Nabízené služby

Konferenční služby jsou zajišťovány v objektech Auly Arnošta z Pardubic s přilehlými prostory, v nové budově Dopravní fakulty Jana Pernera a prostorách v historické budově na nám. Čs. Legií.

- zabezpečení technické stránky výuky
- pořádání akademických obřadů, konferencí a dalších akcí.

Vybavení univerzitní auly didaktickou a audiovizuální technikou je na špičkové technické úrovni a nabídka služeb v tomto směru nemá v regionu konkurenci.

SLUŽBY KC:

  • pronájem prostor
  • fotografování - fotodokumentace akcí
  • přepisy z různých formátů (VHS,DVD,..)
  • ozvučení interiérů i exteriérů
  • technické zajištění prezentací
  • videoprojekce
  • školení osob využívajících technické vybavení Univerzity Pardubice

Fotogalerie pořádaných akcí http://www.upce.cz/zazemi/ks/foto.html
Veškeré objednávkové formuláře a ceníky http://www.upce.cz/zazemi/ks/ceniky.html

kontakt: Romana Nepovímová
telefon 466 036 633
e-mail romana.nepovimova@upce.cz

false