Ing. Martina Jelínková, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Martina Jelínková, Ph.D.

Kontakty

466 036 300
martina.jelinkova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3115-9770

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu (30390)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEMCH/C029 (2020) G PR - -
KEMCH/C129 (2020) - - CV -
KEMCH/C130 (2020) - - - SE
KEMCH/C461 (2020) G PR - SE
KEMCH/C462 (2020) - - - SE
KEMCH/C463 (2020) - - CV -
KEMCH/C464 (2020) - - - SE
KEMCH/C560 (2020) G - - -
KEMCH/C772 (2020) - PR - SE
KEMCH/C775 (2020) - - - SE
KEMCH/C775 (2020) - PR - -
KEMCH/C779 (2020) - - - SE
KEMCH/C827 (2020) G PR - -
KEMCH/C851 (2020) G - - -
KEMCH/C859 (2020) G - - -
KEMCH/C862 (2020) G - - -
KEMCH/C924A (2020) - PR - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JELÍNKOVÁ, M. - VANCOVÁ, A. KRITÉRIA HODNOCENÍ REPUTACE CHEMICKÝCH PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ V OČÍCH ZÁKAZNÍKŮ Chemické listy, 2020, vol. 114, no. 8, s. 559-564. ISSN: 0009-2770.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - MACHÁČKOVÁ, K. THE LEVEL OF USE OF PUBLIC RELATIONS TOOLS AND EVALUATION OF THEIR IMPACT ON THE REPUTATION OF CHEMICAL COMPANIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE CZECH PUBLIC. In Business and Management 2020. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2020. s. 293-301 s. ISBN 978-609-476-231-4.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Research into partial problems in building brand image in selected small and medium-sized enterprises of chemical industry in the Czech Republic. In Hradec Economic Days. Vol. 10. Part 1. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. s. 304-312 s. ISBN 978-80-7435-776-3.
TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. Municipal Social Responsibility of Statutory Cities in the Czech Republic Sustainability, 2019, vol. 11, no. 8, s. "2308-1"-"2308-19". ISSN: 2071-1050.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - VLČKOVÁ, V. Assessment of employment attractiveness in the Czech chemical industry Przemysl chemiczny, 2018, vol. 97, no. 11, s. 1945-1948. ISSN: 0033-2496.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - PAKOSTOVÁ, E. Tools for creating positive reputation with customers for chemical industrial enterprises. In Business and Management 2018. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2018. s. 427-435 s. ISBN 978-609-476-119-5.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - PETRÍK, D. Attractiveness of the Study of Chemistry and Employment in the Chemical Industry from the Point of View of the Czech Public. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2018. s. 96 - 101 s. ISBN 978-80-86238-77-7.
VANCOVÁ, A. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Vnímání reputace podniků Synthesia, a. s., Explosia, a. s. a Paramo, a. s. v očích veřejnosti z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 187-192 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - VLČKOVÁ, V. Prospěšnost nástrojů integrace výrobců chemických produktů se zákazníky pro posilování vzájemných vztahů Chemické listy, 2017, vol. 111, no. 6, s. 404-409. ISSN: 0009-2770.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - PECINOVÁ, Z. - VLČKOVÁ, V. - PATÁK, M. - BRANSKÁ, L. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2017. 320 s. ISBN: 978-80-271-0419-2.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. SEGMENTATION OF GARAGES BY THEIR NEEDS AND REQUIREMENTS CONCERNING THE LEVEL OF COOPERATION WITH CAR OIL DISTRIBUTORS. In CLC 2017 Carpathian logistics congres : proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2017. s. 217-222 s. ISBN 978-80-87294-80-2.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - ČEPOVÁ, J. UTILIZATION OF PR TOOLS WITHIN BUILDING A POSITIVE REPUTATION OF CZECH CHEMICAL COMPANIES. In Modern Science Conference Proceedings. Book 1, Vol. V : Business and Management. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 1117-1124 s. ISBN 978-619-7408-17-1.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - OSTŘANSKÝ, F. Czech Public Attitudes to the Chemical Industry. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 142-147 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. THE IMPORTANCE OF BUILDING POSITIVE REPUTATION OF CHEMICAL INDUSTRY COMPANIES FOR DEVELOPMENT OF REATIONSHIPS WITHIN SUPPLY CHAINS. In The 9th International Scientific Conference Business and Management 2016. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2016. s. 1-10 s. ISBN 978-609-457-921-9.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - HEJNOVÁ, A. SEGMENTATION WITHIN A CAR OIL DISTRIBUTION CHAIN IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE POINT OF VIEW OF THE REQUIRED LEVEL OF MUTUAL COOPERATION BETWEEN DISTRIBUTION CHAIN LINKS. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 1021-1028 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - LOŠŤÁKOVÁ, H. INTERNET CSR PRESENTATION AND ITS IMPORTANCE FOR INCREASING CORPORATE REPUTATION IN THE AREA OF FERROUS METALLURGY. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 1829-1837 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. POSSIBILITIES OF DEEPENING COOPERATION OF SELECTED STAKEHOLDERS WITHIN A CAR OIL DISTRIBUTION CHAIN. In CLC 2015: Carpathian Logistics Congress: Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2015. s. 313-319 s. ISBN 978-80-87294-64-2.
JELÍNKOVÁ, M. - VLČKOVÁ, V. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - LOVEČKOVÁ, Z. Using Mass Communication and Mass Media to Increase the Effectiveness of Integrated Marketing Communications of Chemical Industry Enterprises. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 989-998 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - BRANSKÁ, L. - DĚDKOVÁ, J. - JANOUCH, V. - JELÍNKOVÁ, M. - NOŽIČKA, J. - PECINOVÁ, Z. - SIMOVÁ, J. - VÁVRA, J. - VLČKOVÁ, V. Diferencované řízení vztahů se zákazníky: Moderní strategie růstu výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. 272 s. ISBN: 978-80-247-3155-1.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - DĚDKOVÁ, J. How to Create Knowledge System for Value-Based Management. KSI Transactions on Knowledge Society, 2008, vol. 3, no. 1, s. 26-29. ISSN: 1313-4787.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Atributy hodnoty pro zákazníka u produktů určených pro výrobní spotřebu Marketing & Komunikace, 2008, vol. 18, no. 3, s. 8-9. ISSN: 1211-5622.
DĚDKOVÁ, J. - JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Budoucnost podniku je ve vytváření marketingové hodnoty výrobku pro zákazníky Vědecká pojednání, 2008, vol. XIV, no. 1, s. 86-93. ISSN: 1801-1128.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - BRANSKÁ, L. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - DĚDKOVÁ, J. - JANOUCH, V. - JELÍNKOVÁ, M. - NOŽIČKA, J. - PECINOVÁ, Z. - SIMOVÁ, J. - VÁVRA, J. - VLČKOVÁ, V. Řízení vztahů se zákazníky (CRM) prostřednictvím diferencovaného hodnotového managementu. první. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 275 s. ISBN: 978-80-7395-140-5.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Steps to Creating Customer Value and their Level in the Czech Republic. In Business and Management 2008. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2008. s. 273-276 s. ISBN 978-9955-28-268-6.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Hodnota pro zákazníka a její atributy. In Mladý ekonóm. Bratislava: 2008. s. 50-54 s. ISBN 978-80-225-2668-5.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Dynamické pojetí hodnotového managementu jako základ rozvoje vztahového marketingu. In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 119-123 s. ISBN 978-80-213-1774-1.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - SIMOVÁ, J. - DĚDKOVÁ, J. Diagnostická metoda kvantifikace hodnoty pro zákazníka. Vedecké listy, 2007, vol. 3, no. 2, s. 45-51. ISSN: 1336-815X.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - BRANSKÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. - PECINOVÁ, Z. - VLČKOVÁ, V. Differentiation of Care about Customers in Selected Czech Enterprises. Economics and Management, 2007, vol. 12, no. 1, s. 424-431. ISSN: 1822-6515.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - PECINOVÁ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. How to Measure Customer Value to the Firm?. In Logistic-Marketing Aspects of the Enterprise Management. první. vyd. Czestochowa: Sekcja Wydawnictw Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2007. 364 s. ISBN: 978-83-61118-00-8.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Koncepce strategie diferencovaného CRM a jejich uplatnění na B2B trzích.. In Nové trendy v marketingu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 59-67 s. ISBN 978-80-7040-968-8.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Modern Conception of the Value for a Customer in CRM. In Customer Relationship Management ´07. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 72-78 s. ISBN 978-80-7395-016-3.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - BRANSKÁ, L. - VLČKOVÁ, V. Customer Identification and Analysis in Differentiated CRM in the Czech Industrial Companies.. In Towards Knowledge-Based Economy and Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness. Riga: Riga Technical University, 2007. s. CD ROM s. ISBN N.
VLČKOVÁ, V. - BRANSKÁ, L. - PECINOVÁ, Z. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Modifikace činností logistického integrovaného systému v důsledku řízení vztahů se zákazníky.. In Finanční a logistické řízení 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 628-632 s. ISBN 978-80-248-1406-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - SIMOVÁ, J. - DĚDKOVÁ, J. Applying of CRM Strategy in the Czech Enterprises.. In Towards Knowledge-Based Economy and Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness. Riga: Riga Technical University, 2007. s. 155 s. ISBN N.
JELÍNKOVÁ, M. Moderní přístupy ke vnímání a implementace CRM na globálních trzích Marketing & Komunikace, 2006, vol. 16, no. 2, s. 20-22. ISSN: 1211-5622.
JELÍNKOVÁ, M. - TETŘEVOVÁ, L. Integrace a konkurenceschopnost podniku Ekonomika a manažment podniku, 2006, vol. 4, no. 2, s. 51-56. ISSN: 1336-4103.
TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. Integrace a konkurenceschopnost podniku Ekonomika a manažment podniku, 2006, vol. 4, no. 2, s. 51-56. ISSN: 1336-4103.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - MUNZAROVÁ, S. Process of Complex CRM. Management, 2006, vol. 10, no. 1, s. 49-59. ISSN: 1822-3133.
TETŘEVOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - KOPÁČKOVÁ, H. Research Report I - Podniková restrukturalizace a její regionální aspekty. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 110 s. ISBN: 80-7194-837-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - BRANSKÁ, L. - DĚDKOVÁ, J. - GROS, I. - GROSOVÁ, S. - HONZÁKOVÁ, I. - JELÍNKOVÁ, M. - PECINOVÁ, Z. - SIMOVÁ, J. - VÁVRA, J. - VLČKOVÁ, V. Strategie diferencovaného CRM podle hodnoty zákazníků pro podnik. první. vyd. Pardubice: Univerzit Pardubice, 2006. 96 s. ISBN: 80-7194-919-1.
JELÍNKOVÁ, M. Stanovení konkurenční strategie (positioning). In Strategický marketingový management. Praha: CIMA, 2006. 13 s. ISBN: 80-239-8387-3.
JELÍNKOVÁ, M. Procesní pojetí CRM. In Strategický marketingový management. Praha: CIMA, 2006. 13 s. ISBN: 80-239-8387-3.
JELÍNKOVÁ, M. Procesní řízení diferencovaného CRM. In Strategie diferencovaného CRM podle hodnoty zákazníků pro podnik. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 9 s. ISBN: 80-7194-919-1.
JELÍNKOVÁ, M. Zpracování marketingových ztrategií. In Strategický marketingový management. Praha: CIMA, 2006. 14 s. ISBN: 80-239-8387-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Why to Build CRM Differentiated on the Basis of Customer Actual and Potential Value to a Company?. In Proceedings of the International Conference "New Trends in Marketing". Liberec: Technical University of Liberec, 2006. s. 54-57 s. ISBN 80-7372-061-2.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Důkladná analýza zákazníků - jádro implementace strategie CRM. In Sborník z mezinárodní vědecké konference "Modernizácia marketingových a obchodných činností". Bratislava, Slovak republic: EU Bratislava, 2006. s. 87-93 s. ISBN 80-225-2242-2.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Customer insight jako podmínka rozvoje strategie CRM ve znalostní ekonomice. In Sborník z mezinárodní vědecké konference "Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky". Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2006. s. 147-152 s. ISBN 80-225-2227-9.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. The Enforcement of CRM Strategy in Industry Companies in the Czech Republic.. In Proceedings of the International Scientific Conference "Business Development Possibilities in the New European Area", Part I. Vilnius: Vilnius University, 2006. s. 283-288 s. ISBN 9986-19-938-7.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Tržní versus finanční výkonnost podniku. In Sborník z mezinárodní vědecké konference "Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV". Praha: ČZU Praha, 2006. s. 106-110 s. ISBN 80-213-1436-2.
JELÍNKOVÁ, M. - VLČKOVÁ, V. - ŠVECOVÁ, I. Institucionální zabezpečení e-learningu na Univerzitě Pardubice. In Sborník ze 3. ročníku konference o elektronické podpoře výuky ?SCO 2006?. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 161-166 s. ISBN 80-210-3923-X.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Process approach to differentiated CRM. In Proceedings of the International Scientific Conference ?Customer Relationship Management ?06". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 89-96 s. ISBN 80-7194-909-4.
VLČKOVÁ, V. - JELÍNKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, I. - ČERNÁ, Z. Proceeding to e-learning at the University of Pardubice.. In Proceedings of 6th International Conference Virtual University. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2005. s. 203-206 s. ISBN 80-227-2336-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - BÖHMOVÁ, S. Marketing Performance as a Bases of Future Enterprises Profitability.. In Proceeding of the International Scientific Conference Education and Economy 2005. Tallin, Estonia: Tallin College of Tallin University of Technology, 2005. s. 65-67 s. ISBN 9985-894-85-5.
JELÍNKOVÁ, M. - JELÍNEK, R. Průmyslový trh - budování loajality zákazníků z pohledu Public relations. In Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí ?Rozvojové trendy marketingu a obchodu na prahu 21. storočia?. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005. s. 214-218 s. ISBN 80-225-2015-2.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Klíčové aspekty obchodní restrukturalizace. In Znalostná ekonomika - piliere, ciele, stratégie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. 29-33 s. ISBN 80-89202-05-5.
TETŘEVOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Selected Areas of Corporate Restructuring. In Scientifics proceedings "Business Development Possibilities in the new European Area". Vilnius: Vilnius University, 2005. s. 282-286 s. ISBN 9986-19-783-X.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - BÖHMOVÁ, S. Současné trendy v procesu budování vztahů se zákazníky. In Sborník z mezinárodní vědecké konference "Nové trendy v podnikovom manažmente". Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005. s. In CD ROM s. ISBN 80-969181-3-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Řízení vztahů se zákazníky na B2B trzích.. In Sborník z mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: FMaE UTB Zlín, 2005. s. 115 s. ISBN 80-7318-228-2.
BRODSKÝ, Z. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. Transformation and Corporate Restructuring in the Czech Republic. In Proceeding of the twelfth annual South Dakota International Business Conference. Aberdeen, South Dakota: NSU Press, 2005. s. 84-103 s. ISBN 1-883120-27-6.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. Customer Satisfaction as Motive Power for Market Opportunities Creation. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference "Modern Approaches to Corporate Management". Bratislava: STU Bratislava, 2005. s. 313-318 s. ISBN 80-227-2284-7.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - BÖHMOVÁ, S. On Possibilities of Determination of Customer Value to a Company as a Basic Pillar of Implementation of Differentiated CRM. In Proceeding of International Scientific Conference "Business?Studies?Science 2005". Rietavas, Lithuania: Zemaitija College, 2005. s. 130-134 s. ISBN 9986-848-62-8.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Interacting with Customers - Base of Relationships Building. In Proceedings of The Int. Sci. Conf. "ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 199-205 s. ISBN 80-7194-806-3.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Business Restructuring. In Scientifics proceedings "Business Development Possibilities in the new European Area". Vilnius: Vilnius University, 2005. s. 104-108 s. ISBN 9986-19-783-X.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - KOHOUTOVÁ, M. Nástroje podpory loajality klíčových zákazníků na globálních průmyslových trzích. Marketing & Komunikace, 2004, vol. 14, no. 3, s. 12-14. ISSN: 1211-5622.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - KOHOUTOVÁ, M. - KOBLÍŽKOVÁ, A. Customers' Loyalty Building on a Basis of Different Customer Lifetime Value. Economics, 2004, vol. 45, no. 67, s. 57-66. ISSN: 1392-1258.
KOHOUTOVÁ, M. Dimenze budování blízkých vztahů se zákazníky na průmyslovém trhu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Moderné prístupy k managementu podniku. Bratislava: GC - TECH Ing. Peter Gerši, 2004. s. 190-192 s. ISBN 80-969189-0-7.
KOHOUTOVÁ, M. - JELÍNEK, R. - , . Význam PR pro budování loajality zákazníků na průmyslovém trhu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference "Evrópska únia - výzva pre ekonomiky pristupujúcich krajín". Bratislava: Ekonimická univerzita v Bratislave, 2004. s. 91 - 95 s. ISBN 80-225-1946-4.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - KOHOUTOVÁ, M. Mezinárodní konkurenceschopnost oboru podnikání s produkty určenými pro výrobní spotřebu.. In Sborník z konference s mezinárodní účastí Spolupráce firem a vysokých škol v oblasti marketingu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. s. 58-61 s. ISBN 80-7083-822-1.
KOHOUTOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Význam budování loajality zákazníků pro zajištění konkurenceschopnosti podniků na současných průmyslových trzích.. In Sborník z mezinárodní konference Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. s. 226-231 s. ISBN 80-225-1904-9.
KOHOUTOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Budování loajality zákazníků. In Sborník z konference s mezinárodní účastí Spolupráce firem a vysokých škol v oblasti marketingu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. s. 48-52 s. ISBN 80-7083-822-1.
BÖHMOVÁ, S. - JELÍNKOVÁ, M. Hodnota zákazníka pro firmu a její simulace. In zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2004 - rok európskej integrácie. Zvolen, Slovenská Republika: Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, 2004. s. 12-16 s. ISBN 80-89100-20-1.
KOHOUTOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Řízení vztahů se zákazníky na bázi CLTV jako základní strategie podniků v podmínkách globalizace. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 04. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 188-191 s. ISBN 80-8070-310-8.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - KOHOUTOVÁ, M. Proces formování, poskytování a měření kvality služeb poskytovaných zákazníkům Marketingová panoráma, 2003, vol. 1, no. 2, s. 27-29. ISSN: 1336-1864.
KOHOUTOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Essentials of Marketing Strategy. In Macro and Microeconomics Case Studies. první. vyd. Szczecin, Polsko: Wydawnictvo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003. 132 str. s. ISBN: 80-225-1174-9.
KOHOUTOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Identifikace atributů kvality nabídky hodnocených zákazníky na průmyslovém trhu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky '03. Žilina: Žilinská univerzita, vydavatel'stvo EDIS, 2003. s. 134-138 s. ISBN 80-8070-134-2.
KOHOUTOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. Atributy zvyšování kvality nabídky pro zákazníka. In Sborník příspěvků z IV. ročníku odborného semináře posluchačů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí Perner's Contact 2003. Pardubice: Fakulta dopravní Jana Pernera Univerzity Pardubice, 2003. s. 279-285 s. ISBN 80-7194-522-6.
BÖHMOVÁ, S. - KOHOUTOVÁ, M. Systémy environmentálního managementu jako konkurenční výhoda. In Sborník příspěvků z IV. ročníku odborného semináře posluchačů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí Pernerś Contact 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2003. s. 25-30 s. ISBN 80-7194-522-6.
BÖHMOVÁ, S. - KOHOUTOVÁ, M. Význam zavádění environmentálních manažerských systémů pro zajištění konkurenceschopnosti podniků. In Sborník ze VI. mezinárodní konference HF, TU Liberec: Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 15-18 s. ISBN 80-7083-738-1.
KOHOUTOVÁ, M. Loajalita zákazníků jako odraz kvality nabídky. In Sborník z vědecko-pedagogické konference s mezinárodní účastí Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 166-172 s. ISBN 80-7194-623-0.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - KOHOUTOVÁ, M. Stanovení a měření kvality služeb jako součást analýzy zákazníků. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Premeny spotrebite'lského správania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. s. 40-42 s. ISBN 80-225-1752-6.
KOHOUTOVÁ, M. - JELÍNEK, R. Jedinečnost kvality nabídky na průmyslovém trhu a její podpora prostředky Public Relations. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Mladý ekonóm 2003. Bratislava: Netri, Hronský Beňadik, 2003. s. 62-65 s. ISBN 80-968904-3-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - KOHOUTOVÁ, M. Dimenze měření kvality služeb poskytovaných zákazníkům. In Sborník referátů z mezinárodní konference Finanční a logistické řízení v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 401-405 s. ISBN 80-239-0860-X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Programme for exchange of best practices in social responsibility Bilaterální iniciativa z Fondu pro bilaterální vztahy (Fondy EHP a Norska 2014-2021) Ministerstvo financí 29.07.2020 31.08.2021
Multi-disciplinary innovation for social change from the point of view of the Czech Republic Cost Actions Evropská unie 15.07.2020 02.10.2023
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP Institucionální projekty spolupráce Dům zahraničních služeb 01.08.2019 31.10.2020
Economic, social and environmental aspects of collaborative economy from the point of view of the Czech Republic Cost Actions Evropská unie 01.01.2019 23.03.2021
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Support for Pedagogical Work of Academic Staff of the Department of Economics and Management of Chemical and Food Industry and Innovation of Selected and Preparation of New Economic Courses in English Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Inovace předmětu Psychologie pro manažery HEDF - F5 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Multimediální podpora výuky předmětu Sociální komunikace HEDF - F5 d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-01-01 2005-12-31