Časté dotazy

Problémy s přihlášením

1. Po odeslání údajů se objeví znovu přihlašovací okno nebo se opět načítání

Možné příčiny a řešení

  • Neplatné přihlašovací údaje - váš studentský účet může být z nějakého důvodu zablokován. Je možné zkontrolovat pomocí přihlášení na studentský email na adrese http://posta.student.upce.cz popř. na adrese http://student.upce.cz(Pokud se ani do emailu nepřihlásíte, reaktivujte si svůj účet v knihovně, kartové centrum nebo kopírovací a internetové centrum . Vážnější problémy u pana Jeřába - Kartové centrum. (netID@upce.cz)
  • Zrušený studentský účet - v okamžiku, kdy přestanete být studenty Univerzity Pardubice je Váš účet zrušen. (můžete opět zkontrolovat přihlášení na studentský email http://posta.student.upce.cz popř. na adrese http://student.upce.cz .Tento problém se týká pouze studentů, kteří skončili v současném roce bakalářské či magisterské studium.

2. Zobrazí se stránka s textem "v databázi se nenachází Vaše údaje..."

Tento problém se vyskytuje pouze v souvislosti s webovým prohlížečem Internet Explorer u počítačů, které se připojují do domény. Řešením je v tomto případě použít jiný prohlížeč (Firefox, Opera).

V případě dalších problémů kontaktujte správce aplikace pí. Ivu Bartoňovou, telefon 466 036 252, e-mail iva.bartonova@upce.cz

true