Moderované diskuze v německém jazyce ZS 2016/17

Jazykové centrum Univerzity Pardubice nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti, zaměstnancům a studentům UPa pokračování cyklu Moderovaných diskuzí v NJ. Obsahem celkem tří 90minutových dialogických setkání, která se konají od 30.listopadu do 14.prosince 2016, jsou společenskovědní témata týkající se aktuálních jevů současnosti a německo-jazyčných kultur v oblastech rodinných, politicko-společenských, mezinárodních a hospodářských.
Moderované diskuze probíhají v německém jazyce, přičemž minimální vstupní jazyková znalost účastníků začíná na úrovni  A2+ dle Společného evropského referenčního rámce. Diskuzi tématu "Mensch, Maschine und Kultur" vede rodilá mluvčí Inga Meissner – ředitelka Goethe Zentra Pardubice.
 
Kde nás najdete? Budova DB, místnost DB 02 011, středisko JC UPa, viz mapa univerzitního kampusu.
 
Termíny v zimním semestru v akademickém roce 2016/17: 30.11.; 7.12.; 14.12. 2016 vždy v 17 hodin.
Další informace na kontaktní adrese: Mgr. Šárka Zikešová, sarka.zikesova@upce.cz, tel.: 466 036 233