Zprávy

Na základě § 8 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
a Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice
zveřejňuje volební komise tuto
Kandidátní listinu do Akademického senátu
Univerzity
Pardubice
 
Kandidující akademický pracovník do voleb na 1 místo v akademické komoře je:
 
Mgr. Petr Mlateček
Katedra tělesné výchovy a sportu

 
 
V Pardubicích dne 3. prosince 2013
Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D.
za dílčí volební komisi
Volby proběhnou ve dnech:
Čtvrtek 12.12.2013   
od 8:00 do 15:30 hodin - Studentská 95, JC, kancelář č. DB02012
v 1. patře (přístup přes schodiště u bufetu)

Pátek 13.12.2011  
od 9 do 14 hodinkatedra tělesné výchovy a sportu, kancelář č. 02044
 
Totožnost voliče bude ověřena dle průkazu zaměstnance.