Zahraniční studenti absolvují letní školu

13. 7. 2018

Studenti z Taiwanu, Číny, Arménie, ale také například Brazílie pobývají aktuálně na Univerzitě Pardubice. Absolvují tady totiž měsíční letní školu „European Studies and Governance“. Během ní si rozšíří znalosti, poznají Evropu reálně i přes pohled různých disciplín a prožijí léto v České republice.

Šest fakult Univerzity Pardubice, Jazykové centrum, Centrum transferu technologií a znalostí a v neposlední řadě Katedra tělovýchovy a sportu připravilo pro skupinku dvaadvaceti studentů bohatý program přednášek, workshopů a kurzů. Na přípravách a zajištění akcí pro studenty se podílejí kromě pracovníků našich fakult a oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy univerzity i naši studenti, v jejichž společnosti účastníci letní školy stráví také část svého pobytu. 

„Čeká na ně opravdu bohatý a pestrý program. Seznámí se s vědeckou prací našich pracovišť, moderním vysokoškolským zázemím i možnostmi studia u nás. Chceme dát studentům příležitost zažít český univerzitní život a vidět Evropu reálně i prostřednictvím různých vědních disciplín,“ říká Ing. Monika Vejchodová z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice.

Studenti se zabývají interkulturními studiemi se zaměřením na českou kulturu, českým pojetím asijské kultury a osvojí si jazykové dovednosti. Připraveny jsou pro ně kurzy a workshopy, v nichž poznají český vládní systém, budoucnost chemických věd nebo zjistí, jak se Evropané starají o své tělo a duši. Seznámí se se evropskými standardy automobilového průmyslu nebo jak pečovat o kulturní dědictví. 

Noc plná deskových her, prohlídka pivovaru nebo koncert jsou jen příklady nabitého doprovodného programu, který čeká zahraniční hosty po přednáškách. Tuto část programu zahraničních studentů v Pardubicích pro ně připravili sami čeští vysokoškoláci. Nudit se nebudou účastníci letní školy Univerzity Pardubice ani o víkendech. Společně s českými studenty vyjedou například na výlet na Karlštejn, na exkurzi do opatovické elektrárny nebo zdolají nejvyšší horu ČR - Sněžku.

Přihlášku do mezinárodní letní školy mohl vyplnit každý student ve věku 18 až 30 let, který měl zájem o evropská témata z různých úhlů pohledu několika disciplín, které se vyučují na sedmi fakultách. „Program letní školy jsme nabídli našim partnerským univerzitám a dalším institucím po celém světě. Následný zájem o ni předčil naše očekávání. Sešlo se nám 5 350 přihlášek!“ pochvaluje si zájem o letní školu Monika Vejchodová.  

Do Pardubic nakonec dorazili studenti z Taiwanu, Číny, Ukrajiny, Arménie, Brazílie a Itálie. Pro nejrůznější studijní a vědecké pobyty i vědecko-výzkumnou spolupráci má aktuálně univerzita uzavřeno na 455 smluv s více než třemi stovkami institucí ve více než 50 zemích světa.

Mgr. Lenka Čermáková

Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa