Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

Ústav matematiky a kvantitativních metod

  • 2 místa asistentů, odborných asistentů, nebo docentů se zaměřením na výuku matematiky a/nebo statistiky na plný nebo částečný pracovní úvazek 

 

Ústav správních a sociálních věd

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na výuku právních předmětů na částečný pracovní úvazek

 

Ústav ekonomických věd

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na výuku předmětů týkajících se veřejné ekonomie a veřejných služeb na plný pracovní úvazek

 

Ústav systémového inženýrství a informatiky

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na výuku předmětů týkajících se systémového inženýrství a informatiky na plný pracovní úvazek

 

 

Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice

Předpokládaný nástup: září 2022

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

  • u docentů habilitace, u odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci
  • schopnost vědecko-výzkumné práce prokázaná přehledem dosavadních publikačních aktivit
  • zkušenosti s pedagogickým působením na vysoké škole a aktivní znalost světového jazyka

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých činnostech je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 31. 8. 2022) poštou na níže uvedenou adresu  (na obálku připište výběrové řízení a název pozice) nebo elektronicky na e-mail dekanat.fes@upce.cz (do předmětu e-mailu uveďte název pozice).

 

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní    

Děkanát

Studentská 95

532 10 Pardubice         

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false