Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

Katedru filozofie

  • 1 místo vedoucí/vedoucího katedry

Ústav historických věd

  • 1 místo vedoucí/vedoucího ústavu

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

Na místo vedoucího Ústavu historických věd je požadavkem udělená habilitace v oboru. Na místo vedoucího Katedry filozofie je požadavkem ukončené studium doktorského studijního programu /titul Ph.D./, min. 5 let praxe na akademickém pracovišti po ukončení doktorského studia (udělená habilitace v oboru výhodou). Uchazeči o výše uvedené pracovní pozice nemají v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV ČR; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.

 

Předpokládaný nástup 1. listopadu 2019 nebo dle dohody.

 

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

 

Přihlášku je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění, tj. do dne 7. 10. 2019 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz

Do předmětu e-mailu uveďte název pozice.

Nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická, děkanát

Barbora Krpatová

Studentská 84

532 10  Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení