Výuka na Fakultě filozofické od 14. října 2020

13. 10. 2020

Milí studenti a zaměstnanci,

s ohledem na usnesení vlády České republiky č. 1022 z 12. října 2020 vydává děkan FF UPa následující opatření:

 • Od 14. října do 1. listopadu včetně se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce, a to se týká i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
 • Výuka nadále probíhá distančně a ideálně online a synchronně (podle rozvrhu).

 

 • Také se v tomto období zakazuje osobní účast na zkouškách, pokud se v jeden čas účastní zkoušky více než 10 osob.
 • Zákaz osobní přítomnosti na výuce se nevztahuje na studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.
 • Na studenty druhého ročníku magisterského studijního programu Resocializační pedagogika (KVV) se vztahuje usnesení vlády č. 1027. Jde o pracovní povinnost k zajištění poskytování sociálních služeb. Seznam těchto studentů bude obratem předán hejtmanovi Pardubického kraje.

 • Studentům prvních ročníků bakalářských studijních programů nabízíme pomocnou ruku. 
 • Pokud máte problémy s počátkem studia a týká se to obsahu konkrétních kurzů, komunikace v kurzu či chodu katedry/ústavu, kontaktujte v prvé řadě své vyučující, případně vedoucí katedry/ústavu, na které studujete.
 • V případě celofakultních potíží je možné oslovit Ing. Jana Pražáka z Poradenského a propagačního centra FF UPa na e-mailu jan.prazak@upce.cz.

Provoz studijního oddělení FF UPa

 • Úřední hodiny pondělí a čtvrtek 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hod.
 • Prosím, omezte fyzické návštěvy na studijním oddělení. Využívejte nejlépe e-mailovou nebo telefonickou komunikaci.
 • Potvrzení o studiu můžeme zaslat na studentský e-mail či poštou.
 • Pro odevzdávání Vašich dokumentů slouží také zamykací schránka umístěná přímo u dveří studijního oddělení.

Neostýchejte se a své problémy včas řešte. Jsme tu pro vás!

 

Pardubice, 13. října 2020

děkan FF UPa


Zrušuje se Opatření č. 12/2020 a čl. 1 a 2 Opatření děkana č. 11/2020.