Informace k nástupu na koleje

 1. Hlavní termín nástupu na koleje:
  • pondělí 18. 9. – neděle 24. 9. 2017
  • sjednaná rezervace lůžka platí do 24. 9. včetně
  • rezervace lůžka je zpoplatněna, tj. vyúčtováno bude období od 18. 9. v ceně za lůžko / noc dle typu pokoje bez ohledu na skutečný termín nástupu k ubytování
 2. Předčasný nástup na koleje (nástup před 18. 9.):
  • předčasný nástup na koleje je možný pouze po předchozí dohodě, konkrétní termín nástupu je nutné avizovat emailem minimálně 3 dny předem (ubcentrum@upce.cz )
  • kolejné je účtováno od skutečného data nástupu
 3. Odklad nástupu na koleje (nástup po 24. 9.):
  • v případě potřeby odložit nástup na koleje je nutné požádat písemně vedoucí kolejí o prodloužení rezervace (email eva.machane@upce.cz ), a to nejpozději do středy 20. 9. (12:00)
  • prodloužení rezervace je možné maximálně do 1. 10. a je podmíněno úhradou celého období rezervace, tj. od 18. 9. do plánovaného data nástupu k ubytování, v ceně za lůžko / noc dle typu pokoje
 4. Zrušení rezervace
  • rezervace studentů, kteří bez žádosti o odklad nástupu na koleje do 25.9. nenastoupí, budou  zrušeny se storno poplatkem dle ceníku
 5. Organizace nástupů:
  • ubytování provádí centrální recepce v pavilonu C v čase 8:00 – 20:00

 

Mgr. Eva Macháně, vedoucí kolejí