Ubytování pro studenty v Pardubicích

 

 

Kategorie ubytování

Ubytování je nabízeno ve třech kategoriích z hlediska vybavenosti pokojů sociálním zařízením.

Hlavní kapacitu kolejí představují studentské 1 až 3 lůžkové pokoje  se společným sociálním zařízením a kuchyní na každém patře (kapacita cca 1000 lůžek).  Největší počet pokojů je 2 lůžkových, ostatní pokoje tvoří necelých 5% celkového počtu pokojů.

Druhou kategorií ubytování jsou 2 lůžkové garsoniéry s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou (kapacita cca 400 lůžek).

Nejméně početnou kategorií jsou dvoupokojové buňky, v rámci nichž jsou vždy dva pokoje (oba pokoje jednolůžkové nebo jeden jednolůžkový a druhý dvoulůžkový) sdílejí sociální zařízení a předsíň (kapacita 100 lůžek).

Režimy ubytování

S výjimkou krátkodobých pobytů uzavírají studenti ubytovací smlouvu, v níž jsou stanoveny základní parametry a pravidla ubytování. Z hlediska smluvních vztahů jsou rozlišovány tři režimy s rozdílnými pravidly. 

A) Studentské zvýhodněné ubytování (pouze pro studenty dlouhodobých studijních programů, pevně stanovený počátek a konec ubytování ve vazbě na harmonogram akademického roku)

B) Studentské standardní ubytování (ubytování s libovolným termínem začátku a konce pobytu, minimální délka pobytu 31 dní)

C) Krátkodobé ubytování (ubytování s libovolným termínem začátku nebo konce pobytu)

Pro každý režim ubytování je vydáván samostatný ceník.

Výběr ubytování

Výběr kategorie ubytování, režimu ubytování a konkrétního pokoje je svobodným rozhodnutím každého studenta. Studenti si mohou podle vlastních priorit a finančních možností vybrat nejvhodnější ubytování a konkrétní pokoj, který jim nejlépe vyhovuje. Samozřejmě, že výběr může být v některých obdobích roku omezen dostupnou volnou kapacitou pokojů.

Ubytování smíšených párů 

Je samozřejmostí, že na pokoji spolu můžou bydlet i smíšené páry. Ubytování smíšených páru není možné pouze na pavilonů D, kde je vždy celé patro vyčleněno pro dívky nebo chlapce.      

Ubytování studentů o prázdninách

Ubytování studentů není omezeno pouze na dobu výuky v akademickém roce. O letních prázdninách je vždy jeden pavilon vyčleněn pro prázdninové ubytování a studenti mohu zůstat na kolejích i během prázdnin.

Samostatný pokoj - ubytování bez spolubydlícího 

Standardně jsou studentů nabízeny dvoulůžkové pokoje. V případě, že kapacita kolejí umožní, mohou ubytovaní studenti požádat o neobsazování druhého lůžka a získat za příplatek více životního prostoru a soukromí.

RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy

true

 

Studentské zvýhodněné ubytování – pro podávání žádostí a pro celou organizaci tohoto ubytování platí závazné termíny. Termíny pro příslušný akademický rok vyhlašuje ředitel SKM v rámci vydávaného Harmonogramu organizace ubytování.

Standardní ubytování – O toto ubytování mohou studenti žádat v průběhu celého akademického roku. Pro ubytování není vyčleněna trvale žádná kapacita. Koncem září a v průběhu října pro toto ubytování nejsou obvykle žádná volná lůžka, pokud nebyla s dostatečným předstihem rezervována (minimálně před zahájením letních prázdnin). Žádost o ubytování se zasílá emailem do Ubytovacího centra, email: ubytovani@upce.cz. Do předmětu emailu uveďte: “Požadavek na standardní ubytování“.

Krátkodobé ubytování Pro toto ubytování je vyčleněna kapacita hotelu Campus Pardubice. O toto ubytování mohou studenti žádat v průběhu celého akademického roku na ubytovacím centru. Žádost o ubytování se zasílá emailem do Ubytovacího centra, email: ubytovani@upce.cz. Do předmětu emailu uveďte: “Požadavek na krátkodobé ubytování“.

RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel správy kolejí a menzy

true
Termíny podávání žádostí o koleje a rezervací lůžek
v režimu "dlouhodobé zvýhodněné ubytování"
na období 17.9.2018 - 4.7.2019
 
POZOR! Žádost lze podat až po přijetí ke studiu!
 
I. kolo 
1.4. - 22.4. podávání žádostí
23.4. zveřejnění výsledků - do 15:00
23.4. - 30.5. platba rezervační kauce (pouze aktuálně neubytovaní studenti) 
24.4. - 3.6. výběr + rezervace lůžka
 
II. kolo
11.6. - 15.7. podávání žádostí
16.7. zveřejnění výsledků - do 15:00
16.7. - 8.8. platba rezervační kauce
17.7. - 12.8. výběr + rezervace lůžka
 
III. kolo 
23.7. - 19.8. podávání žádostí
20.8. zveřejnění výsledků - do 15:00
20.8. - 5.9. platba rezervační kauce 
21.8. - 9.9. výběr + rezervace lůžka
 
Po uzavření III. kola mohou zájemci žádat o ubytování emailem na adrese:   ubytovani@upce.cz 
false
true
 1. ROZSAH UBYTOVACÍHO OBDOBÍ 

  Pro akademický rok 2018 / 2019 budou ubytovací smlouvy v režimu „studentské zvýhodněné ubytování“ se zvýhodněnou cenou uzavírány na období od 17. 9. 2018 do 4. 7. 2019.

 2. INSTRUKCE PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
 • žádost podávají studenti a uchazeči přijatí ke studiu na Univerzitě Pardubice elektronicky prostřednictvím Informačního systému kolejí a menzy (dále jen ISKAM) na:
 1. studenti s platným aktivním NetID (stxxxx) se do ISKaMu přihlašují na adrese https://iskam.upce.cz  + žádost podávají v dialogu „Žádosti o ubytování (pořadníky)“ 
 2. přijatí uchazeči, kterým doposud nebylo přiděleno NetID, se přihlásí na adrese https://iskam.upce.cz/Login :

  - v přihlašovacím dialogu uchazeč vyplní email a vygeneruje si heslo (odkaz „Nemáte nebo jste zapomněli heslo?“)

  - po otevření ISKaMu podává uchazeč žádost v dialogu „Žádosti o ubytování (pořadníky)“

true

1. KOLO ŽÁDOSTÍ A REZEVACÍ (od 1. 4. 2018)

1. 4. – 22. 4. podávání žádostí

23. 4. zjištění stavu žádosti v ISKaMu – od 15:00 (uspokojená = kladně vyřízená)

23. 4. – 30. 5. úhrada rezervační kauce (platí pouze pro neubytované studenty, ubytovaným studentům je rezervační kauce automaticky uhrazena ze současné kauce ubytovací)

Termíny rezervací – platí pro studenty s uspokojenou žádostí:

24. 4. – 13. 5. rezervace současného lůžka v ISKaMu

24. 4. – 11. 5. rezervace současného pokoje pro páry „ONA + ON“ – požadavek emailem na ubytovani@upce.cz; (2x jméno + 2x NetID)

14. 5. – 21. 5. rezervace společného pokoje pro nové páry „ONA + ON“ – požadavek emailem na ubytovani@upce.cz; (2x jméno + 2x NetID + preferovaný pavilon / typ pokoje)

14. 5. – 21. 5. rezervace samostatného pokoje bez spolubydlícího „STUDENT SINGLE“ – požadavek emailem na ubytovani@upce.cz  (jméno + NetID + typ pokoje)

22. 5. – 3. 6. ostatní studenti - rezervace libovolného lůžka v ISKaMu

4. 6. přidělení lůžka studentům, kteří neprovedli rezervaci – nahodilý výběr v ISKaMu

4. 6. zrušení rezervace + zamítnutí žádosti studentům, kteří neuhradili rezervační kauci

RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy

true

2. KOLO ŽÁDOSTÍ A REZERVACÍ (od 11. 6. 2018)

11. 6. – 15. 7. podávání žádostí

16. 7. zjištění stavu žádosti v ISKaMu – od 15:00 (uspokojená = kladně vyřízená)

16. 7. – 8. 8. úhrada rezervační kauce

Termíny rezervací – platí pro studenty s uspokojenou žádostí:

17. 7. – 25. 7. rezervace společného pokoje pro páry „ONA + ON“ – požadavek emailem na ubytovani@upce.cz; (2x jméno + 2x NetID + preferovaný pavilon / typ pokoje)

17. 7. – 25. 7. rezervace samostatného pokoje bez spolubydlícího „STUDENT SINGLE“ – požadavek emailem na ubytovani@upce.cz; (jméno + NetID + typ pokoje)

26. 7. – 12. 8. ostatní studenti - rezervace libovolného lůžka v ISKaMu

13. 8. přidělení lůžka studentům, kteří neprovedli rezervaci – nahodilý výběr v ISKaMu

13. 8. zrušení rezervace + zamítnutí žádosti studentům, kteří neuhradili rezervační kauci

RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy

true

3. KOLO ŽÁDOSTÍ A REZERVACÍ (od 23. 7. 2018)

23. 7. – 19. 8. podávání žádostí

20. 8. zjištění stavu žádosti v ISKaMu (uspokojená = kladně vyřízená)

20. 8. – 5. 9. úhrada rezervační kauce

Termíny rezervací – platí pro studenty s uspokojenou žádostí:

21. 8. – 28. 8. rezervace společného pokoje pro páry „ONA + ON“ – požadavek emailem na ubytovani@upce.cz; (2x jméno + 2x NetID + preferovaný pavilon / typ pokoje)

29. 8. – 9. 9. ostatní studenti - rezervace libovolného lůžka v ISKaMu

10. 9. přidělení lůžka studentům, kteří neprovedli rezervaci – nahodilý výběr v ISKaMu

10. 9. zrušení rezervace + zamítnutí žádosti studentům, kteří neuhradili rezervační kauci

 

DODATEČNÉ PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UBYTOVÁNÍ:

po uzavření 3. kola podávání žádostí, tj. od 11. 9. 2018, mohou případní zájemci žádat o ubytování emailem na adrese ubytovani@upce.cz .

 

RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy

true

SPECIÁLNÍ INFORMACE PRO STUDENTY FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS) A FAKULTY RESTAUROVÁNÍ (FR)

 • studenti FZS, kteří mají zájem o ubytování na koleji v areálu fakulty (Pardubice, Průmyslová ulice), podávají žádosti o ubytování přímo provozovateli ubytovacího zařízení, kterým je Střední zdravotnická škola Pardubice (bližší informace na http://www.szs-pardubice.cz/ )
 • studenti FR podávají žádost o ubytování ve výše uvedených termínech (článek III.) emailem na adrese ubytovani@upce.cz

  RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy

true

Informační systém kolejí a menzy = ISKaM

ISKaM je systém, který komplexně zpracovává agendu spojenou s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb.

Každý student má v ISKaMu vytvořeno osobní finanční konto, prostřednictvím kterého jsou prováděny veškeré platby za ubytování + stravování a současně evidovány veškeré platební operace.

Přihlášení do ISKaMu – https://iskam.upce.cz/

Rezervační kauce

 • částka 3.000,- Kč
 • úhrada platby
 • termín úhrady - viz jednotlivá kola podávání žádostí
 • SKM studentům doporučuje platbu kauce zvýšit o 500,- Kč - tato částka automaticky zůstává na kontě studenta jako „volný kredit" pro odběr jídel v menze
 • rezervační kauce je po nástupu k ubytování použita jako částečná úhrada kauce ubytovací

  Ubytovací kauce

 • ubytovací kauce je stanovena ve výši 35-ti násobku denní sazby za konkrétní lůžko
 • ubytovací kauce je automaticky vypočtena systémem ISKaM při nástupu studenta k ubytování a částečně uhrazena z rezervační kauce
 • doplatek ubytovací kauce je ubytovaný povinen uhradit nejpozději společně s vyúčtováním kolejného za září 2018, splatnost do 15. 10. 2018
 • ubytovací kauci  SKM vrací po ukončení ubytování

  Zrušení rezervace - storno poplatky

 • zrušení rezervace lze provést pouze písemně emailem – kontakt eva.machane@upce.cz
 • zrušení rezervace do 18. 8. 2018 - bez storno poplatku
 • zrušení rezervace od 19. 8. 2018 - storno poplatek dle ceníku
 • storno poplatek není student povinen platit v případě, že nebyl přijat do navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu a předložil rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
 • případné storno poplatky se hradí z rezervační kauce

Informace k platbám za ubytování (kolejné) v průběhu akademického roku

 • každý 1. den v měsíci je vypočtena a předepsána k úhradě částka za kolejné na aktuální měsíc + vyúčtování služeb za minulý měsíc, která je splatná do 15. dne aktuálního měsíce
 • POZOR! Výjimkou je platba kolejného za září, která je splatná do 15. 10. společně s kolejným na říjen a doplatkem ubytovací kauce!
 • způsob úhrady měsíčního vyúčtování kolejného + služeb

RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy

true

Hlavní termín nástupu na koleje:

 • pondělí 17. 9. – neděle 23. 9. 2018
 • sjednaná rezervace lůžka platí do 23. 9. 2018 včetně
 • rezervace lůžka je zpoplatněna, tj. vyúčtováno bude období od 17. 9. v ceně za lůžko / noc dle typu pokoje bez ohledu na skutečný termín nástupu k ubytování

Předčasný nástup na koleje (nástup před 17. 9.):

 • předčasný nástup na koleje je možný pouze po předchozí dohodě, konkrétní termín nástupu je nutné avizovat emailem minimálně 3 dny předem (ubytovani@upce.cz)
 • kolejné je účtováno od skutečného data nástupu

Odklad nástupu na koleje (nástup po 23. 9.):

 • v případě potřeby odložit nástup na koleje je nutné požádat písemně vedoucí kolejí o prodloužení rezervace (email eva.machane@upce.cz), a to nejpozději do pátku 21. 9. (12:00)
 • prodloužení rezervace je možné maximálně do 1. 10. a je podmíněno úhradou celého období rezervace, tj. od 17. 9. do plánovaného data nástupu k ubytování, v ceně za lůžko / noc dle typu pokoje

Zrušení rezervace

 • rezervace studentů, kteří bez žádosti o odklad nástupu na koleje do 23.9. nenastoupí, budou  zrušeny se storno poplatkem dle ceníku

Organizace nástupů:

 • ubytování provádí centrální recepce v pavilonu C v čase 8:00 – 20:00

RNDr.Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy

true
true