Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

 

 

Děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic:

 

Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita:

1 místo vedoucího* ateliéru - doc., OA nebo A

 

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru:

1 místo asistenta nebo odborného asistenta pro výuku odborných studijních předmětů Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru, vzdělání v oboru restaurování vítáno, plný úvazek, nástup dle dohody

 

Ateliér výtvarné přípravy:

1 místo vedoucího* katedry – prof., doc., OA nebo A

 

Katedra humanitních věd:

1 místo vedoucího* katedry – prof., doc., OA nebo A

 

*Uchazeči na pozice vedoucích ateliérů, kteří dosud nejsou akademickými pracovníky FR, se současně přihlásí na místo prof., doc., OA nebo A (podle plnění kvalifikačních požadavků).

 

Nástup: dle dohody

 

Pracoviště:  Fakulta restaurování, Litomyšl

 

Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Kvalifikační požadavky na místa akademických pracovníků: na místo profesora jmenování profesorem v oboru, na místo docenta habilitace v oboru, na místo odb. asistenta akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., na místo asistenta ukončené VŠ (MgA., Mgr. nebo Ing.) a předpoklady k zahájení doktorského studia. Na místa vedoucích ateliérů též požadujeme organizační schopnosti, předpoklady pro koncepční a řídící práci, zkušenosti s pedagogickým působením na vysoké škole a znalost světového jazyka. Praxe ve vedení pracovního týmu vítána.

K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech, přehled dosavadní pedagogické, vědecké, umělecké a publikační činnosti a případně doklad o povolení k restaurování. Na místa vedoucích ateliérů a kateder též stručný návrh koncepce rozvoje ateliéru a katedry s touto obsahovou náplní: personální zajištění, pedagogická činnost, umělecká, výzkumná a publikační činnost, event. mezinárodní aktivity, projekty.

Přihlášky včetně příloh je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění na adresu:

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, děkanát, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl.

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení