Přehled projektů



Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů (ORGBAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.18 - 31.03.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace a zatraktivnění fyzikálních úloh předmětu Laboratoře z fyziky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

IT4Neuro

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.19 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Konjugované 2D kovalentní organické konstrukce na bázi uhlíku a alternujících D-A-D/A-D-A systémů s výraznými optoelektronickými vlastnostmi

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:INTER-ACTION
Fakulta chemicko-technologická

Laboratorní úloha: Šlírová (Schlieren) metoda vizualizace proudění

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech (PRAKTIK)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.17 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace studentské laboratoře syntézy organokovových sloučenin

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

NANOBIO - posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.18 - 28.02.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Přímá potenciometrie s iontově-selektivními elektrodami

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Příprava studijního kurzu ?Udržitelná chemie? pro studenty z Fakulty chemicko-technologické

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Rozlišení a stanovení nukleových kyselin (zavedení nové laboratorní úlohy z biochemie)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů (NANOMAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.07.18 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Studium antikorozní odolnosti pigmentovaných povlaků pomocí potenciodynamických měření

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Studium povrchového napětí v taveninách a podchlazených taveninách amorfních materiálů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Tištěné senzorové elementy založené na 3D RGO uhlíkových strukturach

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.20
Program:Čína
Fakulta chemicko-technologická

Výzkumná infrastruktura CEMNAT

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
Fakulta chemicko-technologická

Zavedení moderních laboratorních úloh v nově koncipovaných imunologických předmětech.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická