Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení

 

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

Ústav historických věd

  • 1 místo  asistenta/odborného asistenta  se zaměřením na dějiny umění střední Evropy na částečný úvazek 0,5.

Kvalifikační požadavek: akademický titul Mgr. (v případě asistenta), nebo Ph.D. (v případě odborného asistenta).

 

Katedru anglistiky a amerikanistiky

 

  • 1 místo lektora – rodilého mluvčího na výuku praktického jazyka, mluveného a písemného projevu na plný úvazek (1 lecturer – native speaker to teach language practice, speaking skills and academic writing, a full-time position starting in September).

 

  • 1 místo lektora pro výuku praktického jazyka na plný úvazek.

Kvalifikační požadavek: ukončené vysokoškolské vzdělání.

Katedru sociální a kulturní antropologie

 

  • 1 místo docenta/profesora v oboru sociální a kulturní antropologie či oboru příbuzném. Zaměření uchazeče může, ale nemusí spadat do některé z následujících oblastí: vizuální antropologie, aplikovaná antropologie, mimoevropská antropologie, ekologická antropologie, migrace aj. (konkrétní zaměření není podmínkou výběrového řízení). V současnosti nabízíme pouze 0,5 úvazek na dobu určitou s perspektivou plného úvazku. Vzhledem k částečnému úvazku není zaměstnání na jiné vědecko-výzkumné instituci překážkou.

 

Uchazeči o výše uvedené pracovní pozice nemají v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV ČR; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.

 

 

Předpokládaný nástup: 1. září 2021 nebo dle dohody.

 

Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

 

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Přihlášku je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 17. června 2021 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz  (do předmětu e-mailu uveďte název pozice).

Nebo poštou na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, děkanát FF, Studentská 84 532 10 Pardubice.

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false