Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

 

Katedru ošetřovatelství

  • 1 místo docenta pro obor ošetřovatelství na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta pro obor ošetřovatelství se zaměřením na perioperační péči na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedru porodní asistence a zdravotně sociální práce

  • 1 místo odborného asistenta pro obor porodní asistence se zaměřením na perioperační péči v gynekologii a porodnictví na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo asistenta nebo odborného asistenta pro obor porodní asistence na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedru klinických oborů

  • 1 místo asistenta, odborného asistenta nebo docenta pro obor management a ekonomika ve zdravotnictví na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo asistenta nebo odborného asistenta pro obor radiologie na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

 

 

 

Předpokládaný nástup: dle dohody

 

Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Požadujeme: ukončené VŠ vzdělání příslušného zaměření; na místo docenta habilitace v oboru, na místo odborného asistenta akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.

Přednášková a publikační činnost v oboru výhodou. Předpokládáme znalost práce na PC, zájem o pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, znalost světového jazyka, občanskou a morální bezúhonnost.

 

Nabízíme: tvůrčí práci v perspektivním týmu, maximální podporu osobnostního a profesního růstu, pravidelné odborné i jazykové vzdělávání, možnost zahraničních mobilit, příjemné pracovní prostředí, kvalitní materiálně-technické vybavení kanceláří i učeben, 8 týdnů dovolené, možnost čerpání studijního a tvůrčího volna.

 

K písemné přihlášce připojte kopie dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech či vědeckých hodnostech, motivační dopis, strukturovaný životopis, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

 

Přihlášku s doklady je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění inzerátu t.j. do 19.12. 2019 na adresu:

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Děkanát Fakulty zdravotnických studií

Mgr. Drahomíra Ciberová

Průmyslová 395

532 10 Pardubice

 

nebo na e-mail

drahomira.ciberova@upce.cz

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení