Moderované diskuze v německém jazyce LS 2016/17

Jazykové centrum Univerzity Pardubice nabízí veřejnosti a studentům UPa nový předmět UPNMD v rámci cyklu Moderovaných diskuzí v NJ. Obsahem celkem pěti 90minutových dialogických setkání, která se konají od 15. března do 10. května 2017, jsou společenskovědní témata týkající se aktuálních jevů současnosti a německo-jazyčných kultur v oblastech rodinných, politicko-společenských, mezinárodních a hospodářských.
Moderované diskuze probíhají v německém jazyce, přičemž minimální vstupní jazyková znalost účastníků začíná na úrovni  A2+ dle Společného evropského referenčního rámce. Diskuzi tématu "Aktuelles Geschehen" vede rodilá mluvčí Inga Meissner – ředitelka Goethe Zentra Pardubice.
 
Kde nás najdete? Budova DB, místnost DB 02 011, středisko JC UPa, viz mapa univerzitního kampusu.
 
Termíny v letním semestru v akademickém roce 2016/17: 15.03.; 29.03.; 19.04.; 26.04.; 10.05. 2017 vždy v 17 hodin.
Další informace na kontaktní adrese: Mgr. Šárka Zikešová, sarka.zikesova@upce.cz, tel.: 466 036 233