Přehled projektůAplikace bezpečnostního výzkumu v oblasti výbušin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.09 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Bariérové nátěrové hmoty na beton s využitím nanokompozitních materiálů.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.04 - 31.12.07
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Chemické modifikace huminových kyselin a jejich využití

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.11.06 - 31.12.11
Program:Trvalá prosperita
Fakulta chemicko-technologická

Chemie obnovitelných zdrojů surovin - zpracování polysacharidů (zejména se zaměřením na deriváty celulózy).

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.03 - 31.12.05
Program:Projektová konsorcia
Fakulta chemicko-technologická

Ekologické disperzní polymerní systémy s dlouhodobým synergickým ochranným účinkem

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.07 - 31.12.10
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Ekologické nátěrové hmoty s obsahem netoxických katalyzátorů a antikorozních pigmentů respektující legislativu EU

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Ekologické systémy na bázi termoplastických polymerů určené pro speciální adhezní aplikace

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Hnací náplně pro záchranné systémy.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.03 - 31.12.05
Program:Projektová konsorcia
Fakulta chemicko-technologická

Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.04 - 31.05.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Inovace průmyslových trhavin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Inovace výrob bezazbestovýcch desek pojených hydrosilikátovou matricí a vyztužených organickými vlákny

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.06 - 31.12.09
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Inovativní zvyšování užitných vlastností a odolnosti munice ze spalitelné masy

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.19 - 31.12.22
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Katalyzované Aerobní Oxidace v Průmyslové Praxi

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.16 - 30.06.20
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém a obranném průmyslu

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.07 - 31.12.10
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Konzervační prostředky pro psací tekutiny

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.16 - 31.12.19
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Malotonážní výroba energetických, řízeně granulovaných produktů s rizikovou technologií.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.05 - 31.12.07
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Moderní filtrační a intoměničové materiály

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.07 - 31.12.10
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Moderní filtrační a iontoměničové materiály na bázi obnovitelných zdrojů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.07 - 31.12.10
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Moderní filtrační a iontoměničové materiály na bázi obnovitelných zdrojů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.07 - 31.12.10
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Moderní metody čištění odpadních vod z výroby výbušnin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:17.01.06 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Moderní pigmentové mikrodisperze pro ekologické programy barvení

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace a vyšší automatizace archových ofsetových strojů s využitím JDF technologií pro řízení výrobního procesu v polygrafii.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.05.05 - 31.12.07
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Modulové hnací náplně II

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.10 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.09 - 30.05.13
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Nátěrové hmoty s dlouhodobým antimikrobiálním účinkem pro vnitřní i venkovní aplikace na bázi nanomateriálů a dalších nových aditiv

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Nátěrové hmoty splňující nové enviromentální požadavky EU

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.07 - 31.12.10
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Nízkotoxické propelenty

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.06 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.11.06 - 31.12.11
Program:Trvalá prosperita
Fakulta chemicko-technologická

Nové hnací náplně pro speciální laborace

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.03.09 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Nové hnací náplně pro speciální laborace (část KAlCh)

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.03.09 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Nové hnací náplně pro speciální laborace (část UEnM)

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.03.09 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Nové katalyzátory a jejich aplikace pro cross-coupling v ekologicky přijatelných rozpouštědlech

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.12 - 31.12.15
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Nové kryty ran na bázi nano- a mikro- nosičů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.03.09 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.06 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.05.05 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Ochrana osob, syntetických a přírodních materiálů před škodlivými účinky slunečního záření (SUNPROTEC)

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.10.04 - 31.12.06
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Perspektivní metody výroby a zkoušek emulzních trhavin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.19 - 31.12.21
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Perspektivní organické pigmenty

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.07 - 31.12.09
Program:Trvalá prosperita
Fakulta chemicko-technologická

Plniva na bázi kalcinovaných kaolinů a jejich využití při výrobě nátěrových hmot a kompozitních materiálů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.10.06 - 31.12.10
Program:Trvalá prosperita
Fakulta chemicko-technologická

Pokročilé chemické generátory plynů nejen pro automobilový průmysl.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.09.16 - 31.12.19
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Průmyslové aplikace trhavin.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.04 - 31.12.07
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Průmyslové výkonové ultrazvukové zařízení.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.04 - 31.12.06
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Příprava a použití nových látek do propelentů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.09 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Příprava HP pigmentů v mikrovlnném reaktoru

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.09 - 30.06.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Příprava vodivých a polovodivých polymerů dopovaných nanočásticemi a nanotrubičkami na bázi uhlíku

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.06 - 31.12.09
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Realizace multifunkčních nanostruktur z nanodestiček titaničitého ionexu s polymerní nanovrstvou jako fotostabilizovaných elektroaktivních antikorozních pigmentů pro ekologické nátěrové systémy.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.05.03 - 31.12.05
Program:Projektová konsorcia
Fakulta chemicko-technologická

Stabilizátory chemicky vázané na polymery

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.10 - 31.12.13
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Technologie neletálních obranných prostředků.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.04 - 31.12.07
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Technologie výroby vinylchloroformiátu pro pokročilé materiály

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.19 - 31.12.22
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Využití nanovlákenných membrán pro řízené uvolňování aktivních látek.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.09 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

VYUŽITÍ VYSOKOENERGETICKÝCH VÝBUŠNIN ODPADAJÍCÍCH PŘI EKOLOGICKÉ LIKVIDACI STŘELIVA PRO DALŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.10 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj archových ofsetových strojů vyšších inovací a jejich přídavných zařízení ve formátových řadách A2 a B2 a výzkum některých návazných technologií.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.05 - 31.12.07
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj metod pro identifikaci a stanovení energetických látek a jejich prekursorů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.09 - 30.06.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj řídících a kontrolních nástrojů pro efektivní řízení polygrafického podniku

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.05 - 31.12.08
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj samoregulujícího barevníkového systému tiskových strojů.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.05 - 31.12.07
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum a vývoj hybridních barev a technologií tisku, na archových tiskových strojích zn. ADAST a jejich pozitivní vliv na ekologii a životní prostředí včetně výrazného snížení těkavých látek ve výrobním procesu

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.06 - 31.12.08
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum a vývoj integrace telemetrických a analytických procesů do řízení polygrafické výroby a implementace prvků průmysl 4.0

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.18 - 31.12.21
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum a vývoj metod zkoušení černých prachů pro účely použití v ručních palných zbraních

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum a vývoj nového typu elektrochemického biosenzoru pro detekci sekvence nukleotidů v DNA a genotoxických agens v prostředí

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.04 - 30.06.07
Program:POKROK (Národní program výzkumu a vývoje)
Fakulta chemicko-technologická

VÝZKUM A VÝVOJ NOVÝCH FOREM AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU INFORMACÍ Z VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ POLYGRAFICKÉHO PODNIKU

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum a vývoj nových high performance barevných pigmentů pro nátěrové hmoty, plasty a stavební hmoty

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:11.01.06 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum a vývoj palivových článků s kapalným elektrolytem.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.05 - 31.12.07
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

VÝZKUM A VÝVOJ SYSTÉMU KOMPENZACE CO2 V PROSTŘEDÍ POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.05.16 - 31.12.18
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

VÝZKUM A VÝVOJ SYSTÉMU PRO PODPORU LEAN MANUFACTURING PRO TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ VÝROBY V POLYGRAFICKÉM PŮMYSLU

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.17 - 31.07.20
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum a vývoj technologie užití barev a laků citlivých na ultrafialové světlo (UV technologie) na strojích ADAST

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.06 - 31.12.08
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum bioaktivních látek z chmelového odpadu a jejich využití ve formě doplňků stravy.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.05.05 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum instrumentálních metod detekce výbušnin.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.04 - 31.12.06
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum metod zjišťování účinků nanomateriálů na reprodukci vodních organismů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum nových materiálů pro použití v propelentech

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:06.01.05 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum nových materiálů pro použití v propelentech.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.05 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum nových materiálů pro použití v propelentech.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.05 - 31.12.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum syntézy a vlastností high performance perylenových pigmentů.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.05.05 - 31.12.07
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum syntézy diketopyrrolopyrrolových (DPP) pigmentů.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.03 - 31.12.05
Program:PROGRES
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum technologií membránových separací pro oblast přípravy barviv a čištění kapalných chemických odpadů.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.04 - 31.12.05
Program:IMPULS
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum vysoce účinných biodegradabilních sorpčních materiálů pro separační procesy, filtrace, přísady pro detergenty a lékařské účely

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:11.05.05 - 31.12.07
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum vysoce účinných biodegradabilních sorpčních materiálů pro separační procesy, filtrace, přísady pro detergenty a lékařské účely.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.05.05 - 31.12.07
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum vysoce účinných biodegradabilních sorpčních materiálů pro separační procesy, filtrace, přísady pro detergenty a lékařské účely.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.05.05 - 31.12.07
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Zpracování drůbeží chrupavky na finální interní aplikace ve formě potravinových doplňků a externí aplikace v kosmetických produktech.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.04 - 31.12.05
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická