Výběrové řízení na místo akademického pracovníka

Rektor Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

na obsazení místa akademického pracovníka Jazykového centra:

 

1 místo asistenta / asistentky pro obor anglický jazyk

(plný pracovní úvazek)

 

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru učitelství anglického jazyka, anglická filologie nebo aplikovaná lingvistika;
  • prokazatelná zkušenost s tvorbou výukových materiálů včetně e-learningových opor;
  • zkušenost s výukou angličtiny pro odborné účely v terciárním vzdělávání výhodou;
  • zkušenosti se zapojením do mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektů výhodou;
  • zájem podílet se na průběžném zkvalitňování vzdělávací činnosti v rámci Univerzity Pardubice a na rozvoji obecných profesních kompetencí budoucích absolventů;
  • způsobilost pro další odborný růst a vědeckou činnost.

 

 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

K přihlášce doložte:

  • strukturovaný profesní životopis;
  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání, akademických titulech či vědeckých hodnostech;
  • přehled dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti.

 

Přihlášku včetně příloh je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 18. 6. 2021), a to elektronicky na adresu Erika.Janeckova@upce.cz, příp. poštou na následující adresu:

 

Univerzita Pardubice

oddělení personální a mzdové

Bc. Erika Janečková

Studentská 95

532 10 Pardubice

(vlevo na obálku uveďte „Neotvírat – výběrové řízení“)

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false