Mgr. Hana Ochtinská, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Hana Ochtinská, Ph.D.

Mgr. Hana Ochtinská, Ph.D.

Kontakty

466 037 735
hana.ochtinska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-5294

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení ošetřovatelství (70141)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
10:00 - 12:00 (dle předchozí e-mailové domluvy)
,
Pátek: 
9:00 - 11:00 (dle předchozí e-mailové domluvy)
Předmět (Rok) Role
KKO/K3VLG (2022) - - CV -
KKO/K5VLG (2022) - - CV -
KKO/P3VLG (2022) - - CV -
KKO/P5VLG (2022) - - CV -
KKO/P6VLD (2022) G - - -
KOS/K1OSE (2022) - PR CV -
KOS/K1PVS (2022) G - CV -
KOS/K2OSE (2022) G - - -
KOS/K4PIV (2022) G - - -
KOS/K4PVS (2022) G - - -
KOS/K5PVS (2022) G - CV -
KOS/K6PVS (2022) G - - -
KOS/P1OSE (2022) G PR - -
KOS/P1OST (2022) G PR - -
KOS/P2OSE (2022) G - - -
KOS/P2OST (2022) G - - -
KOS/P4ZOS (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
VÁCLAVÍKOVÁ, K. - MARKOVÁ, I. - KOPECKÝ, M. - OCHTINSKÁ, H. - JEŘÁBKOVÁ, V. Hand hygienic disinfection of nurse - knowledge and its practical use Pielegniarstwo XXI Wieku, 2021, vol. 20, no. 1, s. 10-14. ISSN: 1730-1912.
OCHTINSKÁ, H. Monitoring Quality of life of patient with Crohns disease. In Conference proceedings 2nd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. s. 42 s. ISBN 978-80-7394-872-6.
OCHTINSKÁ, H. - BUREŠ, J. - GABALEC, L. - KNOBLOCHOVÁ, V. Porovnání kvality života nemocných s Crohnovou chorobou s populační normou Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2020, vol. 10, no. 2, s. 37-42. ISSN: 1338-6263.
OCHTINSKÁ, H. - PENIČKOVÁ, P. Povědomí diabetiků II.typu o syndromu diabetické nohy a jeho prevence Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2020, vol. 10, no. 1, s. 24-30. ISSN: 1338-6263.
OCHTINSKÁ, H. Nemocný s Crohnovou chorobou a jeho kvalita života. 2020. s. 19 s.
OCHTINSKÁ, H. - BUREŠ, J. - GABALEC, L. Sledování kvality života pacientů s Crohnovou chorobou. In Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 56-57 s. ISBN 978-80-7560-209-1.
MARKOVÁ, I. - VÁCLAVÍKOVÁ, K. - HORÁČKOVÁ, K. - OCHTINSKÁ, H. Pohled studentů a motivace při výběru nelékařských oborů. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Matině, 2019. ISBN 978-80-8187-060-6.
OCHTINSKÁ, H. - PAVLIŠTOVÁ, M. Pacient s Crohnovou chorobou na biologické léčbě. In Nové trendy v ošetrovateľstve VI : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2019. s. 68 s. ISBN 978-80-568-0392-9.
PAPRŠTEINOVÁ, M. - KAVIČKOVÁ, A. - FALTOVÁ, B. - ŠPAČKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Životní styl vysokoškolských studentů v současnosti Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 62-80. ISSN: 1804-3682.
OCHTINSKÁ, H. - KNOBLOCHOVÁ, V. Model životních aktivit s praktickou aplikací zhodnocení zdravotního stavu pacienta s Crohnovou chorobou Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 159-172. ISSN: 1804-3682.
OCHTINSKÁ, H. - GABALEC, L. - BUREŠ, J. Kvalita života nemocných s Crohnovou chorobou a intervence nelékařského zdravotnického pracovníka Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 51-61. ISSN: 1804-3682.
MARKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Ošetřovatelská péče o pacienty s degenerativním onemocněním páteře. In Sborník abstraktů. Ústí nad Labem: BOS, s.r.o., 2018. s. 78 s. ISBN 978-80-87562-82-6.
OCHTINSKÁ, H. - MARKOVÁ, I. Adaptace nemocného s Crohnovu chorobou v oblasti biologických, psychických. In Nové trendy v ošetrovateľstve IV : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2017. s. 68-68 s. ISBN 978-80-568-0089-8.
MARKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Nový studijní obor - perioperační péče. In Nové trendy v ošetrovateľstve IV : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2017. s. 56 s. ISBN 978-80-568-0089-8.
OCHTINSKÁ, H. Ošetřovatelská péče o pacienta s Crohnovou chorobou. In XXIII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: Hanso production, 2017. s. 57-57 s. ISBN 978-80-906205-7-5.
OCHTINSKÁ, H. - PAPRŠTEINOVÁ, M. Interní audity z pohledu všeobecných sester. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 71-77 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
OCHTINSKÁ, H. Crohnova choroba a její vliv na život nemocných. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 83-83 s. ISBN 978-80-906205-2-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.21 31.05.23
Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením - zajištění lektorských služeb V Operační program Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 10.03.21 31.12.22
Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 2019 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Podpora studentů doktorského studia Fakulty zdravotnických studií Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní akademický pracovník Univerzita Pardubice
1997 - 2011 všeobecná sestra Chrudimská nemocnice a.s.