Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

Katedru anglistiky a amerikanistiky

  • 1 místo asistenta pro výuku angloamerické literatury a angloamerických kulturních studií na plný úvazek

Katedru cizích jazyků

  • 1 místo vedoucího katedry

Katedru filozofie

  • 1 místo odborného asistenta se specializací na antickou filozofii a etiku
  • 1 místo asistenta nebo odborného asistenta se specializací na etiku, nástup od 1. 4. 2020

Katedru literární kultury a slavistiky

  • 1 místo asistenta se specializací na jazykovou a literární kulturu, na mediální studia a etiku novinářské práce (studium Ph.D. s vyhlídkou brzkého dokončení podmínkou), na poloviční úvazek

Katedru sociální a kulturní antropologie

  • 1 místo odborného asistenta v oboru sociální a kulturní antropologie či oborech příbuzných se zaměřením na vizuální antropologii  na plný úvazek
  • 1 místo odborného asistenta  v oboru sociální a kulturní antropologie či oborech příbuzných, ideálně se zaměřením na neziskový sektor, sociální politiku a občanskou společnost na plný úvazek

Ústav historických věd

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na spisovou a archivní službu na částečný úvazek
  • 1 místo asistenta v oboru dějiny stavební kultury se zaměřením na problematiku průzkumu a dokumentace historických staveb  na poloviční úvazek. Praxe v oboru min. 5 let.

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

Na místo vedoucího katedry je minimálním požadavkem ukončené studium doktorského studijního programu a manažerské zkušenosti s vedením pracovního kolektivu nejméně 3 roky. Na místa odborných asistentů dokončené doktorské studium. Na místa asistentů je požadavkem ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně příslušného zaměření a předpoklady pro vědeckou práci. Uchazeči o výše uvedené pracovní pozice nemají v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV ČR; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty.

 

Předpokládaný nástup 1. února 2020 nebo dle dohody.

 

K přihlášce doložte strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

Přihlášku je nutno doručit do 30 dnů od zveřejnění, tj. do dne 16. ledna 2020 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz, Do předmětu e-mailu uveďte název pozice.

Nebo poštou na adresu: Univerzita Pardubice, děkanát FF, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení