Moderované diskuze v německém jazyce LS 2015/16

Jazykové centrum Univerzity Pardubice nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti, zaměstnancům a studentům UPa pokračování cyklu Moderovaných diskuzí v NJ. Obsahem celkem pěti 90minutových dialogických setkání, která se konají od 13.dubna do 25.května 2016, jsou společenskovědní témata týkající se aktuálních jevů současnosti a německo-jazyčných kultur v oblastech rodinných, politicko-společenských, mezinárodních a hospodářských.
Moderované diskuze probíhají v německém jazyce, přičemž minimální vstupní jazyková znalost účastníků začíná na úrovni  A2+ dle Společného evropského referenčního rámce. Diskuze témat "Aktuelle Geschehnisse" vedou rodilá mluvčí Inga Meissner – ředitelka Goethe Zentra Pardubice a Ivan Dramlitsch - nezávislý žurnalista.
 
Kde nás najdete? Budova DB, místnost DB 02 011, středisko JC UPa, viz mapa univerzitního kampusu.
 
Termíny v letním semestru v akademickém roce 2015/16: 13.04.; 27.04.; 4.05.; 18.05.; 25.05. 2016 vždy v 17 hodin.
Další informace na kontaktní adrese: Mgr. Šárka Zikešová, sarka.zikesova@upce.cz, tel.: 466 036 233