Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice pro:


Ústav matematiky a kvantitativních metod

  • 1 místo asistenta se zaměřením na matematiku


Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice

Předpokládaný nástup: září 2020

Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice


Kvalifikační požadavky pro obsazení místa:

  • ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci
  • znalost světového jazyka


Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem případné dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých činnostech, je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 10. 8. 2020) poštou na níže uvedenou adresu (na obálku připište výběrové řízení) nebo elektronicky na e-mail dekanat.fes@upce.cz (do předmětu e-mailu uveďte výběrové řízení).


Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Děkanát
Studentská 95
532 10  Pardubice  

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení