Univerzita Pardubice je tu pro Vás! Chemii, bio-technologii, materiálové inženýrství, dopravní a komunikační technologie, elektrotechniku, informatiku, ekonomiku a veřejnou správu, humanitní obory, jazyky, ošetřovatelství i restaurování uměleckých děl... Tak pestrý výběr studijních programů na sedmi fakultách najdete jen na Univerzitě Pardubice.

Co u nás můžete studovat?

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Celoživotní vzdělávání

Den otevřených dveří


Studentský život

Ubytování a stravování

Lodivod - Průvodce po univerzitě

 

Často kladené dotazy

Informační servis pro uchazeče

Kontakty

Co potřebujete vědět k přijímacímu řízení?

Přihláška ke studiu

Výsledky přijímacího řízení

Termíny podání přihlášek

Počty uchazečů a přijímaných

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Zprávy o průběhu přijímacích řízení

Stipendia

Poplatky spojené se studiem

Studijní a zkušební řád

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Univerzita Pardubice dává stejnou šanci všem uchazečům o studium. Vstříc vychází i uchazečům se smyslovým či tělesným postižením, jenž je při přijímacím řízení oproti ostatním znevýhodňuje, a to vhodnou formou podpory.

Mám zájem dozvědět se více