Vědecký nebo výzkumný pracovník

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Přijme pracovníka /pracovnici na pozici

Vědecký nebo výzkumný pracovník

pro výzkum v rámci projektu OP VVV - „Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy“, termín realizace 1. 3. 2018 - 28. 2. 2022.

 

Předpokládaný nástup: 1. říjen 2019 nebo dle dohody

Výše pracovního úvazku: plný pracovní úvazek (40/týden), případně částečný úvazek dle dohody

Charakteristika práce: vědecký (Ph.D.) nebo výzkumný (Mgr.) pracovník – Biochemik/Bioanalytik s odborným zaměřením na biofunkcionalizaci  povrchovou modifikaci nanomateriálů (NM), využití biofunkcionalizovaných NM v bioanalýze nebo biotechnologických procesech, testování vlivu NM na živé organismy, dále publikační činnost, sebevzdělávací aktivity.

Kvalifikační požadavky: odbornost v oblasti (bio)chemie a/nebo biologických věd, farmacie; zkušenosti z biochemické nebo analytické laboratoře, zkušenost práce s (nano)materiály na bázi syntetických a přírodních polymerů, schopnost kreativního myšlení a systematické práce, smysl pro týmovou práci, dobré komunikační a prezentační dovednosti ústní i písemnou formou.  

Požadované vzdělání a praxe: dokončené magisterské nebo doktorské vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru, praxe v (bio)chemické a/nebo biotechnologické laboratoři, zkušenosti se zpracováním a publikací vědeckých výsledků, znalost angličtiny slovem i písmem.

Pracovní poměr: pracovní smlouva bude uzavřena na dobu konání projektu tj. do 28. února 2022,
3 měsíční zkušební lhůta, možnost prodloužení smlouvy a to v návaznosti na realizaci dalších VV projektů na pracovišti.

Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice v návaznosti na dosaženém vzdělání, pozici a odborné praxi. Možnost přiznání osobního příplatku v návaznosti na hodnocení pracovního výkonu.

Nabízíme: zajímavou a kreativní práci v akademickém prostředí, příjemné pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, práce v mladém kolektivu.

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty: a) stručný životopis b) stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti c) doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech.

Výběrové řízení proběhne v 1. kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě konání 2. kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte do 20. září 2019 e-mailem nebo poštou na níže uvedenou adresu:

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D; e-mail: Zuzana.Bilkova@upce.cz

prof. Bílková Zuzana

Katedra biologických a biochemických věd

Fakulta chemicko-technologická,

Univerzita Pardubice,

Studentská 573

532 10 Pardubice

(vlevo na obálku uveďte „Neotvírat – výběrové řízení“) 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení