Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

Katedru filosofie

  • 1 místo docenta s odbornou specializací na oblast politické a morální filosofie, antickou filosofii a dějiny české filosofie
  • 1 místo vedoucího katedry filozofie

Katedru sociální a kulturní antropologie

  • 1 místo asistenta s odborným zaměřením na vizuální antropologii a teorii sociální antropologie
  • 1 místo vedoucího katedry sociální a kulturní antropologie

Katedru anglistiky a amerikanistiky

  • 1 místo asistenta na výuku praktických jazykových cvičení, mluveného a psaného projevu a vybraných povinně volitelných předmětů (rodilý mluvčí výhodou)

Katedra věd o výchově

  • 1 místo vedoucího katedry věd o výchově

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

Na místo docenta dokončená habilitace v oboru, na místo vedoucího katedry věd o výchově a katedry sociální a kulturní antropologie je minimálním požadavkem ukončené studium doktorského studijního programu (titul Ph.D.) a manažerské zkušenosti s vedením pracovního kolektivu nejméně 3 roky. Na místo vedoucího katedry filozofie je požadavkem ukončené studium doktorského studijního programu /titul Ph.D./ (udělená habilitace v oboru výhodou) a manažerské zkušenosti s vedením pracovního kolektivu nejméně 3 roky. Na místa asistentů je požadavkem ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně příslušného zaměření a předpoklady pro vědeckou práci. Uchazeči o výše uvedené pracovní pozice nemají v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV ČR; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.

Předpokládaný nástup 1. září 2019 nebo dle dohody.

 

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

Přihlášku je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 13 .6. 2019) elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz

Do předmětu e-mailu uveďte název pozice.

Nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická, děkanát

Barbora Krpatová

Studentská 84

532 10  Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení