Ing. Milan Sýs, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Milan Sýs, Ph.D.

Kontakty

466 037 034
milan.sys@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3982-3659

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra analytické chemie (30330)

Vědecký pracovník
researcher
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KALCH/C761 (2020) - - CV -
KALCH/C762 (2020) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SÝS, M. - OBLUKOVA, M. - KOLIVOSKA, V. - SOKOLOVA, R. - KORECKÁ, L. - MIKYSEK, T. Catalytic properties of variously immobilized mushroom tyrosinase: A kinetic study for future development of biomimetic amperometric biosensors Journal of Electroanalytical Chemistry, 2020, vol. 864, no. 1, s. nestránkováno. ISSN: 1572-6657.
JASHARI, G. - ŠVANCARA, I. - SÝS, M. Determination of ethanol in alcoholic drinks: Flow Injection analysis with amperometric detection versus portable Raman spectrometer Electroanalysis, 2020, vol. 32, no. 9, s. 1949-1956. ISSN: 1040-0397.
FRANGU, A. - ASHRAFI, A. - SÝS, M. - ARBNESHI, T. - METELKA, R. - ADAM, V. - VLČEK, M. - RICHTERA, L. Determination of Trolox equivalent antioxidant capacity in berries using amperometric tyrosinase biosensor based on multi-walled carbon nanotubes Applied Science - Basel, 2020, vol. 10, no. 7, s. nestránkováno. ISSN: 2076-3417.
JASHARI, G. - FRÜHBAUEROVÁ, M. - SÝS, M. - ČERVENKA, L. Extractive stripping voltammetry at a glassy carbon paste electrode for analysis cow's milk and cream Potravinarstvo, 2020, vol. 14, no. 1, s. 202-207. ISSN: 1338-0230.
ŠRÁMEK, J. - ŠVANCARA, I. - SÝS, M. Determination of ethanol in alcoholic drinks using Raman spectrometry Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 5-14. ISSN: 1211-5541.
FRANGU, A. - PRAVCOVÁ, K. - ŠILAROVÁ, P. - ARBNESHI, T. - SÝS, M. Flow injection tyrosinase biosensor for direct determination of acetaminophen in human urine Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2019, vol. 411, no. 11, s. 2415-2424. ISSN: 1618-2642.
NAWAR, A. - PRAVCOVÁ, K. - ČESLOVÁ, L. - VYTŘAS, K. - SÝS, M. Simultaneous Determination of Caffeine and Pyridoxine in Energy Drinks using Differential Pulse Voltammetry at Glassy Carbon Electrode Modified with Nafion (R) Electroanalysis, 2019, vol. 31, no. 8, s. 1511-1516. ISSN: 1040-0397.
NAWAR, A. - KLIKAROVÁ, J. - ČESLOVÁ, L. - VYTŘAS, K. - SÝS, M. Voltammetric determination of taurine in energy drinks after o-phthalaldehyde-ethanethiol derivatization Talanta, 2019, vol. 202, no. September, s. 486-493. ISSN: 0039-9140.
SÝS, M. - NAWAR, A. - ŠVANCARA, I. Extractive stripping voltammetry at carbon paste electrodes for determination of biologically active organic compounds Monatshefte fur Chemie, 2019, vol. 150, no. 3, s. 373-386. ISSN: 0026-9247.
ASHRAFI, A. - SÝS, M. - SEDLACKOVA, E. - NAWAR, A. - ADAM, V. - PRIBYL, J. - RICHTERA, L. Application of the Enzymatic Electrochemical Biosensors for Monitoring Non-Competitive Inhibition of Enzyme Activity by Heavy Metals Sensors, 2019, vol. 19, no. 13, s. "2939-1"-"2939-14". ISSN: 1424-8220.
LUKAWSKA, A. - SÝS, M. - BRYCHT, M. - SKRZYPEK, S. - BROŽKOVÁ, I. The electrochemical properties of fenhexamid on bare glassy carbon electrode. In Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2019. s. 89-94 s. ISBN 978-80-552-1978-3.
NAWAR, A. - KLIKAROVÁ, J. - SÝS, M. - VYTŘAS, K. Analytical method to evaluate taurine in energy drinks after o-phthalaldehyde-ethanethiol derivatization using square wave voltammetry. In XXXIX. moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2019. s. 57-60 s. ISBN 978-80-905221-7-6.
JASHARI, G. - SÝS, M. - METELKA, R. - ŠVANCARA, I. Possibilities of simultaneous voltammetric detection of tocopherols in non-aqueous media. In XXXIX. moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2019. s. 117-120 s. ISBN 978-80-905221-7-6.
SÝS, M. - MIKYSEK, T. Electrochemical characterisation of carbon paste electrodes modified with different surfactants. In LII. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 43-48 s. ISBN 978-80-7560-257-2.
JASHARI, G. - SÝS, M. - METELKA, R. - ŠVANCARA, I. Optimization of simultaneous voltammetric detection of tocopherols at glassy carbon electrode in organic solvents. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 67-74 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
MIKYSEK, T. - SÝS, M. - OBLUKOVÁ, M. - SOKOLOVÁ, R. Charakterizace komplexů s motivem redoxního centra tyrozinázy. In XXXIX. moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2019. s. 160-162 s. ISBN 978-80-905221-7-6.
JASHARI, G. - SÝS, M. - METELKA, R. - ŠVANCARA, I. Comparison of different electrode materials and organic solvents in simultaneous determination of retinyl acetate and tocopheryl acetate. In LII. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 49-54 s. ISBN 978-80-7560-257-2.
NAWAR, A. - JASHARI, G. - SÝS, M. - ŠVANCARA, I. Electrochemical behaviour of phylloquinone (vitamin K1) at a carbon paste electrode modified with sodium dodecyl sulfate. In LII. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 55-60 s. ISBN 978-80-7560-257-2.
SÝS, M. - HARTMANOVÁ, A. - MIKYSEK, T. Effect of immobilization methods on service life of tyrosinase biosensors developed for dopamine monitoring. In XXXIX. moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2019. s. 197-200 s. ISBN 978-80-905221-7-6.
SÝS, M. - VYTŘAS, K. Tyrosinase electrochemical biosensors monitoring medicinally significant substances Current Medicinal Chemistry, 2018, vol. 25, no. 33, s. 3988-4006. ISSN: 0929-8673.
SÝS, M. - JASHARI, G. - ŠVECOVÁ, B. - TAHIR, A. - METELKA, R. Determination of vitamin K1 using square wave adsorptive stripping voltammetry at solid glassy carbon electrode Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, vol. 821, no. Julz, s. 10-15. ISSN: 1572-6657.
ŽABČÍKOVÁ, S. - MIKYSEK, T. - ČERVENKA, L. - SÝS, M. Electrochemical study and determination of all-trans-retinol at carbon paste electrode modified by a surfactant Food Technology and Biotechnology, 2018, vol. 56, no. 3, s. 337-343. ISSN: 1330-9862.
ŽABČÍKOVÁ, S. - NALLBANI, A. - SÝS, M. - MIKYSEK, T. - ČERVENKA, L. Square wave voltammetry at carbon paste electrode modified with surfactant for alpha tocopheryl acetate determination in cosmetics Potravinarstvo, 2018, vol. 12, no. 1, s. 135-142. ISSN: 1338-0230.
NALLBANI, A. - NAWAR, A. - VYTŘAS, K. - SÝS, M. Adsorptive stripping voltammetry of vitamin D3 at glassy carbon electrode Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 21-30. ISSN: 1211-5541.
NAWAR, A. - SÝS, M. - HÁJEK, T. - VYTŘAS, K. Voltammetric determination of ethylvanillin and methylvanillin sum at carbon paste electrode modified by sodium dodecyl sulfate in selected foodstuffs Monatshefte fur Chemie, 2018, vol. 149, no. 11, s. 1945-1953. ISSN: 0026-9247.
NALLBANI, A. - HOLUBOVÁ, J. - SÝS, M. - TAHIR, A. - VYTŘAS, K. Voltammetric determination of cholecalciferol at glassy carbon electrode performed in water-ethanol mixture Potravinarstvo, 2018, vol. 12, no. 1, s. 166-172. ISSN: 1338-0230.
PRAVCOVÁ, K. - SÝS, M. - VYTŘAS, K. - ČESLOVÁ, L. Determination of caffeine and glucose in selected energy drinks Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 31-38. ISSN: 1211-5541.
SÝS, M. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Voltammetric determination of fat-soluble vitamins. In Food safety and healthy living. 1. vyd. Brasov: Transilvania University Press, 2018. 15 s. ISBN: 978-606-19-1017-5.
ŽABČÍKOVÁ, S. - ČERVENKA, L. - SÝS, M. Přehled elektroanalytických přístupů stanovení akrylamidu. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 119-129 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
NAWAR, A. - SÝS, M. - VYTŘAS, K. Effect of surfactants in simultaneous electroanalytical determination of biologically active nitrogen-containing heterocycles. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 45-50 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
NAWAR, A. - SÝS, M. - VYTŘAS, K. Tenzidy povrchově modifikované uhlíkové pastové elektrody pro stanovení látek určujících vanilkové aroma. In LI. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 97-102 s. ISBN 978-80-7560-173-5.
FRANGU, A. - SÝS, M. - ARBNESHI, T. - VYTŘAS, K. Flow injection tyrosinase amperometric biosensor with a single-layer graphene modified screen-printed electrode for determination of acetaminophen. In XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2018. s. 49-52 s. ISBN 978-80-905221-6-9.
ŠRÁMEK, J. - SÝS, M. - VYTŘAS, K. Selection of suitable polymeric material for laboratory preparation of carbon inks. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XX. : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 101-107 s. ISBN 978-80-7560-154-4.
NAWAR, A. - VYTŘAS, K. - SÝS, M. Srovnání uhlíkových pastových elektrod modifikovaných povrchově aktivními látkami při stanovení octanu vitamínu E. In LI. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 89-96 s. ISBN 978-80-7560-173-5.
NAWAR, A. - SÝS, M. - VYTŘAS, K. Optimization of simultaneous voltammetric determination of pyridoxine and caffeine. In XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2018. s. 38-41 s. ISBN 978-80-905221-6-9.
TYSZCZUK-ROTKO, K. - DOMAŃSKA, K. - VYTŘAS, K. - METELKA, R. - NOSAL-WIERCIŃSKA, A. - SÝS, M. Application of screen-printed carbon electrode modified with lead in stripping analysis of Cd(II) Open Chemistry, 2017, vol. 15, no. 1, s. 28-33. ISSN: 2391-5420.
SÝS, M. - METELKA, R. - FRANGU, A. - VYTŘAS, K. - ARBNESHI, T. Electrochemical study of Trametes Versicolor laccase compatibility to different polyphenolic substrates Chemosensors, 2017, vol. 5, no. 1, s. "9-1"-"9-11". ISSN: 2227-9040.
SÝS, M. - KLIKAROVÁ, J. - ČESLOVÁ, L. - VYTŘAS, K. Catalytic activity of Agaricus biosporus mushroom tyrosinase to acetaminophen in presence of L-proline Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2017, vol. 23, no. květen, s. 85-97. ISSN: 1211-5541.
SÝS, M. - METELKA, R. - KORECKÁ, L. - POKORNÁ, H. - ŠVANCARA, I. Comparison of various bismuth film electrodes in simultaneous electrochemical detection of heavy metals for application in quantum dot-linked immunoassays Monatshefte fur Chemie, 2017, vol. 142, no. 3, s. 505-510. ISSN: 0026-9247.
SÝS, M. - ŠVECOVÁ, B. - ŠVANCARA, I. - METELKA, R. Determination of vitamin E in margarines and edible oils using square wave anodic stripping voltammetry with a glassy carbon paste electrode Food Chemistry, 2017, vol. 229, no. August, s. 621-627. ISSN: 0308-8146.
SÝS, M. - KHALED, E. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Electrochemical characterisation of novel screen-printed carbon paste electrodes for voltammetric measurements Journal of the Serbian Chemical Society, 2017, vol. 82, no. 7-8, s. 865-877. ISSN: 0352-5139.
SÝS, M. - ŽABČÍKOVÁ, S. - ČERVENKA, L. - VYTŘAS, K. Comparison of adsorptive with extractive stripping voltammetry in electrochemical determination of retinol Potravinarstvo, 2017, vol. 11, no. 1, s. 96-105. ISSN: 1338-0230.
KOVÁŘOVÁ, M. - BARTOŠ, M. - SÝS, M. Isotachophoretic Determination of Amino Acids After Their Conversion to Hydroxy Acids. In 13th ISC Modern Analytical Chemistry. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2017. s. 20-26 s. ISBN 978-80-7444-052-6.
JASHARI, G. - SÝS, M. - METELKA, R. - ARBNESHI, T. - VYTŘAS, K. Optimization of vitamin K1 adsorption onto surface of glassy carbon electrode. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIX : sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 59-66 s. ISBN 978-80-7560-086-8.
ŽABČÍKOVÁ, S. - SÝS, M. - ČERVENKA, L. - MIKYSEK, T. - VYTŘAS, K. Elektrochemické vlastnosti uhlíkových pastových elektrod modifikovaných tenzidy. In Jubilejní 50. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 73-79 s. ISBN 978-80-7560-098-1.
SÝS, M. - JASHARI, G. - ARBNESHI, T. - METELKA, R. - ŠVANCARA, I. - VYTŘAS, K. Effect of pasting liquids on the extraction of vitamin K1. In XXXVII. Moderní elektrochemické metody : sborník přednášek. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2017. s. 197-200 s. ISBN 978-80-905221-5-2.
SÝS, M. - VYTŘAS, K. Characterisation of α-tocopherol extraction into a selected carbon paste binder Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen 2016, s. 35-44. ISSN: 1211-5541.
SÝS, M. - ŽABČÍKOVÁ, S. - ČERVENKA, L. - VYTŘAS, K. Adsorptivní stripping voltametrie ve stanovení lipofilních vitamínů Potravinarstvo, 2016, vol. 10, no. 1, s. 260-264. ISSN: 1338-0230.
SÝS, M. - METELKA, R. - STOČES, M. - VYTŘAS, K. Electrochemical properties of α-tocopherol in aqueous electrolytes after its previous extraction into the glassy carbon paste from aqueous-acetonic mixture Monatshefte fur Chemie, 2016, vol. 147, no. 1, s. 31-38. ISSN: 0026-9247.
ŽABČÍKOVÁ, S. - SÝS, M. - ČERVENKA, L. - BENEŠOVÁ, M. Stanovení rutinu s využitím uhlíkové pastové elektrody modifikované silikagelem. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 159-167 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
SÝS, M. - VYTŘAS, K. Electrochemical study of factors affecting reproducibility of capsaicin extraction into carbon pastes. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 141-147 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
SÝS, M. - POKORNÁ, H. - METELKA, R. - ŠVANCARA, I. Selection of a Bismuth Film Electrode for Simultaneous Voltammetric Detection of Heavy Metals as the Final Step of an Immunoassay with the Quantum Dots. In XXXVI Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2016. s. 228-231 s. ISBN 978-80-905221-4-5.
SÝS, M. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Comparison of Tyrosinase Biosensor Based on Carbon Nanotubes with DPPH Spectrophotometric Assay in Determination of TEAC in Selected Moravian Wines Monatshefte fur Chemie, 2015, vol. 146, no. 5, s. 813-817. ISSN: 0026-9247.
SÝS, M. - METELKA, R. - MIKYSEK, T. - VYTŘAS, K. Improvement of Enzyme Carbon Paste-Based Biosensor Using Carbon Nanotubes for Determination of Water Soluble Analogue of Vitamin E Chemical Papers, 2015, vol. 69, no. 1, s. 150-157. ISSN: 0366-6352.
SÝS, M. - STOČES, M. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Electrochemical Behavior of alpha-Tocopherol in Various Electrolytes after its Previous Extraction into the Heterogeneous Electrode Material from Aqueous-Acetone Mixture. In XXXV Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2015. s. 214-218 s. ISBN 978-80-905221-3-8.
SÝS, M. - FRANGU, A. - ARBNESHI, T. - VYTŘAS, K. Laccase-Based Biosensor for Evaluation of Total Phenolic Content in Chocolate. In Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XVII: sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 77-88 s. ISBN 978-80-7395-926-5.
ČERVENKA, L. - SÝS, M. - ŽABČÍKOVÁ, S. - VU, D. - VYTŘAS, K. Využití uhlíkové pastové elektrody pro studium přilnavosti bakterie Staphylococcus epidermidis. In Bezpečnosť a kontrola potravín: Zborník prác z XII. medzinárodnej vedecké konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2015. s. 54–58 s. ISBN 978-80-552-1314-9.
SÝS, M. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Amperometric tyrosinase carbon paste-based biosensor in food analysis Chemické listy, 2014, vol. 108, no. 3, s. S179-S182. ISSN: 0009-2770.
SÝS, M. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. On the performance of amperometric tyrosinase carbon paste biosensor in the presence of catechol, resorcinol, or hydroquinone. In Sensing in Electroanalysis Vol. 8. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 253-263 s. ISBN 978-80-7395-782-7.
SÝS, M. - METELKA, R. - SKOUPÝ, M. - VLČEK, M. - VYTŘAS, K. Determination of Total Phenolic Content in Selected Wines Using Amperometric Tyrosinase Biosensor Based on Carbon Nanotubes. In Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIV. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2014. s. 176-180 s. ISBN 978-80-905221-2-1.
SÝS, M. - ROSECKÁ, K. - VYTŘAS, K. Heat and light sensitivity of ascorbic acid studied at carbon paste electrode. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 93-100 s. ISBN 978-80-7395-821-3.
SÝS, M. - ROSECKÁ, K. - VYTŘAS, K. Determination of total phenolic content in berries using amperometric tyrosinase biosensor based on multi wall carbon nanotubes. 2014.
SÝS, M. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Amperometric tyrosinase carbon paste-based biosensor in food analysis. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 21 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
SÝS, M. - PEKEC, B. - KALCHER, K. - VYTŘAS, K. Amperometric Enzyme Carbon Paste-Based Biosensor for Quantification of Hydroquinone and Polyphenolic Antioxidant Capacity International Journal of Electrochemical Science, 2013, vol. 8, no. 7, s. 9030-9040. ISSN: 1452-3981.
SÝS, M. - KALCHER, K. - ROBITSCH, K. - FEKETEFÖLDI, V. - VYTŘAS, K. Interference of ascorbic acid in the determination of hydroquinone using an amperometric enzyme biosensor based on carbon paste. In Sensing in Electroanalysis Vol. 7. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 311-320 s. ISBN 978-80-7395-563-2.
SÝS, M. - PEKEC, B. - KALCHER, K. - VYTŘAS, K. Amperometrický biosenzor pro stanovení antioxidační kapacity polyfenolických látek. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 155-160 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
PEKEC, B. - MISINI, M. - SÝS, M. - SAMPHAO, A. - VYTŘAS, K. - ORTNER, A. - FEKETEFÖLDI, B. - RIBITSCH, V. - ARBNESHI, T. - KALCHER, K. Cyclic voltammetric studies on some antioxidants with carbon paste-based and boron-doped diamond electrodes. In Sensing in Electroanalysis Vol. 7. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 335-356 s. ISBN 978-80-7395-563-2.
VU, D. - SÝS, M. - VYTŘAS, K. - ČERVENKA, L. Determination of Ascorbic Acid Using Multi-Wall Carbon Nanotubes Immobilized on Carbon Paste Electrode. In Sensing in Electroanalysis Vol. 7. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 301-309 s. ISBN 978-80-7395-563-2.
VU, D. - SÝS, M. - ČERVENKA, L. The effect of various potentials on the attachment of Saccharomyces cerevisiae and Staphylococcus epdiremidis to carbon paste electrodes International Journal of Electrochemical Science, 2011, vol. 6, no. 11, s. 5265-5274. ISSN: 1452-3981.
VU, D. - SÝS, M. - ČERVENKA, L. The optimization procedure for the attachment of Saccharomyces cerevisiae on the surface of a carbon paste electrode.. In Sensing in Electroanalysis Vol. 6. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 271-279 s. ISBN 978-80-7395-434-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Electrochemical study on new artificial enzymes and their role in sensing of neurotransmitters Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021