Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Rektor Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků Jazykového centra:

 

1 místo odborného asistenta / odborné asistentky pro obor anglický jazyk

(pracovní úvazek 50%)

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru anglická filologie, aplikovaná lingvistika, výuka angličtiny jako cizího jazyka apod.; 
 • dokončené doktorské studium (Ph.D.);
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v dalším oboru výhodou;
 • zkušenost s výukou angličtiny pro odborné účely v terciárním vzdělávání;
 • zkušenosti se zapojením do mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektů;
 • manažerské zkušenosti výhodou;
 • zájem podílet se na průběžném zkvalitňování vzdělávací činnosti v rámci Univerzity Pardubice a na rozvoji obecných profesních kompetencí budoucích absolventů;
 • způsobilost pro další odborný růst a vědeckou činnost.

 

 

1 místo asistenta / asistentky pro obor čeština jako cizí jazyk

(plný nebo částečný pracovní úvazek)

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka příp. učitelství českého jazyka, český jazyk, bohemistika apod.; 
 • minimálně 5 let zkušeností s výukou češtiny jako cizího jazyka;
 • prokazatelná zkušenost s tvorbou výukových materiálů včetně e-learningových opor;
 • orientace v problematice studia cizinců v ČR;
 • manažerské zkušenosti výhodou;
 • zájem podílet se na průběžném zkvalitňování vzdělávací činnosti v rámci Univerzity Pardubice;
 • způsobilost pro další odborný růst a vědeckou činnost.

 

 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

K přihlášce doložte:

 • strukturovaný profesní životopis;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání, akademických titulech či vědeckých hodnostech;
 • přehled dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti.

 

Přihlášku včetně příloh je třeba doručit do 30 dnů od zveřejnění t. j. do 1. 7. 2020, a to elektronicky na adresu Erika.Janeckova@upce.cz, příp. poštou na následující adresu:

 

Univerzita Pardubice

oddělení personální a mzdové

Bc. Erika Janečková

Studentská 95

532 10 Pardubice

(vlevo na obálku uveďte „Neotvírat – výběrové řízení“)

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení