Výběrové řízení na pozici post-dok v oboru Pokročilé fotokatalyzátory s heteropřechodem

UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická

s podporou projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016969 "Mezinárodní mobilita pracovníků na Univerzitě Pardubice ll"

přijme 1 výzkumného pracovníka na pozici post-dok v oboru:

Pokročilé fotokatalyzátory s heteropřechodem (FChT) - KA09

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení