Objednávky jídel

V jídelně v Doubravicích, v jídelně na náměstí Čs. Legií a v jídelně II. v přízemí menzy je možné odebrat jídlo pouze na základě předchozí objednávky.

Objednávání jídel se provádí v systému ISKaM. Pro přihlášení do systému použijte Vaše netID s připojenou doménou (stxxxx@upce.cz) a heslo k Vašemu netID účtu (heslo získáte v knihovně, kopycentru nebo ve výdejně karet na informačním centru).

Vybraná jídla si můžete objednat též na terminálech umístěných v uvedených jídelnách.

Objednávání (a rušení jídel) se provádí nejpozději ráno do 8:00 hod. na konkrétní den. Při objednávání vyberte datum na který budete jídlo objednávat, vyberte výdejnu na kterou chcete jídlo objednat, vyberte jídlo.

Objednané jídlo můžete odebrat:

Jídelna II. Pondělí -Pátek od 10:00 do 14:00 hod.

Výdejna TP Doubravice Pondělí – Pátek od 11:00 do 13:00 hod.

Výdejna Legie Pondělí - Pátek od 11:00 do 13:30 hod.

false