Přehled projektůModernizace softwarového vybavení a zavádění nových laboratorních úloh a demonstračních experimentů pro předmět Laboratoř z fyziky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů (ORGBAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.18 - 31.03.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Inovace předmětů Podnikový informační systém a Základy logistiky pro nově akreditované studijní programy na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

IT4Neuro

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.19 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace a upgrade infrastruktury CEMNAT

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.17 - 31.03.20
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech (PRAKTIK)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.17 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace výukových možností studentské laboratoře

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

NANOBIO - posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.18 - 28.02.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Příprava tablet metodou 3D tisku

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů (NANOMAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.07.18 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Stanovení kyseliny mandlové v lidské moči

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Tištěné senzorové elementy založené na 3D RGO uhlíkových strukturach

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.20
Program:Čína
Fakulta chemicko-technologická

Tvorba předmětů ?Prognózování v podnikovém managementu? a ?Obchodní operace? v nově akreditovaném magisterském studijním programu ?Ekonomika a management podniků chemického průmyslu?

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Výzkumná infrastruktura CEMNAT

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.16 - 31.12.19
Program:Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
Fakulta chemicko-technologická

Zavedení infračervené spektroskopie do laboratoří oboru nátěrových hmot a organických povlaků.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Zavedení nové úlohy do předmětu C513 - Laboratoř analýzy potravin

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 30.11.19
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická