Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení

 

 

na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice pro:

Ústav historických věd

 

  • 1 místo profesora se zaměřením na politické dějiny Evropy 19. století na částečný úvazek 70%.

Kvalifikační požadavek: jmenování profesorem v příslušném oboru.

 

Uchazeči o výše uvedenou pracovní pozici nemají v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV ČR; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.

 

Předpokládaný nástup 5. října 2020 nebo dle dohody.

 

Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

 

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

Přihlášku je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 1. 10. 2020 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz  (do předmětu e-mailu uveďte název pozice).

Nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

děkanát FF

Studentská 84

532 10 Pardubice.

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení