Kontaktní informace

Chcete nám něco sdělit nebo se na něco zeptat? Využijte jednu z následujících možností, jak se s námi spojit. Najdete zde i základní identifikační údaje, například bankovní spojení, fakturační adresu či ID datové schránky.

Sídlo a doručovací adresa:

UNIVERZITA PARDUBICE
Studentská 95
532 10 Pardubice 2
Česká republika
zkratka: UPa

Důležité kontakty:

Telefonní ústředna          +420 466 036 111 (+420 466 036 112, +420 466 036 113)
e-mail                                 webmaster@upce.cz
                                            fakturace@upce.cz (e-mail pro zasílání faktur)

Telefony na recepce objektů UPa:
recepce Rektorát: 6090
recepce DFJP: 6122
recepce výukový objekt EA: 6040
recepce univerzitní aula: 6690
recepce FChT: 6540
recepce Čs. legií, FEI: 7270
recepce Čs. legií, UNIT: 7210
recepce Tělovýchovná zařízení: 6767
recepce VVCD Doubravice: 8010
strážnice TP Doubravice: 8040

Telefonicky:

Telefonní číslo na ústřednu je +420 466 036 111 (+420 466 036 112, +420 466 036 113). Z ústředny vás přepojí na jakékoli pracoviště univerzity.

Volání v rámci univerzity se uskutečňuje pouze volbou čtyřmístného čísla účastníka, tj. posledních čtyř čísel z telefonního čísla.

Volání z vnější telefonní sítě se uskutečňuje volbou v následujícím tvaru: 466 03x xxx, kde xxxx je čtyřmístné číslo účastníka.

Volejte ZDARMA:

Zavolat na univerzitu můžete ZDARMA prostřednictvím webových Zlatých stránek.
Na www.zlatestranky.cz vyhledejte profil Univerzity Pardubice.

  1. Klikněte na ikonu „Volat zdarma“.
  2. Budete zdarma spojeni s ústřednou Univerzity Pardubice,
  3. Pracovníci ústředny vás spojí s požadovaným pracovištěm či osobou.

Kontakt na konkrétní osobu:

Vyhledat název pracoviště, telefonní číslo či e-mailovou adresu konkrétního zaměstnance Univerzity Pardubice můžete zde. Stačí zadat příjmení hledané osoby.

 

false

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí univerzity
telefon 466 036 555, 602 487 730
e-mail promotion@upce.cz, valerie.wagnerova@upce.cz

  • koordinuje vnitřní a vnější komunikaci univerzity, jednotné působení a vizuální styl univerzity a propagaci univerzity
  • zajišťuje a zprostředkovává komunikaci s médii
  • řídí oblast public a media relations, informačních a propagačních služeb a akademických a prezentačních akcí univerzity
  • řídí vydávání univerzitního časopisu a dalších informačních a prezentačních materiálů univerzity
  • zajišťuje realizaci komunikační strategie a kampaní univerzity
  • řídí oddělení propagace a vnějších vztahů

Oddělění propagace a vnějších vztahů UPa
Rektorát, 3 N.P., Studentská 95, Pardubice, PSČ 532 10
 

 

 

Zpravodajský tým oddělení propagace a vnějších vztahů

členové:

 

Mgr. Zuzana Paulusová
telefon 466 036 406
e-mail zuzana.paulusova@upce.cz

 

Tomáš Pospíchal

telefon 466 036 467
e-mail tomas.pospichal@upce.cz

 

Ing. Lenka Krejčíková
telefon 466 036 757
e-mail lenka.krejcikova@upce.cz

 

Bc. Věra Přibylová

Mgr. Jana Hlavatá
externí spolupracovnice redakce

 

true

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

PharmDr. Ing. Jiří Šafra, Ph.D.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Referát pro ochranu osobních údajů
telefon 466 036 565
e-mail dpo@upce.cz

Dohlíží na řádný výkon činností Univerzity Pardubice v oblasti ochrany osobních údajů.
Je místem pro uplatnění práv fyzických osob v oblasti osobních údajů.
Je kontaktním místem v případě dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů.

Bližší informace k ochraně osobních údajů, případně k uplatnění práv fyzických osob, jsou uvedeny v Úvodním prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů. Bližší pravidla pro uplatnění práv naleznete v dokumentu Postup pro vyřizování žádostí

false
true

Datová schránka:
ID datové schránky Univerzity Pardubice je f5vj9hu

Bankovní spojení:
Komerční banka Pardubice
číslo účtu 37030561/0100

Základní identifikační údaje:
Fakturační adresa:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

Dodací adresa:
Podle požadavku uvedeného na objednávce.

IČ Univerzity Pardubice:
00216275

DIČ:
CZ00216275

Bankovní účet pro platby v CZK:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
č. ú.     37030561/0100 
Zvláštní případy je třeba konzultovat (možno jiný samostatný účet).

IBAN k účtu 37030561/0100:
CZ2901000000000037030561

Bankovní účet pro platby v EUR:
19-2522710287/0100 KB Pardubice
 Zvláštní případy je třeba konzultovat (možno jiný samostatný účet).

IBAN k účtu 19-2522710287/0100:
CZ1401000000192522710287

SWIFT Komerční banky:
KOMBCZPPXXX

false
false