Výběrové řízení na místo akademického pracovníka

Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice pro:

 

Ústav systémového inženýrství a informatiky

  • 1 místo docenta na plný pracovní úvazek

 

Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2020 nebo dle dohody

Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení místa:

  • habilitace v oboru systémové inženýrství a informatika
  • schopnost vědecko-výzkumné práce a publikačních aktivit
  • zkušenosti s pedagogickým působením na vysoké škole a znalost světového jazyka

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých činnostech, je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 16. 3. 2020) poštou na níže uvedenou adresu  (na obálku připište: výběrové řízení – docent USII) nebo elektronicky na e-mail dekanat.fes@upce.cz (do předmětu e-mailu uveďte: VR – docent USII).

 

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní    

Děkanát

Studentská 95

532 10  Pardubice                         

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení