Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

 

 

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení

Univerzity Pardubice výběrové řízení
 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

Katedru informačních technologií

 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na databázové systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na operační systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 3 místa odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na programování a vývoj softwaru na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na User experience na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na bezpečnost informačních a komunikačních systémů na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na internet věcí na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedru elektrotechniky

 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na elektrotechniku na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na bezdrátové nebo radarové systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo pro odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na elektronické obvody na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedru řízení procesů

 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na automatizaci na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedru softwarových technologií

 • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na počítačovou grafiku na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Výzkumné centrum FEI

 • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na elektronické systémy a radiotechniku na plný nebo částečný pracovní úvazek


Termín nástupu: dle dohody
Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice


Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

u profesorů jmenování, u docentů habilitace, u odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci.

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých hodnostech, je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 13. 5. 2021) elektronicky na email lenka.tobiskova@upce.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu.

 

 

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Lenka Tobišková
Studentská 95
532 10 Pardubice 2

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false