INTERKULTURNÍ KOMPETENCE

Autor: Andrea Koblížková
Název materiálu: Intercultural path
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
Autorka ve svém textu zdůvodňuje nutnost rozvoje specifických aspektů komunikační kompetence a na základě toho představuje konkrétní zkušenosti s rozvojem interkulturní komunikace u studentů předmětu anglický jazyk v rámci spolupráce Jazykového centra Univerzity Pardubice s partnerskými institucemi.