Informace, novinky

COVID a testování studentů, platnost od 24.4.2021

Návrat studentů na koleje

Při vyzvednutí klíčů z depozitu je každý student povinen předložit:

 • negativní antigenní test nebo PCR test v písemné podobě, který není starší než 48 hodin
 • nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID v předcházejících 90 dnech
 • nebo certifikát o očkování proti COVID-19, které bylo dokončeno před více než 14 dny

Ubytovaní studenti

Každý ubytovaný student je povinen:

 • absolvovat pravidelné testování – odběrové místo v aule univerzity
 • maximální pauza mezi testy je 7 dní
 • rezervační systém pro testování

https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice

 • formulář k testování je dostupný na intranetu a v centrální recepci kolejí

Povinnost testování se nevztahuje na studenty, kteří:

 • mají potvrzení o prodělání onemocnění COVID v předcházejících 90 dnech
 • nebo certifikát o očkování proti COVID-19, které bylo dokončeno před více než 14 dny

Podrobné informace naleznete na intranetu

Mimořádné opatření za účelem ochrany zdraví – testování studentů a uchazečů o přijetí ke studiu na Univerzitě Pardubice | Univerzita Pardubice (upce.cz)

 

COVID and students testing, valid from 24 April 2021

Return of students into the Halls of Residence

Students who want to pick the key up are obligated submit:

 • Negative antigen test or PCR test in written form no older than 48 hours
 • Or confirmation of the disease COVID in the previous 90 days
 • Or COVID vaccination certificate which was completed more than 14 days ago

Accommodated students

Each accommodated student is obligated:

 • Be tested regularly – sampling point in Assembly hall University Pardubice
 • Maximum pause between test sis 7 days

Reservation system for testing: https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice

 • The form for testing is available in intranet or in Central reception – pavilion C, Halls of Residence

Testing obligation is no valid for students who:

 • They have confirmation of the disease COVID in the previous 90 days
 • They have COVID vaccination certificate which was completed more than 14 days ago

You can find more details in intranet: Mimořádné opatření za účelem ochrany zdraví – testování studentů a uchazečů o přijetí ke studiu na Univerzitě Pardubice | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Správa kolejí a menzy

true
true