Přehled projektůModernizace softwarového vybavení a zavádění nových laboratorních úloh a demonstračních experimentů pro předmět Laboratoř z fyziky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

A portable MicroNanoBioSystem and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument (LoveFood2Market)

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.02.16 - 30.04.19
Program:HORIZON 2020
Fakulta chemicko-technologická

Abstraktní programování pro tvorbu IS

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.07
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Activation of Small Molecules and Unsaturaturated Systems by Tin Compounds

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.10 - 31.12.12
Program:Postdoktorské projekty (řešení od 1.1. 2010)
Fakulta chemicko-technologická

Adaptivní systém řízení manipulátoru antropomorfního typu s využitím PID regulátorů s proměnnými parametry

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

adm. objekt G - oprava střechy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Rozvojové programy MŠMT 2012
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Advanced nanostructured vanadium-based catalysts for oxidative dehydrogenations

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.10 - 31.12.14
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1 2010)
Fakulta chemicko-technologická

Aktivace oxidu uhličitého pomocí center kovů hlavních skupin: Od koordinačních sloučenin ke katalyticky aktivním prekurzorům.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.11
Program:Francie - Barrande
Fakulta chemicko-technologická

Aktivity pro permanentní zkvalitňování a aktualizaci obsahové náplně vybraných předmětů pro finanční sektor

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jeho úbytku

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze podpořit z operačních programů
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jejich úbytku

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:4. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství a technických přírodovědných oborů
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Aktivity v rámci Mezinárodní konfederace pro termickou analýzu a kalorimetrii a zasedání redakční rady časopisu Thermochimica Acta

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.08.00 - 31.12.00
Program:INGO
Fakulta chemicko-technologická

Aktivní monitoring chování webových uživatelů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Aktivní prvky Litomyšl Piaristická kolej

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:Rozvojové programy MŠMT 2013
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Aktivní účast na mezinárodní konferenci ICREPQ'07

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.07 - 30.11.07
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Aktivní účast na mezinárodní konferenci IEEE ISIE2008 v Cambridge

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Aktivní účast na mezinárodní konferenci Transcom 2007

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.07 - 30.11.07
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Aktivní účast s publikací na mezinárodní konferenci

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Aktualizace oběhu dokladů ve vazbě na nový zákon, archivace, spisová služba

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:Rozvojové programy MŠMT 2013
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Aktuální otázky pedagogiky a psychologie. Dvoudílná mezinárodní konference (červen a září 2006)

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:27.02.06 - 30.11.06
Program:Priorita č. 3
Fakulta filozofická

Aktuální trendy v náhradní rodinné péči

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.07 - 30.11.07
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Akvizice a zpřístupnění elektronických knih z oblasti filozofie, religionistiky a teologie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - E a)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Algoritmy fonetické analýzy a matematické estetiky

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Algoritmy pro řízení a kooperaci skupiny robotů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Amorfní chalkogenidové tenké vrstvy: fotoindukované jevy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.15 - 31.12.17
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Amorfní chalkogenidové tenké vrstvy: planární optické prvky a vlnovody pro infračervenou oblast spektra

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.09
Program:Francie - Barrande
Fakulta chemicko-technologická

Amorfní chalkogenidy dopované prvky vzácných zemin pro zvýšení učinnosti fotovoltaických článků.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.11 - 31.10.13
Program:Mezinárodní spolupráce
Fakulta chemicko-technologická

Amperometrická detekce patogenních agens s využitím uhlíkové pastové elektrody

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:Priorita č. 1
Fakulta chemicko-technologická

Analysis of the structure/activity relationship of acid-base heterogeneous catalysts in esterification and transesterification reactions

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1.2011)
Fakulta chemicko-technologická

Analytické a molekulárně-biologické metody pro studium funkce a struktury biologických systémů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Analytické a předseparační postupy pro identifikaci a kvantifikaci fyziologicky významných steroidů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.03 - 31.12.05
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Analýza a aplikace plazmatických procesů pro přípravu tenkých vrstev amorfních chalkogenidů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.02.13 - 31.12.15
Program:Standardní projekty (řešení od 1.2.2013)
Fakulta chemicko-technologická

Analýza a komparace přístupů k tvorbě strategických plánů vybraných evropských měst a jejich vliv na regionální rozvoj

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:28.04.06 - 31.12.06
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Analýza a ověření možností prezentace výsledků výzkumu a aplikovaného výzkumu v resortu MPSV v rámci ČR a EU

Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Trvání:07.06.06 - 07.06.07
Program:Analýza a ověření možností prezentace výsledků výzkumu a aplikovaného výzkumu v resortu MPSV v rámci ČR a EU
Fakulta ekonomicko-správní

Analýza a ověření pravdivosti a reálné využitelnosti shromažďování dat,vč. jejich začlenění dle původu a obsahu. Navržení optimalizace a racionálního rozložení sběru s ohledem na jejich ekonomickou náročnost a dopady či přínosy pro ekonomiku ČR v rámci EU.

Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Trvání:07.06.06 - 30.06.07
Program:Analýza a ověření pravdivosti a reálné využitelnosti shromažďovaných dat, vč. jejich začlenění dle původu a obsahu....
Fakulta ekonomicko-správní

Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji

Poskytovatel:Pardubický kraj
Trvání:02.01.06 - 16.03.07
Program:Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Fakulta ekonomicko-správní

Analýza kvalifikační a věkové struktury podniků vybraných odvětví v Pardubickém kraji

Poskytovatel:Úřad práce Pardubice
Trvání:01.03.11 - 30.06.11
Program:Úřad práce Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

Analýza lokálního mechanického chování vláknobetonu v podzemním stavitelství

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.08 - 31.12.10
Program:standardní grantové projekty (řešení od 1.1.08)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Analýza malých molekul s využitím hmotnostní spektrometrie s desorpcí/ionizací laserem v biologických vzorcích

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Postdoktorské projekty (řešení od 1.1.2012)
Fakulta chemicko-technologická

Analýza mezních stavů povrchových vrstev temene kolejnice z hlediska kontaktního zatížení účinkem kolových sil při průjezdu kolejového vozidla

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.04 - 31.12.06
Program:Standardní projekty
Dopravní fakulta Jana Pernera

Analýza, návrh a zpracování dat z radarových systémů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Analýza projektů pardubického kraje z hlediska růstu konkurenceschopnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:28.04.06 - 31.12.06
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Analýza složek životního prostředí znečištěných dopravním provozem.

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.04.07 - 30.11.07
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Analýza složení triacylglycerolů a dalších lipidů v přírodních vzorcích olejů a tuků.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.06 - 31.12.08
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Analýza témat a sentimentu vícenásobných textových zdrojů pro finanční rozhodování

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.16 - 31.12.18
Program:Standardní projekty
Fakulta ekonomicko-správní

Analýza významných silic v mátových čajích s využitím moderní mikroextrakce jednou kapkou.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - G1
Fakulta chemicko-technologická

Analýza vztahu mezi strukturou/basicitou Mg/Al, Ca/Al a Zn/Al směsných oxidů a jejich aktivitou v aldol kondenzaci a transesterifikaci

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.15 - 31.12.17
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Analýza zavedení manažerské hry do vybraných předmětů bakalářského studia studijního oboru Management podniku

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Priorita č. 1
Fakulta ekonomicko-správní

Anorganicko-organické hybridní materiály na bázi organofosfonátů kovů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.08 - 31.12.12
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Antisemitismus ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Antropologie moderní Afriky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - F5 b)
Fakulta filozofická

Aplikace a popularizace matematických modelů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Aplikace bezpečnostního výzkumu v oblasti výbušin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.09 - 31.12.12
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Aplikace nové legislativy eGovernmentu do provozních agend IS VVŠ a jejich další rozvoj

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze podpořit z operačních programů
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách (2006) do informačního systému VVŠ

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Rozvojové programy MSMT (ukazatel I)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Aplikace Petriho sítí ve veřejné správě

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Priorita č. 1
Fakulta ekonomicko-správní

Aplikační nadstavby pro síťová a databázová rozhraní

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Aplikování technologie čištění laserem na vybrané památkové objekty

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.12 - 31.12.12
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

Architektura vlakového polohového lokátoru pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.03 - 31.12.05
Program:Standardní projekty
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Architektury a techniky distribuované a monolitické simulace

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Archivní a muzejní dokumentace působení literáta, muzejníka a učitele Františka Hrnčíře v širším regionu Pardubicka

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.07 - 30.11.07
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Arenové komplexy železa modikované karborany

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.11 - 31.12.15
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1.2011)
Fakulta chemicko-technologická

Aristokracie z českých zemí a její služba v císařské armádě, 1650 - 1750

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.14 - 31.12.16
Program:Postdoktorské projekty (řešení od 1.1.2014)
Fakulta filozofická

ARS REGIO CIVITAS - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:14.08.12 - 31.10.13
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fakulta restaurování

Artificial Intelligence Control Toolbox pro Matlab

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

ASOTE: Aplikace softwarových technologií

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

ASOTE: Aplikace softwarových technologií 2

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Aspects of English Language Acquisition of Czech Students on the Onset of Teacher Education

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.02.13 - 31.12.15
Program:Standardní projekty (řešení od 1.2.2013)
Fakulta filozofická

Aspekty bezbariérové dopravy ve Spolkové republice Německo

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Aspekty odborného jazyka v teorii a praxi

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Audiovizuální laboratoř

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta filozofická

Automatické směřování dopravních toků nejekonomičtější cestou

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:Udržitelný rozvoj dopravy
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Autonomní identifikační systémy pro detekci a zabezpečení výrobků v systému Průmysl 4.0

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.10 - 31.12.12
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1 2010)
Fakulta filozofická

A1 - Modernizace silnoproudých rozvodů + osvětlení (PRSP)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Balkony - Doubravice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Rozvojové programy MŠMT 2012
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Bariérové nátěrové hmoty na beton s využitím nanokompozitních materiálů.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.04 - 31.12.07
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Barokní kaple sv. Isidora ve světle archivního a restaurátorského průzkumu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

Bartošovice v Orl. horách - Proměny česko-polské pohraniční lokality (socioantropologický terénní výzkum).

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

Basic Auger Kit - souprava pro odebírání vzorků zemin in-situ v předmětech Geotechnika a zakládání staveb a Stavební hmoty.

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Bavorsko-české sousedství v kultuře a hospodářství

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.07 - 30.11.07
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Bc. Hana V e n c l o v á Studijní pobyt na University of Wales Swansea, Velká Británie zimní semestr 2006/7 (délka stáže 3 měsíce)

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Priorita č. 2
Fakulta chemicko-technologická

Bc. Robert D v o ř á k Studijní pobyt na University of Wales Swansea, Velká Británie zimní semestr 2006/7 (délka stáže 3 měsíce)

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Priorita č. 2
Fakulta chemicko-technologická

Bezpečná ošetřovatelská péče

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Bezpečná perioperační péče

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Bezpečnost občanů - krizové řízení BOKR

Poskytovatel:Ministerstvo vnitra
Trvání:01.01.11 - 31.12.15
Program:Výzkum a vývoj pro pořeby státní správy
Fakulta ekonomicko-správní

Bezpečnost smart grid sítí a cloud computing

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bezpečnost systému provozování drážní dopravy z hlediska lidského faktoru

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.03.16 - 31.12.16
Program:BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
Dopravní fakulta Jana Pernera

Bimediální podpora distančního vzdělávání pro předmět Základy účetnictví

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.02 - 31.12.02
Program:FRVŠ - F5 d)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii

Poskytovatel:Akademie věd ČR
Trvání:01.01.08 - 31.12.12
Program:Nanotechnologie pro společnost
Fakulta chemicko-technologická

Biochemie pro bakalářské studium chemie a technické chemie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F1 d)
Fakulta chemicko-technologická

Biokompatibilní a biodegradovatelné polymery neobsahující cizorodé látky

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí (počátek řešení 2012)
Fakulta chemicko-technologická

Biomedicinální laboratoř

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta chemicko-technologická

Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví

Poskytovatel:Ministerstvo zemědělství
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:Program Výzkum v agrárním komplexu
Fakulta chemicko-technologická

Bohrův komplementární přístup k fenoménu živého. Fenomenologická interpretace.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Postdoktorské projekty (řešení od 1.1.2012)
Fakulta filozofická

Boloňský proces pro Bergenu: hodnocení kvality v programech přípravného vzdělávání učitelů (se zvláštním zřetelem k bakalářskému stupni studia)

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:28.02.06 - 30.11.06
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Borofosfátová a fosfátová skla a sklokeramické materiály se specifickými termomechanickými vlastnostmi

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.04 - 31.12.06
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Brána vědě/ní otevřená - BRAVO

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.06.12 - 31.05.14
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Brána vědě/ní otevřená II.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:03.03.14 - 30.06.15
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Celouniverzitní e-learnignové pracoviště pro tvorbu multimediálních výukových pomůcek

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Rozvojové programy MSMT (ukazatel I)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Celoživotní vzdělávání v oblasti protivýbuchové ochrany staveb

Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Trvání:01.09.06 - 31.08.08
Program:Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání
Fakulta chemicko-technologická

Celulózové matricové systémy pro hojení kožních defektů pro humánní a veterinární použití

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 31.12.17
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Cementové kompozity v režimu extrémních teplot

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.10 - 31.12.12
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1 2010)
Dopravní fakulta Jana Pernera

CEMNAT - Centrum materiálů a nanotechnologií

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.11 - 31.10.15
Program:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Fakulta chemicko-technologická

Centralizace provozních datových výstupů letištních provozních zařízení I

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Centralizovaná správa přístupových bodů a rozšíření pokrytí bezdrátové sítě eduroam na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:CESNET z.s.p.
Trvání:01.03.09 - 30.11.09
Program:Fond rozvoje CESNETu
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrální podpora tvorbě double degree

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.06 - 31.12.11
Program:Centra základního výzkumu
Fakulta chemicko-technologická

Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.11
Program:Centra základního výzkumu
Fakulta chemicko-technologická

Centrum kompetence drážních vozidel

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.12 - 31.12.19
Program:Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence
Dopravní fakulta Jana Pernera

Centrum managerských dovedností ve vědě a výzkumu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:25.10.05 - 24.10.07
Program:Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum projektové podpory

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:1a) mezinárodní spolupráce VŠ
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum projektové podpory

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:7. Program na podporu přípravy projektů do OP
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum projektové podpory

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:3. Program na podporu přípravy projektů do operačních programů
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum projektové podpory

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:5. Program na podporu přípravy projektů do operačních programů
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum projektové podpory (část ORMV)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:1a) mezinárodní spolupráce VŠ
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum projektové podpory (část Vydavatelství)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:1a) mezinárodní spolupráce VŠ
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s komerční sférou pro zvyšování konkurenceschopnosti a uplatnění absolventů na trhu práce

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:1. Program na podporu vzájemné spolupráce VŠ
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Centrum transferu technologií a znalostí UPa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.12 - 31.03.15
Program:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Certifikace satelitního systému GALILEO pro železniční telematické aplikace

Poskytovatel:Ministerstvo dopravy
Trvání:01.04.07 - 31.12.10
Program:Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Cestovní stipendium na konferenci HPLC 2016

Poskytovatel:Nadace Český literární fond
Trvání:19.06.16 - 24.06.16
Program:stipendia
Fakulta chemicko-technologická

Cestovní stipendium na konferenci IMSC 2012

Poskytovatel:Nadace Český literární fond
Trvání:15.09.12 - 21.09.12
Program:stipendia
Fakulta chemicko-technologická

Cestovní stipendium na konferenci IMSC2012

Poskytovatel:Nadace Český literární fond
Trvání:15.09.12 - 21.09.12
Program:stipendia
Fakulta chemicko-technologická

Cestovní stipendium na 246th American Chemical Society National Meeting & Exposition - Chemistry in Motion

Poskytovatel:Nadace Český literární fond
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:stipendia
Fakulta chemicko-technologická

Cestovní stipendium na 32nd International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques

Poskytovatel:Nadace Český literární fond
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:stipendia
Fakulta chemicko-technologická

Cestovní stipendium na 33rd International Symposium on Capillary Chromatography and Electrophoresis

Poskytovatel:Nadace Český literární fond
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:stipendia
Fakulta chemicko-technologická

Cestovní stipendium na 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques

Poskytovatel:Nadace Český literární fond
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:stipendia
Fakulta chemicko-technologická

Chalcogenides Memories for multiLevel Storage - CAMELS

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.09.05 - 30.11.08
Program:6. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti
Fakulta chemicko-technologická

Chalkogenidová skla dotovaná prvkami vzácných zemin - materiály pro aktivní aplikace v blízké a střední IČ oblasti

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.09 - 31.12.13
Program:Standardní projekty (řešení od. 1.1. 2009)
Fakulta chemicko-technologická

Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin, nové infračervené luminescenční materiály

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.06
Program:Program regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (Národní program výzkumu)
Fakulta chemicko-technologická

Chalkogenidy dotované ionty vzácných zemin - materiály pro informační technologie.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.06 - 31.12.08
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Charakterizace a optimalizace selektivity separace pro vývoj nových chromatografických a elektromigračních separačních metod

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.01 - 31.12.03
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Charakterizace amorfních chalkogenidů rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií a jejich strukturování plazmatickým leptáním

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.18
Program:Francie - Barrande
Fakulta chemicko-technologická

Charakterizace produktů po spálení delaborovaných výbušin

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.09.02 - 31.08.04
Program:Doktorské granty
Fakulta chemicko-technologická

Charakterizace zeolitů s mimomřížkovými kationty: propojení teoretického a experimentálního přístupu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.06 - 31.12.08
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Chemické elektronické informační zdroje pro VaV (ChemEIZ)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.12.12 - 31.12.14
Program:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Chemické modifikace huminových kyselin a jejich využití

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.11.06 - 31.12.11
Program:Trvalá prosperita
Fakulta chemicko-technologická

Chemie a perspektivní technologie nových organických sloučenin - syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a jejich bezpečnost

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Chemie a pokročilé technologie nových organických sloučenin ? syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a jejich bezpečnost

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Chemie a technologie pokročilých organických sloučenin ? syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Chemie obnovitelných zdrojů surovin - zpracování polysacharidů (zejména se zaměřením na deriváty celulózy).

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.03 - 31.12.05
Program:Projektová konsorcia
Fakulta chemicko-technologická

Chemosenzorická percepce a vývoj možnosti jejího měření u pacientů s onemocněním hlavy a krku

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 31.12.17
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Chodník pod KTS pro pěší a cyklisty

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Cílená příprava a vlastnosti materiálů pro pokročilé chemické procesy

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Cílená příprava speciálních sloučenin a materiálů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností a nadmolekulárních struktur

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.12
Program:Výzkumné záměry (2005-2011)
Fakulta chemicko-technologická

Cizojazyčný systém navigace, adaptace textů na mezinárodní publikum

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

"Confronting the Burden of History"

Poskytovatel:International Visegrad Fund
Trvání:01.06.11 - 31.12.11
Program:International Visegrad Fund
Fakulta filozofická

Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship

Poskytovatel:International Visegrad Fund
Trvání:01.09.18 - 31.01.19
Program:International Visegrad Fund
Fakulta chemicko-technologická

COST14-16KPF Tištěná elektronika a inteligentní obaly

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.14 - 30.04.16
Program:COST
Fakulta chemicko-technologická

CSP - NTREM CONFERENCE

Poskytovatel:Office of Naval Research Global
Trvání:30.04.16 - 30.07.16
Program:Podpora semináře
Fakulta chemicko-technologická

CTTZ udržitelnost

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Cyklus přednášek - odborný jazyk a interkulturní vztahy

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:27.02.06 - 30.11.06
Program:Priorita č. 3
Fakulta filozofická

Česká a moravská šlechta v habsburských diplomatických službách (1640 - 1740)

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.02.13 - 31.12.17
Program:Standardní projekty (řešení od 1.2.2013)
Fakulta filozofická

česká menšina v Chorvatsku - terénní výzkum v lokalitě Daruvar

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:02.04.07 - 30.11.07
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

?Česká otázka? a dnešní doba u příležitosti 120. výročí vydání Masarykovy České otázky

Poskytovatel:Pardubický kraj
Trvání:01.01.15 - 30.11.15
Program:Rozvoj lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti
Fakulta filozofická

Česká reprezentace v International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:15.03.11 - 31.10.13
Program:INGO
Fakulta chemicko-technologická

České umění posledních padesáti let z pohledu restaurování ? primární výzkum

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:07.02.11 - 31.12.11
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování.

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Trvání:01.03.16 - 31.12.19
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Fakulta restaurování

Československo a jeho kulturní identita

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Centralizované rozvojové projekty
Fakulta filozofická

Čeští krajané a Romové v Moldavské republice

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:27.02.06 - 30.11.06
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Čeští krajané a Romové v Moldavské republice

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.02.06 - 30.11.06
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

Čisté a dotované amorfní chalkogenidy pro aplikace v optice a optoelektronice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.07
Program:KONTAKT (ME)
Fakulta chemicko-technologická

Čištění kontaminovaných vod redukcí s použitím bimetalických slitin a huminových kyselin

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.07 - 31.12.09
Program:Postdoktorandské granty
Fakulta chemicko-technologická

Čištění laserem ve výuce restaurování památek

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta restaurování

Členství v European Synchrotron Radiation Facility

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.15
Program:INGO II (2011-2017)
Fakulta chemicko-technologická

Člentství v European Synchrotron Radiation Facillity

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.12
Program:INGO
Fakulta chemicko-technologická

ČS Legie -oprava oplechování a provozních prvků

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Rozvojové programy MŠMT 2012
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Další vzdělávání učitelů odborného anglického jazyka

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:FRVŠ - B b)
Fakulta filozofická

Daltonský plán jako prostředek rozvoje klíčových kompetencí žáků základní školy

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.06 - 30.11.06
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

Databanka aktivit zaměřených na rozvoj interkulturní kompetence žáků a metodologie vyhodnocování jejich efektivity

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:23.03.07 - 30.11.07
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

Datacentrum EA

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Datacentrum na budově EA

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Datová a analytická podpora hodnocení životního cyklu studenta v komparativní perspektivě

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Datová podpora pro hodnocení ukazatelů kvality studijních programů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Deep learning and its application

Poskytovatel:Dům zahraničních služeb
Trvání:01.03.15 - 31.05.15
Program:Individuální mobilita
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dějiny české religionistiky

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.07 - 31.12.09
Program:Standardní projekty
Fakulta filozofická

Deriváty fosgenu pro nanotechnologie

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1.2011)
Fakulta chemicko-technologická

Deriváty 2-fenylimidazolu jako potencionální katalyzátory pro asymetrické syntézy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.02 - 31.12.04
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Desetivrcholové dikarbaboranové molekulární útvary vytvořené alkylací

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.16 - 31.12.18
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Detection and identification of explosive prekursors and explosives

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.01.10 - 31.12.12
Program:Action grants
Fakulta chemicko-technologická

DFJP - oprava venkovního hydrantu u objektu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Rozvojové programy MŠMT 2012
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Diagnostické metody v ošetřovatelství: poruchy polykání a dekubity

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Diferenciální proteomová analýza glyko- a fosfo- proteinů bakterie Francisella tularensis

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.10
Program:KONTAKT (ME)
Fakulta chemicko-technologická

Digitalizace vzdělávacích procesů na UPa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Digitální ekonomie

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

DISIM - Distribuované simulační modely

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dispenzární péče o ORL nemocné se zhoubnými nádory hlavy a krku

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET

Poskytovatel:CESNET z.s.p.
Trvání:18.04.08 - 18.07.08
Program:Fond rozvoje CESNETu
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Dobudování specializovaného pracoviště pro propagaci a prezentaci studia a jeho rozšíření o laboratoř pro podporu zájmu studentů o vědecko- odbornou činnost.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:b) podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických a přírodovědných oborů
Dopravní fakulta Jana Pernera

Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

DOCEO PRO CULTURA - Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:05.04.13 - 30.09.15
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fakulta restaurování

Dodávka nábytku do UA

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Dofinancování konference Finance Symposium 2006

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.05.06 - 30.11.06
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Dofinancování účasti na konferenci Business Development Possibilities in the new European Area - Vilnius

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:24.05.06 - 30.11.06
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Dokumentace a mezioborový výzkum funerálních památek Broumovska

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:31.01.13 - 31.12.13
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

Dolní Roveň: sociální antropologie a sociologie české obce na prahu třetího tisíciletí

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.02 - 31.12.04
Program:Standardní projekty
Fakulta filozofická

Doplnění informačních technologií pro implementaci projektu eGovernmentu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze podpořit z operačních programů
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Dopravní technika, technologie a řízení

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Studentská grantová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní technika, technologie a řízení

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Studentská grantová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní vědy a technika v podmínkách rozvinuté společnosti 21. století

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:12.02.13 - 31.12.13
Program:Studentská grantová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní vědy a technika v podmínkách rozvinuté společnosti 21. století

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Studentská grantová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Doubravice zabezpečení vstupu (turniket)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Doubravice-pojezdová vrata

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

DPP!!! VŠ - Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!!

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Druhá výroční konference- The Comenius Academic Club (název programu MPM - Program podpory kultury)

Poskytovatel:Magistrát města Pardubice
Trvání:13.06.14 - 15.06.14
Program:Dotace z rezervy Rady města, primátorky a náměstků
Fakulta filozofická

Dveře pro imobilní EA

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Dvouměsíční pobyt profesora N. N. Kradina (Rusko) na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F5 c)
Fakulta filozofická

Dvouoborové bakalářské studium hisotrických věd "Historie-Slavistika Evropské unie"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Rozvojové programy MSMT (ukazatel I)
Fakulta filozofická

Dvouoborové bakalářské studium historických věd "Historie-Archeologie"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Rozvojové programy MSMT (ukazatel I)
Fakulta filozofická

Dvourozměrná vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií pro analýzu fosfolipidů v buněčných membránách

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.09.10 - 31.08.11
Program:Rakousko - AKTION
Fakulta chemicko-technologická

Dvourozměrné separace v kapalných médiích

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1.2012)
Fakulta chemicko-technologická

Dynamika ekonomických aspektů veřejných politik v kontextu efektivnosti a udržitelnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Dynamika šíření deflagrace plynných výbušných systémů v potrubních trasách, tunelech a důlních dílech a ochrana před jejími destrukčními účinky.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.05 - 31.12.07
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

EA - oprava podlahových krytin

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Rozvojové programy MŠMT 2012
Rektorátní a celouniverzitní útvary

EA - osvětlení 2,3,4 (III. etapa)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

EA - Rekonstrukce pasivní kabeláže - 8. NP

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Rozvojové programy MŠMT 2012
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Efektivní formy hodnocení kvality na VŠ

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:Priorita č. 3
Fakulta filozofická

Efektivní napájení síťových koncových PoE zařízení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.11.16 - 31.12.19
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.16 - 31.12.18
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Ekologická kapalná barviva

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.03 - 31.12.04
Program:EUREKA
Fakulta chemicko-technologická

Ekologické disperzní polymerní systémy s dlouhodobým synergickým ochranným účinkem

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.07 - 31.12.10
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Ekologické nátěrové hmoty s obsahem netoxických katalyzátorů a antikorozních pigmentů respektující legislativu EU

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Ekologické systémy na bázi termoplastických polymerů určené pro speciální adhezní aplikace

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Ekologicky akceptovatelné prekurzory a náplně iniciátorů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.13 - 31.12.15
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2013)
Fakulta chemicko-technologická

Ekonomické aspekty bezbariérové autobusové dopravy v systému MHD

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:FRVŠ - G5
Dopravní fakulta Jana Pernera

Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Ekonomický systém samosprávy v povstupovom období do EÚ

Poskytovatel:Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:VEGA
Rektorátní a celouniverzitní útvary

E-learningový kurz rozvíjející komunikativní dovednosti v anglickém jazyce pro zdravotnická studia

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F5 d)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Elektrochemická dekontaminace průsakových skládkových vod

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Elektrochemické čištění odpadních vod

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:FRVŠ - G1
Fakulta chemicko-technologická

Elektrochemické metalizační cely - nanoúrovňové paměti v tenkých vrstvách amorfních chalkogenidů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:10.04.14 - 31.12.16
Program:Mnohostranné spolupráce
Fakulta chemicko-technologická

Elektromagnetická kompatibilita trakčních pohonů se synchronními motory s permanentními magnety vůči napájecí síti a možnosti jejího zlepšení

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.09 - 31.12.11
Program: Postdoktorské projekty (řešení od. 1.1. 2009)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.12.09 - 31.12.11
Program:Informační zdroje pro výzkum
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Elektrosmog z hlediska hygieny pracovního prostředí

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.02.07 - 31.12.07
Program:Priorita č. 7
Fakulta ekonomicko-správní

Eliminace provozních poruch náprav kolejových vozidel

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Dopravní fakulta Jana Pernera

Emblematika v raně novověké kultuře Čech a Moravy. Sonda k typologii, interpretaci a funkci.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.09 - 31.12.10
Program: Postdoktorské projekty (řešení od. 1.1. 2009)
Fakulta filozofická

Emergency Preparedness and Disaster Response Related to Cultural Heritage (Nouzová připravenost a řešení mimořáných událostí v oblasti kulturních památek)

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:Priorita č. 1
Fakulta restaurování

Empowering Regional Development and Innovations

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.01.16 - 31.12.18
Program:ERASMUS+
Fakulta ekonomicko-správní

ERASMUS MUNDUS Action 2 Strand 1: Svagata.eu - Experience Europe as an Indian

Poskytovatel:Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Trvání:15.07.12 - 14.07.16
Program:ERASMUS MUNDUS
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Erasmus+ 2014/2015

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.06.14 - 30.09.15
Program:ERASMUS+
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Erasmus+ 2015/2016

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.06.15 - 30.09.16
Program:ERASMUS+
Rektorátní a celouniverzitní útvary

ESPON 2006 Project 1.3.3

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.10.04 - 31.08.06
Program:INTERREG III
Fakulta ekonomicko-správní

Etnické pozadí společenských procesů souvisejících s vládou prvního indigenního prezidenta Bolívie Evo Moralese

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.10 - 31.12.13
Program:Postdoktorské projekty (řešení od 1.1. 2010)
Fakulta filozofická

Etnografika v českých historických pramenech do konce 18. století

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta filozofická

Etnologický výzkum drogové závislosti v soudobé české společnosti: Turnerovská perspektiva

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.08 - 31.12.10
Program:Standardní projekty
Fakulta filozofická

EUExcert II

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.10.06 - 30.09.08
Program:LEONARDO DA VINCI
Fakulta chemicko-technologická

European Explosives Network (EUEXNET)

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.11.09 - 31.12.11
Program:LEONARDO DA VINCI
Fakulta chemicko-technologická

European Language Portfolio on students? journey trough studies into Professional Life (ELPiPL)

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.01.09 - 30.04.11
Program:LEONARDO DA VINCI
Rektorátní a celouniverzitní útvary

European Shotfirer Standard Education for Enhanced Mobility - ESSEEM

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:15.11.08 - 14.11.10
Program:LEONARDO DA VINCI
Fakulta chemicko-technologická

Experimentální a teoretické studium biologicky účinných metallocenů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.09 - 24.12.11
Program:Standardní projekty (řešení od. 1.1. 2009)
Fakulta chemicko-technologická

Experimentální měření ocelových konstrukcí

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Experimentální modelování kompozitů pro automobily

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - F1 b)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Experimentální ověřování možnosti využití alternativních prostředků pro lokalizaci dopravních prostředků

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Experimentální, teoretické a biologické studium cytostaticky aktivních vanadocenových komplexů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - G1
Fakulta chemicko-technologická

Experimentální zařízení se spalovacím motorem a řízeným hydrostatickým převodem

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:15.03.07 - 30.11.07
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Expert mobility for the creation of a Joint Master Degree on Renewable Energy Technologies and Management

Poskytovatel:Národní vzdělávací fond
Trvání:01.03.11 - 31.03.11
Program:Fond pro podporu výzkumu
Fakulta ekonomicko-správní

EXTENDED METHODS OF INVESTIGATION OF EXPLOSIVE PROPERTIES OF ENERGETIC COMPOUNDS CONSIDERING ALSO ANTITERRORIST ACTIVITIES

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.09
Program:Polsko
Fakulta chemicko-technologická

Extrakce neionických tenzidů, alkylfenolů a ftalátů z vody magnetickými adsorbenty

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.03 - 31.12.05
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Faire de l´histoire du chateau/Make the history of the castle.

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.04.09 - 30.11.09
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

Faktory ovlivňující rozvoj regionu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Fázové transformace v chalkogenidových materiálech pro záznam informace

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.08 - 31.12.10
Program:standardní grantové projekty (řešení od 1.1.08)
Fakulta chemicko-technologická

FChT- oprava opláštění vzduchotechniky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Rozvojové programy MŠMT 2012
Rektorátní a celouniverzitní útvary

FChT- údržba záhonů a keřů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:Rozvojové programy MŠMT 2012
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Filmotvorné tokové vlastnosti kopolymerních disperzí se strukturovanými částicemi

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.02 - 31.12.04
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Films minces de chalcogénures amorphes développés pour le couplage soliton/plasmon

Poskytovatel:Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francie
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:PROJET INTERNATIONAL DE COOPERATION SCIENTIFIQUE (PICS)
Fakulta chemicko-technologická

Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.02.13 - 31.12.16
Program:Standardní projekty (řešení od 1.2.2013)
Fakulta filozofická

Finance Symposium 2006 Istanbul, Turkey

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.05.06 - 30.11.06
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Fixativa pro techniku pastel

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.16 - 31.12.16
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie - SuBaTex

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 31.12.17
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Flexible printed microelectronic based on organic or hybrid materials, FLEXPRINT

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.04.12 - 31.12.19
Program:Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence
Fakulta chemicko-technologická

Formulování indexu environmentální bezpečnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Priorita č. 1
Fakulta ekonomicko-správní

Fosfátová a borofosfátová skla dotovaná oxidy těžkých kovů pro optoelektronické a fotonické aplikace.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.07 - 31.12.09
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Fotonická skla a amorfní vrstvy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.05 - 31.12.07
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation of improvements actions, Application of coordinated structures (FLAVIA)

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.03.10 - 30.04.13
Program:INTERREG III
Dopravní fakulta Jana Pernera

FTIR studie katalytické oxidativní dehydrogenace krotonaldehydu v plynné fázi

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.02 - 31.12.05
Program:Postdoktorandské granty
Fakulta chemicko-technologická

Funkční perspektiva ve výpovědi ve ŠJ

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Funkční UV ochranné nátěrové hmoty

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.07 - 31.12.10
Program:Trvalá prosperita
Fakulta restaurování

Funkční vzor pozemního dotazovače pro MSSR

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 31.12.17
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Funkční vzor pozemního přijímače ADS-B a MLAT

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 30.06.16
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fyzikální model dvanáctipulzního usměrňovače

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - G1
Dopravní fakulta Jana Pernera

FZS - Stavební úpravy - učebny

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Genderové stereotypy v prostředí aristokracie českých zemí v 19. - 20. století

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.04.09 - 30.11.09
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

Generátor velkého impulzního výkonu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Gotická knižní vazba olomouckých kartuziánů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

GPR Road Show: Introduction to Ground Penetrating Radar and its applications in civil engineering

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.05.17 - 31.05.17
Program:Local Organiser Support Grant
Dopravní fakulta Jana Pernera

Grant Office - cesta k úspěšným projektům

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.08.11 - 31.07.14
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

HERMES - High Efficient and Reliable arrangeMEnts for CroSsmodal Transport

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.11
Program:7. rámcový program
Dopravní fakulta Jana Pernera

Heterobimetalické komplexy kovů 4-té a 14-té skupiny PS

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.07
Program:Francie - Barrande
Fakulta chemicko-technologická

Heteroboroxiny-nová třída sloučenin odvozených od boroxinových kruhů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.02.13 - 31.12.15
Program:Standardní projekty (řešení od 1.2.2013)
Fakulta chemicko-technologická

Heterostruktury založené na chalkogenidech pro nelineární optiku a optické senzory

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.16 - 31.12.18
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Historická věda v České republice v roce 2006 (obrazová dokumentace a internetová presentace IX. sjezdu historiků ČR s následnou presentací mezinárodní)

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:29.03.06 - 30.11.06
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

Historické koncepty sociální pedagogiky

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.04.08 - 30.11.08
Program:Vnitřní granty FF
Fakulta filozofická

Historie a současnost ošetřovatelství

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Historie jinak

Poskytovatel:Pardubický kraj
Trvání:01.07.11 - 31.12.12
Program:1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Fakulta filozofická

Historie ošetřovatelství

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Historie, současnost a vliv evropanizace na pedagogické myšlení v ČR (výzkum) a příprava materiálů pro realizaci cyklu přednášek "Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky"

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

History of Central Europe. An Introduction - nový semestrální kurz pro zahraniční studenty

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.07 - 30.11.07
Program:Priorita č. 4
Fakulta filozofická

Hlukové emise a vibrace v systému železnice

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:Udržitelný rozvoj dopravy
Dopravní fakulta Jana Pernera

Hmotnostní spektrometrie při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.07.13 - 30.06.18
Program:ERC_CZ
Fakulta chemicko-technologická

Hnací náplně pro záchranné systémy.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.03 - 31.12.05
Program:Projektová konsorcia
Fakulta chemicko-technologická

Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření.

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.04 - 31.05.08
Program:TANDEM
Fakulta chemicko-technologická

Hodnocení efektivnosti aktivit politiky zaměstnanosti úřadů práce na tvorbu pracovních míst v regionu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.05.06 - 30.11.06
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Hodnocení hlasových potíží u pacientů s onemocněním hrtanu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.12 - 31.12.13
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Hodnocení výuky matematiky

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Vnitřní granty FES
Fakulta ekonomicko-správní

Hodnocení zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Priorita č. 1
Fakulta ekonomicko-správní

Hrozby a příležitosti implementace konceptu Smart Cities a Smart Region v kontextu regionálního rozvoje

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Hybridní ligandy pro stabilizaci/specifickou aktivaci kovových center v nízkých oxidačních stavech.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.12 - 31.12.16
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1.2012)
Fakulta chemicko-technologická

Hybridní lokomotiva a elektronická optimalizace energetiky jejího provozu

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.16 - 31.12.19
Program:TRIO (2016-2021)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Hydraulické ovládání systému skluzového podvozku experimentálního automobilu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Hydrocodes Conference

Poskytovatel:Office of Naval Research Global
Trvání:27.07.14 - 01.08.15
Program:Podpora semináře
Fakulta chemicko-technologická

Hygiena a epidemiologie v ošetřovatelské praxi ? součást managementu kvality péče

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.10.10 - 30.09.13
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Idea univerzity

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fakulta filozofická

Identifikace a řízení složitých nelineárních soustav s využitím metod umělé inteligence

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.11
Program:Slovensko
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Identifikace volných radikálů vznikajících při radikálových polymeracích a kopolymeracích

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:FRVŠ - B a)
Fakulta chemicko-technologická

Identifikace zasolení historických omítek pomocí UV světla.

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.11 - 31.12.15
Program:Postdoktorské projekty (řešení od 1.1. 2011)
Fakulta filozofická

Ikonografický koncept a předlohy pro malované medailony na klenbě kaple sv. Josefa v poutním kostele v Klokotech

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.16 - 31.12.16
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

Ikonografie a hypotetická rekonstrukce nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

Imobilizované enantioselektivní katalyzátory

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.14 - 31.12.16
Program:Standardní projekty (řešení od 1.1.2014)
Fakulta chemicko-technologická

Implementace cloudových uložišť Office365 pro oddělení a projektové týmy+školení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesního řízení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.06.09 - 31.05.12
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fakulta ekonomicko-správní

Implementace modularity do programu vzdělávání pracovníků veřejné správy na bakalářském stupni ekonomického studia

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.00 - 31.12.00
Program:FRVŠ - C b)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Implementace nových desktopových verzí operačních systémů a software (Windows10)+školení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Implementace reálných potřeb pracovního trhu do vzdělávání budoucích restaurátorů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta restaurování

Implementace technologie GPS do výuky předmětu Geografické informační systémy II

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F6 a)
Fakulta ekonomicko-správní

Improving the performance of hypercrosslinked monolithic stationary phases and their application in separations of polar compounds

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Postdoktorské projekty (řešení od 1.1.2012)
Fakulta chemicko-technologická

Impulz ke změně aneb zvyšujeme sociální zodpovědnost na Univerzitě Pardubice a Západočeské univerzitě v Plzni (zkráceně IMPULZ)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím , ekonomikou a sociálními souvislostmi

Poskytovatel:Ministerstvo životního prostředí
Trvání:01.08.07 - 30.11.11
Program:Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (Národní program výzkumu)
Fakulta ekonomicko-správní

Individual mobility - Study visits for education and vocational training specialists

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.03.11 - 30.06.11
Program:Průřezový program
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Industrial Doctoral School, International office

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Industrial Doctoral School, International office (podpora internacionaliazce)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.01.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Informační a analytická podpora pro hodnocení kvality studijních programů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Informační infrastruktura výzkumu pro techniku

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.19
Program:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Informační podpora řízení univerzity a sdílení dobré praxe mezi univerzitami (OU, SU, UPAR, ZČU) - UNIHELP

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:Rozvojové programy MSMT (ukazatel I)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Informační technologie jako prostředek podpory rozvoje chytré společnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.19 - 31.12.19
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.19
Program:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Infrastruktura lázeňského místa

Poskytovatel:Nadace Open Society Fund
Trvání:01.11.00 - 30.11.01
Program:Hodnocení a usměrňování efektivity řízení a funkce samopsrávy v obci
Rektorátní a celouniverzitní útvary

INFROP - Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních systémů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inkorporace iontů těžkých kovů do zeolitů metodou chemické deposice par

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:FRVŠ - G1
Fakulta chemicko-technologická

Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.12.11 - 30.11.14
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fakulta chemicko-technologická

Inovace a modernizace výuky fyzikální chemie ve studijních programech Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.12 - 28.02.15
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fakulta chemicko-technologická

Inovace a podpora doktorského studijního programu (INDOP)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace a rozšíření činnosti Informačního a poradenského centra FF

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:FRVŠ - C a)
Fakulta filozofická

Inovace a rozšíření předmětu Bezpečnost počítačových sítí

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace a rozšíření předmětu Databázové systémy II

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace a rozšíření přístrojového vybavení laboratoře pro výuku předmětu Technické měření bakalářského studijního programu.

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:Vnitřní granty DFJP
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace a rozšíření studijního předmětu Pokročilé techniky modelování a simulace

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace a rozšíření studijního předmětu Projektování softwarových systémů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace a rozvoj bezpečnosti vnitřní datové sítě včetně řešení vzdáleného přístupu uživatelů k aplikacím podporujícím vzdělávání na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - A c)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Inovace a rozvoj laboratoří technických oborů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - A a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace a rozvoj provozně-ekonomických agend VVŠ

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze podpořit z oper. programů
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Inovace a rozvoj technik restaurování kovových částí knižních vazeb

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta restaurování

Inovace a rozvoj tribotechnické laboratoře

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 15.12.10
Program:FRVŠ - A a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace a rozvoj výukového počítačového a audiovizuálního vybavení učeben Fakulty zdravotnických studií

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - A b)
Fakulta zdravotnických studií

Inovace a tvorba laboratorních cvičení z Fyzikální chemie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace a zavedení nových laboratorních úloh v environmentálních předmětech na Univerzitě Pardubice.

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:25.04.08 - 30.11.08
Program:Priorita č. 3 - Podpora spolupráce mezi fakultami Univerzity Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Základy dopravní techniky s vazbou na další vybrané předměty

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace bakalářského programu Historické vědy, obor Kulturní dějiny

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:FRVŠ - F5 b)
Fakulta filozofická

Inovace cvičení předmětu Daňový systém ČR

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace cvičení z předmětu Provozní spolehlivost a diagnostika

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace cvičení z předmětu Speciální technologie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace datových sad pro výuku geografických informačních systémů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - G5
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace doktorského studijního programu Ekonomika a management

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace ekonomických předmětů v návaznosti na předkládanou akreditaci studijního programu Ekonomika a management

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace elektrotechnické laboratoře pro výuku

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 30.12.07
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace forem výuky v chorvatském modulu studijního oboru SSEU-HIST - 1. etapa tříletého projektu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace forem výuky ve studijních předmětech oboru Historicko-literární studia

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace formy a obsahu výuky historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.07.06 - 30.06.08
Program:Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Fakulta filozofická

Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excelence a internacionalizace (UNICOM)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Inovace kurzu anglického jazyka pro neoborové studenty Filozofické fakulty

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace kurzu "Filozofická antropologie" na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice - 1. Etapa (2016)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

"Inovace kurzu ,Filozofická antropologie' na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice" - 2. etapa (2017)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace kurzu Německého jazyka pro neoborové studenty FF

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace kurzu Německého jazyka pro neoborové studenty Filozofické fakulty

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace kurzu ruského jazyka

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:28.02.06 - 30.11.06
Program:Priorita č. 1
Fakulta filozofická

Inovace laboratorní výuky předmětů obecné elektrotechniky a elektrického měření

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratorní výuky v rámci předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratorních cvičení ochrany životního prostředí

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F1 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace laboratorních cvičení z fyziky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F6 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace laboratoře biochemie-zavedení elektroforézy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:FRVŠ - F3 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace laboratoře elektronové mikroskopie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - A a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratoře klinické biochemie. Zavedení úloh pro screeningové vyšetření fenylketonurie a diagnostiky porfyrií

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 30.11.07
Program:FRVŠ - F3 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace laboratoře na výuku mikroprocesorové techniky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratoře oboru Řízení procesů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace laboratoře pro výuku aplikace mikroprocesorové a řídící techniky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratoře pro výuku elektroniky a elektrotechniky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratoře pro výuku mikroprocesorového řízení elektrických pohonů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratoře pro výuku předmětu Nauka o materiálech pro elektrotechniku

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratoře pro výuku technických předmětů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratoře pro výuku základů elektroniky, elektrotechniky a číslicové techniky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky procesního řízení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - A b)
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace laboratoří pro praktickou výuku fyziologie a biologie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace laboratoří pro praktickou výuku v nelékařských zdravotnických oborech

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta zdravotnických studií

Inovace laboratoří z chemického inženýrství

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace laboratoří z ekologických aspektů chemických technologií

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - F1 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace, modernizace a rozvoj úloh v laboratořích analytické chemie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace náplně kurzu "Morfologie" a vytvoření elektronické databáze materiálů pro tento kurz

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:Priorita č. 4
Fakulta filozofická

Inovace obsahové náplně vybraných předmětů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace obsahu předmětu "laboratorní cvičení z obecné a anorganické chemie II".

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - F1 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace odborné laboratoře pro výuku energetiky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace odborných laboratoří pro výuku chirurgických a onkologických předmětů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta zdravotnických studií

Inovace odborných učeben audiovizuálním vybavením na Fakultě zdravotnických studií

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - A b)
Fakulta zdravotnických studií

Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - A b)
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace počítačových učeben na FChT Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - A b)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace posluchačské laboratoře organické chemie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace praktické výuky předmětů se zaměřením na geodézii

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace programového vybavení pro výuku předmětů zaměřených na geoinformační technologie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - A b)
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace průmyslových trhavin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:TIP
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětů Anatomie a Urgentní medicína a medicína katastrof

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Bankovní transakce

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Bezbariérová doprava

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětu CAD III

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětu Celní hospodářství a daňová soustava

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:FRVŠ - F5 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětu Daňová teorie a politika

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:FRVŠ - B a)
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Experimentální metody strukturálního výzkumu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:FRVŠ - F6 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu filosofie výchovy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětu FIL1 za pomoci modernizace učebny

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětu Financování podniku a aktualizace a tvorba výukových a studijních materiálů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Finanční řízení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - G5
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Hospodářská politika EU se zaměřením na vytvoření ucelených studijních materiálů v rámci LMS Moodle

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Komunikace v krizích

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Kulturní a umělecká topografie Čech a Moravy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětu "Laboratorní techniky pokročilých laboratorních syntéz"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F1 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin" - zavedení úlohy "Analýza kyselosti a antioxidačních vlastností vína"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - F6 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin" zavedením úlohy "Ověřování kvality ovocných šťáv"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - F6 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin"-zavedení úlohy "Stanovení obsahu fenolických látek a antioxidačních vlastností potravin"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F6 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Analýza sérových lipidů"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F3 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Chromatografická analýza mastných kyselin v lidské plazmě"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - F3 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Separace a identifikace enzymů"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F3 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu Laboratoř organické syntézy I

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F6 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu Laboratoř z biochemie - zavedení úlohy Spektrofotometrické stanovení aktivity pankreatické lipázy, stanovení optimálního pH

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:FRVŠ - B a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoř z obecné a anorganické chemie II"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - F1 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoře z chemie organokovů"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - F6 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu "Laboratoře z potravinářské mikrobiologie II" - Zavedení nové laboratorní úlohy "Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) a jeho detekce v mléce a mléčných výrobcích"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.12 - 31.12.12
Program:FRVŠ - F4 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětů lingvistického modulu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů literárně-kulturního modulu na katedře KAA - 1. Etapa (2016)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů literárně-kulturního modulu na katedře KAA - 2. Etapa (2017)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů literárně-kulturního modulu na katedře KAA - 3. Etapa (2018)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů Logistika II, Logistika I stud. oboru DMML a Technologie a řízení poštovního provozu, Mechanizace a automatizace v pošt. službách stud. oboru MEKPS v rámci modernizace Laboratoře AIDC

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětů Logistika, Logistika I, Logistika II, Technologie a řízení poštovního provozu, Mechanizace a automatizace v poštovních službách, Technologie a management expresních a kurýrních služeb, interakcí teorie a praxe v rámci modernizace Laboratoře AIDC

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětu Management kvality, environmentu a bezpečnosti vyučovaného v magisterských studijních programech FCHT.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu Manažerské kvantitativní metody

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu Mikroekonomie I. se zaměřením na charakteristiku klíčových deskriptorů k popisu vědomostí (znalostí) a dovedností

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Multimedia pro učitele

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.09 - 31.12.09
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta filozofická

Inovace předmětů na ÚHV FF UPa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika pro účely výuky v připravovaném "double degree" s University of Palermo

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace předmětu Organizace neziskového sektoru a souvisejících předmětů se zaměřením na sociální služby

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů Podnikový informační systém a Základy logistiky pro nově akreditované studijní programy na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětů Praxe a Aplikační intervence

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětu Presentation Skills in English prostřednictvím reflektivních nástrojů učení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta filozofická

Inovace předmětů profesních modulů AJSP a UČAJ: integrace digitálního portfolia Mahara do výuky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětu Psychologie pro manažery

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětu Regionalistika a regionální politika se zaměřením na implementaci vybraných metod ekonometrie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu řízení a kontrola jakosti v dopravě a jeho využití pro univerzitu třetího věku

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětu "Řízení jakosti a spolehlivosti v dopravě"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětů s environmentálním zaměřením

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětů speciální pedagogika (SPPG), etopedie (ETOP), Rozvoj sociálních dovedností (ROSOD) se zaměřením na rozvoj verbálních a neverbálních komunikačních dovedností při komunikaci se specifickým klientem.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětu speciální pedagogika (SPPG) se zaměřením na terapeutické přístupy v kontextu (re)socializace cílových skupin speciální pedagogiky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětu speciální pedagogika v rámci historického kontextu referenčního pole a cílových skupin.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů Správní právo I a II

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Stavební geodézie a Geodetického terénního cvičení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětu Syntax anglického jazyka zařazením korpusové lingvistiky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta filozofická

Inovace předmětu Techniky restaurování ve čtyřech studijních oborech

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.10 - 31.12.10
Program:FRVŠ - F2 a)
Fakulta restaurování

Inovace předmětů Technologie a řízení poštovního provozu stud. oboru MEKPS a Logistika I stud. oboru DMML pomocí systému pro sběr a vyhodnocení dat

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětu Úvod do informačních systémů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.11 - 31.12.11
Program:FRVŠ - F5 a)
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětů v rámci studijního programu informační technologie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace předmětu Veřejné finance I v bakalářském studijním programu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětů z oblasti technologie a řízení dopravy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.05 - 31.12.05
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětů zaměřených na algoritmizaci, programování a řízení vývoje softwaru pro studijní program Systémové inženýrství a informatika

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětů zaměřených na edukaci, prevenci a výchovu ke zdraví

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Inovace předmětů zaměřených na modelové situace

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Inovace předmětů zaměřených na operační systémy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:FRVŠ - B a)
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace předmětů zaměřených na péči o dítě

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Inovace předmětů zaměřených na počítačové simulace a konstrukce elektronických obvodů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F1 a)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětů zaměřených na postupy v perioperační péči

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Inovace předmětů zaměřených na problematiku regionálního rozvoje vyučovaných v oborech navazujícího magisterského studia na FES UPa.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.15 - 31.12.15
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětů zaměřených na telekomunikační přenosové systémy a sdělovací zařízení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.08 - 31.12.08
Program:FRVŠ - F1 a)
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace předmětů zaměřených na výuku elektronických součástek a jejich aplikací

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:FRVŠ - B a)
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace předmětů zaměřených na výuku péče o geriatrické pacienty

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Inovace předmětů zaměřených na výuku umělé inteligence

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.13 - 31.12.13
Program:FRVŠ - B a)
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Inovace předmětů Zasílatelství, Logistika, Logistika I a Logistika II pro studijní obory Dopravní management, marketing a logistika; Management, marketing a logistika ve spojích; Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie a Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace přednášek "Mikroekonomie a doprava" a "Makroekonomie a doprava"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.14 - 31.12.14
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace přístrojového a materiálového vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.16
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace přístrojového vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře Univerzitního ekologického centra

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.06 - 31.12.06
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace redislokované laboratoře obecné a anorganické chemie pro bakalářské studijní programy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 31.12.07
Program:FRVŠ - A a)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace skupiny předmětů zaměřených na datamining.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace skupiny ?systémových? předmětů v magisterském studijním programu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.17 - 31.12.17
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace speciální počítačové učebny dopravních technologií

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.07 - 04.12.07
Program:FRVŠ - A b)
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace studentské laboratoře přípravy organokovových sloučenin

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Inovace a internacionalizace)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.07.13 - 30.09.15
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fakulta zdravotnických studií

Inovace studijních programů AJSP a AJOP

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.18
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická