Přehled projektůAntivirové a antimikrobiální koloranty

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.08.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Deriváty kyseliny mléčné pro dezinfekční aplikace

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.09.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

LipidNET- Pan-European Network in Lipidomics and EpiLipidomics

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.09.20 - 30.08.24
Program:Cost Actions
Fakulta chemicko-technologická

Polymerní vlákenné materiály pro záchyt a likvidaci bakterií a virů a metodika stanovení účinnosti tohoto záchytu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.09.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.09.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta zdravotnických studií