Podávání žádostí o ubytování na koleji v Litomyšli

Žádosti o ubytování na koleji L

SKM akceptuje pouze žádosti o ubytování podané emailem na adresu ubytovani@upce.cz  

V předmětu emailu musí student uvést: „žádost o prázdninové ubytování na koleji L“ nebo „žádost o celoroční ubytování na koleji L“. V textu emailu musí uvést:  jméno, příjmení, datum narození, studijní ročník, datum počátku a konce ubytování, případně uvést i jméno a příjmení  studenta, s kterým chcete bydlet nebo požadavek na bydlení bez spolubydlícího.   

Letní prázdninové studentské ubytování

Žádosti o toto ubytování je potřeba podat nejpozději do 14. 5. Ubytování je přednostně určeno studentům, u nichž ubytování navazuje na ubytování v aktuálním akademickém roce (bude jim prodloužena současná Smlouva o ubytování).   

Studentské zvýhodněné ubytování 

Ubytovací smlouvy budou uzavírány na období od 17. 9. 2018 do 4. 7. 2019 na akademický rok 2018/2019

1. kolo  15. 6. -  23. 7. 2018 je určeno pro všechny budoucí i současné studenty

2. kolo  23. 7. -  19. 8. 2018 je určeno pro všechny budoucí i současné studenty

(2. kolo se vypisuje pouze, pokud se v 1. kole neobsadí všechna lůžka)

Dodatečné ubytování v průběhu akademického roku

V případě neobsazení všech lůžek mohou studenti podávat žádosti o ubytování v průběhu celého roku.

Způsob zpracování žádostí

Žádosti budou hromadně zpracovány v termínu 24. – 27. 7. 2018. Informaci o přidělení či nepřidělení lůžka obdrží studenti emailem nejpozději 31. 7. 2018.

Rezervaci lůžka musí nový zájemce o bydlení potvrdit platbou kauce převodem ve výši 3000,- Kč na účet  SKM, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po potvrzení rezervace emailem ze strany SKM. 

V případě neuhrazení kauce ve stanoveném termínu bude rezervace zrušena a lůžko bude postoupeno dalšímu zájemci o ubytování.

RNDr. Pavel Ďurovec
ředitel Správy kolejí a menzy

false