Výběrové řízení na pozici post-dok v oboru Moderní environmentální separační metody

UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická

s podporou projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016969 "Mezinárodní mobilita pracovníků na Univerzitě Pardubice ll"

přijme 1 výzkumného pracovníka na pozici post-dok v oboru:

  Moderní environmentální separační metody (FChT) - KA13

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení