Přehled projektůDikyanPyraZin: Všestranný nástroj fotoredoxní katalýzy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Dusíkaté ligandy pro prvky nepřechodných kovů - objemnějsí, konjugovanější a reaktivnější

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.21 - 31.12.23
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Dvou-dimenzionálni fosfidy na bázi přechodných kovů pomocí depozice atomárních vrstev

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.23 - 31.12.25
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Infračervená fotonika pro chemické senzory: Materiálová strategie založená na amorfních chalkogenidech

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Inženýring technologie bipolární elektrochemie pro další generaci TiO2 nanotrubicových vrstev

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.23 - 31.12.25
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Iontové kapaliny obsahující kov imobilizované na 2D materiálech jako heterogenní katalyzátory pro polymerace

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Jednoatomové 2D fotokatalyzátory

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.23 - 31.12.27
Program:EXPRO
Fakulta chemicko-technologická

Katalyzátory pro oxidativní dehydrogenaci alkanů na bázi bóru

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Nové strategie pro zlepšení senzorových vlastností nových elektrodových materiálů prostřednictvím jejich předúpravy či modifikace povrchu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 30.06.23
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Optické vlastnosti amorfních, tepelně a laserem krystalizovaných materiálů na bázi chalkogenidů a jejich optimalizace pro fázově řízenou nanofotoniku

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.23 - 31.12.25
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Optimalizace protonové vodivosti zirkoničitých metaloorganických sítí pomocí periferní substituce porfyrinových ligandů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.23 - 31.12.25
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Organokovové kationty telluru pro aktivaci E-H vazeb v boranech, silanech a fosfinech.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Pokročilé metody přípravy telluridů polokovů a nepřechodných kovů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Polyedrické (kar)borany - kationtové a katalyticky použitelné

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Samoadaptivní vícerozměrné separace

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Směsné perovskity jako multifunkční materiály v pigmentové studii

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Spojení vícerozměrné chromatografie a hmotnostní spektrometrie v kvantitativních přístupech pro detailní charakterizaci lipidomu lidské plazmy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.21 - 31.12.23
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Superhydrofobní materiály na bázi heteroboroxinů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.23 - 31.12.25
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Syntéza TiO2 nanotrubicových vrstev o velké ploše pro efektivní fotokatalytickou degradaci polutantů v plynné fázi a virů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.21 - 31.12.23
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Vrstevnaté polovodiče Bi2O2Se dopované přechodnými kovy: korelace transportních, magnetických a termoelektrických vlastností

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.22 - 31.12.24
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum zeolitů s nanostrukturní architekturou: synergie experimentu a teorie

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 30.06.23
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická