Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení míst vedoucího centra a akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

Ústav ekonomických věd

  • 1 místo asistenta nebo odborného asistenta se zaměřením na ekonomii

 

Ústav správních a sociálních věd

  • 1 místo asistenta se zaměřením na právo

 

Centrum pro vědu a výzkum

  • 1 místo profesora nebo docenta na pozici vedoucího
  • 4 místa profesorů, docentů nebo odborných asistentů s částečným pracovním úvazkem

 

Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice

Předpokládaný nástup: dle dohody, nejdříve však 1. 9. 2020

Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

  • u profesorů jmenování, u docentů habilitace,  u odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci
  • schopnost vědecko-výzkumné práce a publikačních aktivit
  • zkušenosti s pedagogickým působením na vysoké škole a znalost světového jazyka
  • u uchazečů o místo vedoucího centra jsou požadovány organizační schopnosti a předpoklady pro koncepční a řídicí práci

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých činnostech, je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 5. 6. 2020) poštou na níže uvedenou adresu (na obálku připište výběrové řízení a název pozice) nebo elektronicky na e-mail dekanat.fes@upce.cz (do předmětu e-mailu uveďte název pozice). Uchazeč na pozici vedoucího centra, který dosud není akademickým pracovníkem UPa, se současně přihlásí na místo profesora nebo docenta (podle plnění kvalifikačních požadavků).

 

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní    

Děkanát

Studentská 95

532 10  Pardubice                          

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení