Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

 

 

 

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení

Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

        Katedru informačních technologií

  • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na pozici vedoucího katedry
  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na databázové systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na operační systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na programování a vývoj softwaru na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

       Katedru elektrotechniky

  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na elektrotechniku na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

       Katedru softwarových technologií

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na počítačovou grafiku na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na programování a vývoj softwaru na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

        Katedru matematiky a fyziky

  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na výuku a výzkumnou činnost v oblasti matematiky nebo fyziky na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

 

Termín nástupu: 1. 11. 2019, popř. dle dohody

Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst: u profesorů jmenování, u docentů habilitace, u odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci. Prokázání tvůrčí a publikační činnosti v oboru minimálně v posledních pěti letech. U uchazečů na místo vedoucího katedry jsou požadovány organizační schopnosti a předpoklady pro koncepční a řídící práci.

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých hodnostech, je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 17. 10. 2019) elektronicky na email lenka.tobiskova@upce.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu. Uchazeči na místo vedoucího katedry přiloží též návrh koncepce rozvoje katedry.

 

 

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Lenka Tobišková

Studentská 95

532 10 Pardubice 2

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení