Ubytování pro zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice

Krátkodobé ubytování
Pro krátkodobé ubytování zaměstnanců a hostů Univerzity slouží kapacita hotelu Campus Pardubice a to v několika „standardech vybavení“. Toto ubytování zaměstnanců a hostům univerzity je poskytováno v cenách dle platného ceníku krátkodobého ubytování. Zájemci o rezervaci tohoto ubytování kontaktují přímo Ubytovací centrum.

Standardní ubytování (ubytování na 31 a více dní)
Univerzita Pardubice nemá trvale vyčleněnu žádnou ubytovací kapacitu pro déle trvající ubytování zaměstnanců a hostů. Ubytování je možné pouze v případě volného lůžka na lůžkové kapacitě prioritně určené pro ubytování studentů. Ubytování se poskytuje za podmínek a pravidel platných pro studentské standardní ubytování (složení rezervační a následně ubytovací kauce, uzavření ubytovací smlouvy, ceny dle ceníku  studentského standardního ubytování, způsob a včasná úhrada kolejného, …). V případě zájmu o toto ubytování zaměstnanec kontaktuje přímo Ubytovací centrum.

true