 100 lůžek).

Režimy ubytování

S výjimkou krátkodobých pobytů uzavírají studenti ubytovací smlouvu, v níž jsou stanoveny základní parametry a pravidla ubytování. Z hlediska smluvních vztahů jsou rozlišovány tři režimy s rozdílnými pravidly. 

A) Studentské zvýhodněné ubytování (pouze pro studenty dlouhodobých studijních programů, pevně stanovený počátek a konec ubytování ve vazbě na harmonogram akademického roku)

B) Studentské standardní ubytování (ubytování s libovolným termínem začátku a konce pobytu, minimální délka pobytu 31 dní)

C) Krátkodobé ubytování (ubytování s libovolným termínem začátku nebo konce pobytu)

Pro každý režim ubytování je vydáván samostatný ceník.

Výběr ubytování

Výběr kategorie ubytování, režimu ubytování a konkrétního pokoje je svobodným rozhodnutím každého studenta. Studenti si mohou podle vlastních priorit a finančních možností vybrat nejvhodnější ubytování a konkrétní pokoj, který jim nejlépe vyhovuje. Samozřejmě, že výběr může být v některých obdobích roku omezen dostupnou volnou kapacitou pokojů.

Ubytování smíšených párů 

Je samozřejmostí, že na pokoji spolu můžou bydlet i smíšené páry. Ubytování smíšených páru není možné pouze na pavilonů D, kde je vždy celé patro vyčleněno pro dívky nebo chlapce.      

Ubytování studentů o prázdninách

Ubytování studentů není omezeno pouze na dobu výuky v akademickém roce. O letních prázdninách je vždy jeden pavilon vyčleněn pro prázdninové ubytování a studenti mohu zůstat na kolejích i během prázdnin.

Samostatný pokoj - ubytování bez spolubydlícího 

Standardně jsou studentů nabízeny dvoulůžkové pokoje. V případě, že kapacita kolejí umožní, mohou ubytovaní studenti požádat o neobsazování druhého lůžka a získat za příplatek více životního prostoru a soukromí.

true