Rozřazovací test AJ DFJP bakalářské studium - kombinované 1. ročník 2016/2017

Rozřazovací test AJ_DFJP_bakalářské studium/kombinované /1. ročník/2016_17
 
 
Vážená studentko /studente,
 
 
jedním ze studijních předmětů bakalářského studijního programu je anglický jazyk. S cílem optimálního využití dosud získaných jazykových znalostí je třeba:
  • bezprostředně po zápisu do 1. ročníku absolvovat rozřazovací test z AJ
  • v průběhu bakalářského studia dosáhnout v AJ úrovně minimálně B1+ dle CEFR
V rámci přípravy na budoucí profesi a navazující studium je doporučeno a máte možnost zapsat si i další jazykové předměty z nabídky JC a dále rozvíjet své jazykové dovednosti:  Zde
Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na stránkách Jazykového centra:
 
Test najdete na: ROZŘAZOVACÍ TEST DFJP Bc-K
 
Test je nutno vykonat v termínu: 20.-22.9.2016
Po vykonání testu doporučujeme zapsat si příslušný předmět AJ takto:
 
0 – 34%    Angličtina pro dopravu – A2 (JC/DKADC)
35 – 59 %  Angličtina pro dopravu  - A2+ (JC/DKADD)
60 – 100% Angličtina pro dopravu – B1 (JC/DKADE)
 
Přehled předmětů AJ na stránkách Jazykového centra:
http://www.upce.cz/jc/studujte/predmety.html
  
Kontakt pro případné dotazy:
yveta.linhartova@upce.cz
pavel.brebera@upce.cz
  
Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
vedoucí Jazykového centra UPa