Přehled projektůBaterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů (ORGBAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.18 - 31.03.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

IT4Neuro

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.19 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Konjugované 2D kovalentní organické konstrukce na bázi uhlíku a alternujících D-A-D/A-D-A systémů s výraznými optoelektronickými vlastnostmi

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:INTER-ACTION
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech (PRAKTIK)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.17 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

NANOBIO - posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.18 - 31.05.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů (NANOMAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.07.18 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Tištěné senzorové elementy založené na 3D RGO uhlíkových strukturach

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Čína
Fakulta chemicko-technologická

Výzkumná infrastruktura CEMNAT

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
Fakulta chemicko-technologická

Zvyšování studijní úspěšnosti a kompetencí studentů FChT

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:15.03.21 - 30.11.21
Program:Interní rozvojový fond 2021
Fakulta chemicko-technologická