Charitativní vánoční jóga

Uložit do kalendáře 25-11-2021 18:30 25-11-2021 18:30 Czech republic/Europe Charitativní vánoční jóga Určeno pro: zaměstnance UPCE / studenty UPCE / veřejnost Pořadatel: Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Datum: 25. 11. 2021 Čas zahájení: 18:30 hodin Místo: Tělocvična T2 UPCE Přihlášky: ... Tělocvična T2
25. 11. 2021 Tělocvična T2
Akce KTS - Událost
Vánoční jóga

Určeno pro: zaměstnance UPCE / studenty UPCE / veřejnost

Pořadatel: Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice

Datum: 25. 11. 2021

Čas zahájení: 18:30 hodin

Místo: Tělocvična T2 UPCE

Přihlášky: do 18. 11. 2021 na mail: eva.hronovacaladi@upce.cz  nebo osobně na sekretariátu KTS u paní Lorencové

Program:

Hathayoga - 90 minut - Eva Hronová Čaladi

Vinyasayoga - 90 minut -  Eva Hronová Čaladi

Vstup: dobrovolný příspěvek na charitativní transparentní účet Lepší život Elince:
2401928247/2010

Podložky jsou k dispozici.

VŠECHNY OSOBY MAJÍ POVINNOST PŘED VSTUPEM NA AKCI PROKÁZAT BEZINFEKČNOST:

  • dokončené očkování proti onemocnění covid 19;
  • laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní.
  • u neočkovaných osob mladších 18 let, dále u osob se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, případně u osob, které na základě lékařského potvrzení prokáží kontraindikaci pro očkování, doložení negativního výsledku RT-PCR testu, přičemž jeho platnost je 72 hodin od odebrání biologického vzorku.

 

Vánoční jóga
Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice
Mgr. Eva Hronová Čaladi
Katedra tělovýchovy a sportu (KTS) zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Před přihlášením se na akci si prosím toto prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů prostudujte. Přihlášením se na akci berete na vědomí, že pro účely zajištění této sportovní akce je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v propozicích. Jméno, příjmení a příslušnost k fakultě použijeme jako základní identifikaci účastníka akce a můžeme je zveřejnit formou výsledkových listin. Váš e-mail budeme používat pro komunikaci s Vámi v souvislosti s konáním akce. Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům.