Statut galerie

Statut galerie
Název: Galerie Univerzity Pardubice

Dislokace: Galerie Univerzity Pardubice je umístěna v knihovně Univerzity, Studentská 519,

Pardubice-Stavařov

Obecná charakteristika, poslání galerie:

Galerie Univerzity Pardubice je kulturním zařízením Univerzity Pardubice. Jejím posláním je umožňovat výtvarným umělcům vystavit svá díla a poskytnout studentům a občanům regionu širší pohled na současné výtvarné umění s důrazem na tvorbu mladých a méně známých výtvarníků z České republiky.

Garance výstavní činnosti

Mgr. Lubomír Netušil, vedoucí atelieru grafiky na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové, člen Unie výtvarných umělců pardubické oblasti.

Práva a povinnosti Univerzity Pardubice

 1. Zajišťuje a hradí provoz galerie, tj. základní výstavní fundus (panely, závěsný systém na uchycení skel a obrazů, výstavní stolky a podstavce pod plastiky) a nezbytný pomocný materiál pro výstavy (balící papír, papír na pasparty, čistící prostředky atd.)
 2. Zajišťuje a hradí převoz exponátů
 3. Zajišťuje a hradí vytištění skládaček a pozvánek k výstavám a jejich rozeslání
 4. Zajišťuje propagaci výstavy v regionálních sdělovacích prostředcích

Práva a povinnosti vystavovatele:

 1. Zodpovídá za přípravu výstavní kolekce včetně odpovídající adjustace výtvarných děl
 2. Zajišťuje a hradí instalaci výstavy
 3. Zajišťuje demontáž a případné balení exponátů pro převoz
 4. Zajišťuje přípravu podkladů pro tisk skládačky a pozvánky, předloh obrazové části skládačky a pozvánky pro tiskařské středisko Univerzity Pardubice
 5. Zajišťuje a hradí zhotovení poutače na stojanu u vchodu do knihovny, případně další propagaci výstavy dle vlastního uvážení
 6. Vystavující souhlasí se zveřejněním vystavených prací v tisku a jiných mediích v souvislosti s články a pořady propagujícími výstavu
 7. Ve vlastní režii zabezpečuje případnou vernisáž výstavy

Pojištění vystavených exponátů

Vlastní exponáty na výstavě nejsou v jejím průběhu samostatně pojištěny. Výstava je však po dobu uzavření objektu jištěna bezpečnostními systémy v budově knihovny. Pokud vystavující bude chtít pojistit jednotlivé vystavené exponáty, musí tak učinit na vlastní náklady.

Harmonogram výstav

Během školního roku se uskuteční maximálně 5 výstav v termínech září - říjen, listopad - prosinec, leden - únor, březen - duben, květen - červen. Podle potřeby je možno poslední výstavu prodloužit i do období letních prázdnin.

false