Výběrové řízení na pozici TAJEMNÍK / TAJEMNICE FAKULTY

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na pozici:

TAJEMNÍK / TAJEMNICE FAKULTY

Základní charakteristika činnosti:

Jmenovaná pozice podle § 32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Manažer na této pozici řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana fakulty.

 • koordinace finanční, provozní, organizační a personální agendy fakulty
 • zpracování rozpočtu fakulty, sledování a vyhodnocování jeho čerpání
 • koordinace a kontrola čerpání finančních prostředků na katedrách
 • posuzování dodavatelsko-odběratelských vztahů z ekonomického hlediska
 • spolupráce na řízení zakázek fakulty po ekonomické stránce

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického zaměření
 • praxi v oboru ekonomického řízení a zkušenosti s řízením většího počtu zaměstnanců
 • praxe v řídící činnosti v akademickém prostředí a znalost problematiky hospodaření veřejné vysoké školy výhodou
 • organizační, manažerské, prezentační, komunikační a vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni
 • schopnost orientace v právních předpisech
 • schopnost systémové koordinace práce a samostatného tvůrčího řešení problémů
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, Outlook)
 • spolehlivost, zodpovědnost, analytické myšlení
 • aktivní znalost anglického jazyka výhodou
 • zkušenosti s výkaznictvím výhodou
 • trestní a morální bezúhonnost – výpis z rejstříku trestů

Nabízíme:

 • pracovní poměr na plný úvazek ve jmenované pozici
 • činorodou, kreativní a zodpovědnou řídící práci v akademickém prostředí
 • mzdové ohodnocení podle Vnitřního mzdového předpisu univerzity
 • zaměstnanecké benefity (6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování)
 • příjemné pracovní prostředí, zaškolení do nové práce

Předpokládaný nástup:       1. 4. 2018

Písemné přihlášky s přiloženým strukturovaným životopisem, kopií dokladu o dosaženém vzdělání a výpisem z rejstříku trestů je nutné doručit nejpozději do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 5.3.2018, elektronicky na adresu: barbora.antonova@upce.cz nebo poštou na adresu: Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Děkanát fakulty, Studentská 95, 532 10 Pardubice. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení“.

Bližší informace podá Ing. Barbora Antonová – tel. 466 036 509.

Výběrové řízení