Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení míst vedoucích ústavů a akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

Ústav ekonomických věd

  • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu

 

Ústav podnikové ekonomiky a managementu

  • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu

 

Ústav systémového inženýrství a informatiky

  • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu
  • 1 místo asistenta nebo odborného asistenta na částečný pracovní úvazek se zaměřením na aplikovanou informatiku v oblastech práce s MS Office, zpracování dat, big data a datové sklady (předpokládaný nástup od 1. 9. 2021)
  • 1 místo asistenta nebo odborného asistenta na plný úvazek se zaměřením na aplikovanou informatiku v oblastech práce s MS Office, zpracování dat a projektový management (předpokládaný nástup od 1. 9. 2021)

 

Centrum pro vědu a výzkum

  • 1 místo profesora na plný pracovní úvazek

 

 

Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice

Předpokládaný nástup: dle dohody

Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

  • u profesorů jmenování, u docentů habilitace,  u odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci
  • schopnost vědecko-výzkumné práce a publikačních aktivit
  • zkušenosti s pedagogickým působením na vysoké škole a znalost světového jazyka
  • u uchazečů o místo vedoucího ústavu jsou požadovány organizační schopnosti a předpoklady pro koncepční a řídicí práci

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých činnostech je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 5. 2. 2021) poštou na níže uvedenou adresu  (na obálku připište výběrové řízení a název pozice) nebo elektronicky na e-mail dekanat.fes@upce.cz (do předmětu e-mailu uveďte název pozice). Uchazeči na místo vedoucího ústavu přiloží též jednostránkový návrh koncepce rozvoje ústavu. Uchazeč na pozici vedoucího ústavu, který dosud není akademickým pracovníkem UPa, se současně přihlásí na místo profesora, docenta, odborného asistenta (podle plnění kvalifikačních požadavků).

 

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní    

Děkanát

Studentská 95

532 10  Pardubice        

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false