Ing. Simona Munzarová, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Simona Munzarová, Ph.D.

Kontakty

466 036 300
simona.munzarova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7886-9596

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu (30390)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEMCH/C071 (2020) G PR - SE
KEMCH/C129 (2020) - - CV -
KEMCH/C244 (2020) G PR - SE
KEMCH/C349 (2020) G - - -
KEMCH/C462 (2020) - - - SE
KEMCH/C463 (2020) - - CV -
KEMCH/C464 (2020) - - - SE
KEMCH/C558 (2020) G - - -
KEMCH/C559 (2020) G - - -
KEMCH/C769 (2020) G PR - SE
KEMCH/C774 (2020) G PR - SE
KEMCH/C900A (2020) G PR - SE
KEMCH/C901A (2020) G PR - -
KEMCH/C924A (2020) - PR - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Research into partial problems in building brand image in selected small and medium-sized enterprises of chemical industry in the Czech Republic. In Hradec Economic Days. Vol. 10. Part 1. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. s. 304-312 s. ISBN 978-80-7435-776-3.
MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - BLAHÁČEK, D. Costing system and new way of selling in a small processing enterprise. In SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 5. Sofia: SGEM, 2018. s. 215-222 s. ISBN 978-619-7408-67-6.
FIALOVÁ, E. - MUNZAROVÁ, S. Reporting společensky odpovědného chování vybraných podniků chemického odvětví. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 37-42 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
TETŘEVOVÁ, L. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - KOŠŤÁLOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2017. 224 s. ISBN: 978-80-271-0285-3.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - PROCHÁZKOVÁ, K. Social, Philanthropic and Ethical Reporting of the Chemical Companies. In Modern Science Conference Proceedings. Book 1, Vol. V : Business and Management. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 863-870 s. ISBN 978-619-7408-17-1.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - PROCHÁZKOVÁ, K. CSR Activities of the Chemical Company – a Case Study from Plastic Industry. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 179-184 s. ISBN 978-80-86238-77-7.
MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Use of Ecodesign Principles in Chemical Product Innovations. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. s. 155-160 s. ISBN 978-80-86238-65-4.
MUNZAROVÁ, S. - MACHAČ, O. Planning Number of Operators in Call Centre Using Infinite-Source Queuing Model with Varying Demand Intensity. In CLC 2017 Carpathian logistics congres : proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2017. s. 282-287 s. ISBN 978-80-87294-80-2.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - ZVOLÁNKOVÁ, V. The Social Area of Corporate Social Responsibility and its Concept in Chemical Enterprises as a Part of their Social Welfare. In Science & Society Conference Proceedings. Book 3. Vol. 3. Sociology & Healthcare. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 889-896 s. ISBN 978-619-7408-20-1.
MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - HAVLÍČKOVÁ, M. Motivation, Activities and Bariers to the Corporate Social Responsibility Implementation in the Czech SME Manufacturing Company. In Modern Science Conference Proceedings. Book 1, Vol. V : Business and Management. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 681-688 s. ISBN 978-619-7408-17-1.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - KOHOUTKOVÁ, M. The Assessment of Social Impacts along the Product Life Cycle in Value Chain Actors not including Consumers as a part of Social Welfare in the Companies. In SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 955-962 s. ISBN 978-619-7105-71-1.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - LOŠŤÁKOVÁ, H. INTERNET CSR PRESENTATION AND ITS IMPORTANCE FOR INCREASING CORPORATE REPUTATION IN THE AREA OF FERROUS METALLURGY. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 1829-1837 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
MUNZAROVÁ, S. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - KURTULÍKOVÁ, N. CODE OF ETHICS IN THE REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES, THE EVIDENCE FROM THE CZECH CHEMICAL COMPANIES. In SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 761-768 s. ISBN 978-619-7105-74-2.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Relevant CSR Activities for Strenghtening Social Profile of Metallurgical Company. In METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2016. s. 2061-2068 s. ISBN 978-80-87294-67-3.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - NESLÁDKOVÁ, T. Reasons for Social Impacts Assessment of Chemical Production and Products. In SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 819-826 s. ISBN 978-619-7105-71-1.
VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. Assessment of Social Impacts of Chemical and Food Products in the Czech Republic. In Social Life Cycle Assessment. 1. vyd. Heidelberg: Springer, 2015. 38 s. ISBN: 978-981-287-295-1.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - VLČKOVÁ, V. - BUREŠOVÁ, K. Indicators of S-LCA in Employees Category, their Measurement and Reporting in the Company. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 1. Vol.1. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 613-620 s. ISBN 978-619-7105-44-5.
VLČKOVÁ, V. - MUNZAROVÁ, S. - SEBRÁNKOVÁ, E. Decision on Location of a New Warehouse for the Reverse Logistic Company. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 683-692 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - VLČKOVÁ, V. - RITSCHELOVÁ, A. Cost Management and Product Costing, Evidence from the Practice of Medium-sized Brewery in the Czech Republic. In SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 645-652 s. ISBN 978-619-7105-47-6.
VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MOKRENOVÁ, Z. Social Impacts of Chemical Products on Local Communities and their Measurement. In Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare; Education. Volume II "Sociology and Healthcare". Sofia: SGEM, 2014. s. 823-830 s. ISBN 978-619-7105-23-0.
MUNZAROVÁ, S. - MACHAČ, O. Inventory Management in a Distribution Company. In Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: Conference proceedings. Volume III, "Economics and Tourism". Sofia: SGEM, 2014. s. 293-300 s. ISBN 978-619-7105-27-8.
VÁVRA, J. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - ŠIMONÍKOVÁ, K. Social Impacts on Consumers and its Measurement in Metallurgy. In METAL 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2014. s. 1925-1931 s. ISBN 978-80-87294-54-3.
BEDNAŘÍKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - VÁVRA, J. - ŠPAČKOVÁ, A. Social welfare aspects of a company. In Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare; Education. Volume II "Sociology and Healthcare". Sofia: SGEM, 2014. s. 847-854 s. ISBN 978-619-7105-23-0.
VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - EHLOVÁ, Z. SUSTAINABLE ASPECTS OF INNOVATIONS Economics and Management, 2011, vol. 16, no. 1, s. 621-627. ISSN: 1822-6515.
VÁVRA, J. - MUNZAROVÁ, S. Life Cycle Engineering and Relationship with Customers. In Business and Management. Vilnius: VGTU Publishing House Technika, 2010. s. 738–745 s.
VLČKOVÁ, V. - MACHAČ, O. - MUNZAROVÁ, S. Možnosti a omezení kvantitativních metod v logistickém managementu. In Invence - inovace- investice od recese k prosperitě. Kompendium finančního a logistického řízení podniku. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 565-570 s. ISBN 978-80-248-1977-8.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Modern Conception of the Value for a Customer in CRM. In Customer Relationship Management ´07. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 72-78 s. ISBN 978-80-7395-016-3.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - BRANSKÁ, L. - VLČKOVÁ, V. Customer Identification and Analysis in Differentiated CRM in the Czech Industrial Companies.. In Towards Knowledge-Based Economy and Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness. Riga: Riga Technical University, 2007. s. CD ROM s. ISBN N.
OBRŠÁLOVÁ, I. - MUNZAROVÁ, S. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. - PŘEVRÁTIL, B. Příspěvek k problematice environmentálního účetnictví v českých podnicích Planeta EKOjournal, 2006, vol. XIV., no. 2, s. 15-19. ISSN: 1212-0685.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - MUNZAROVÁ, S. Process of Complex CRM. Management, 2006, vol. 10, no. 1, s. 49-59. ISSN: 1822-3133.
TETŘEVOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - KOPÁČKOVÁ, H. Research Report I - Podniková restrukturalizace a její regionální aspekty. 1.. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 110 s. ISBN: 80-7194-837-3.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. The Enforcement of CRM Strategy in Industry Companies in the Czech Republic.. In Proceedings of the International Scientific Conference "Business Development Possibilities in the New European Area", Part I. Vilnius: Vilnius University, 2006. s. 283-288 s. ISBN 9986-19-938-7.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Process approach to differentiated CRM. In Proceedings of the International Scientific Conference ?Customer Relationship Management ?06". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 89-96 s. ISBN 80-7194-909-4.
OBRŠÁLOVÁ, I. - BÖHMOVÁ, S. - KOŽENÁ, M. - BAŤA, R. Environmental Accounting at the Corporate-Level Studia Negotia, 2005, vol. , no. 1, s. 15-22. ISSN: 1224-8738.
OBRŠÁLOVÁ, I. - KOŽENÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - BAŤA, R. - PŘEVRÁTIL, B. Konkurenceschopnost podniků a využití environmentálního účetnictví Environmentální aspekty podnikání, 2005, vol. , no. 1, s. 18-22. ISSN: 1211-8052.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Klíčové aspekty obchodní restrukturalizace. In Znalostná ekonomika - piliere, ciele, stratégie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. 29-33 s. ISBN 80-89202-05-5.
LOŠŤÁKOVÁ, H. - JELÍNKOVÁ, M. - BÖHMOVÁ, S. Marketing Performance as a Bases of Future Enterprises Profitability.. In Proceeding of the International Scientific Conference Education and Economy 2005. Tallin, Estonia: Tallin College of Tallin University of Technology, 2005. s. 65-67 s. ISBN 9985-894-85-5.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - BÖHMOVÁ, S. On Possibilities of Determination of Customer Value to a Company as a Basic Pillar of Implementation of Differentiated CRM. In Proceeding of International Scientific Conference "Business?Studies?Science 2005". Rietavas, Lithuania: Zemaitija College, 2005. s. 130-134 s. ISBN 9986-848-62-8.
TETŘEVOVÁ, L. - BRODSKÝ, Z. - JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Selected Areas of Corporate Restructuring. In Scientifics proceedings "Business Development Possibilities in the new European Area". Vilnius: Vilnius University, 2005. s. 282-286 s. ISBN 9986-19-783-X.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. Business Restructuring. In Scientifics proceedings "Business Development Possibilities in the new European Area". Vilnius: Vilnius University, 2005. s. 104-108 s. ISBN 9986-19-783-X.
JELÍNKOVÁ, M. - LOŠŤÁKOVÁ, H. - BÖHMOVÁ, S. Současné trendy v procesu budování vztahů se zákazníky. In Sborník z mezinárodní vědecké konference "Nové trendy v podnikovom manažmente". Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005. s. In CD ROM s. ISBN 80-969181-3-3.
BRODSKÝ, Z. - MUNZAROVÁ, S. - TETŘEVOVÁ, L. - JELÍNKOVÁ, M. Transformation and Corporate Restructuring in the Czech Republic. In Proceeding of the twelfth annual South Dakota International Business Conference. Aberdeen, South Dakota: NSU Press, 2005. s. 84-103 s. ISBN 1-883120-27-6.
JELÍNKOVÁ, M. - MUNZAROVÁ, S. Interacting with Customers - Base of Relationships Building. In Proceedings of The Int. Sci. Conf. "ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 199-205 s. ISBN 80-7194-806-3.
MACHAČ, O. - BÖHMOVÁ, S. An Efficient Spreadsheet Procedure for Solving a 0-1 Integer Programming Problem. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2004, no. 10, s. 379 ? 391. ISSN: 1211-5541.
BÖHMOVÁ, S. - JELÍNKOVÁ, M. Hodnota zákazníka pro firmu a její simulace. In zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2004 - rok európskej integrácie. Zvolen, Slovenská Republika: Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, 2004. s. 12-16 s. ISBN 80-89100-20-1.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Výsledky výzkumu sledování environmentálních nákladů v podnicích Environmentální aspekty podnikání, 2003, vol. 7, no. 2, s. 10-12. ISSN: 1211-8052.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Implementation of Environmental Management Systems in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. , no. 9, s. 225-234. ISSN: 1211-5541.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Přínosy systémů environmentálního managementu a náklady na jejich implementaci Environmentální aspekty podnikání, 2003, vol. 7, no. 4, s. 5-6. ISSN: 1211-8052.
BÖHMOVÁ, S. - HYRŠLOVÁ, J. Dopady environmentálního profilu podniku na jeho finanční zdraví. In Sborník referátů z mezinárodní konference Finanční a logistické řízení v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2003. s. 63-67 s. ISBN 80-239-0860-X.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Environmental Costs Tracking - Support for Decision-Making Processes in the Framework of Environmentally Oriented Management. In Conference Proceedings Business Development and European Community. Brno: Brno University of Technology, 2003. s. 122-128 s. ISBN 80-214-2408-7.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Výzkum sledování environmentálních nákladů v podnicích. In Sborník z vědecké konference Podnikové environmentální účetnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 122-128 s. ISBN 80-7194-572-2.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Informace o environmentálních nákladech pro environmentálně orientovaný management. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2003. Brno: MZLU Brno, 2003. s. 182-190 s. ISBN 80-7157-698-0.
BÖHMOVÁ, S. - KOHOUTOVÁ, M. Systémy environmentálního managementu jako konkurenční výhoda. In Sborník příspěvků z IV. ročníku odborného semináře posluchačů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí Pernerś Contact 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2003. s. 25-30 s. ISBN 80-7194-522-6.
BÖHMOVÁ, S. - KOHOUTOVÁ, M. Význam zavádění environmentálních manažerských systémů pro zajištění konkurenceschopnosti podniků. In Sborník ze VI. mezinárodní konference HF, TU Liberec: Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 15-18 s. ISBN 80-7083-738-1.
HYRŠLOVÁ, J. - BÖHMOVÁ, S. Struktura environmentálních nákladů v podnicích. In Sborník z pracovního jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 55-60 s. ISBN 80-7194-542-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Programme for exchange of best practices in social responsibility Bilaterální iniciativa z Fondu pro bilaterální vztahy (Fondy EHP a Norska 2014-2021) Ministerstvo financí 29.07.2020 31.08.2021
Multi-disciplinary innovation for social change from the point of view of the Czech Republic Cost Actions Evropská unie 15.07.2020 02.10.2023
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP Institucionální projekty spolupráce Dům zahraničních služeb 01.08.2019 31.10.2020
Economic, social and environmental aspects of collaborative economy from the point of view of the Czech Republic Cost Actions Evropská unie 01.01.2019 23.03.2021
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Support for Pedagogical Work of Academic Staff of the Department of Economics and Management of Chemical and Food Industry and Innovation of Selected and Preparation of New Economic Courses in English Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Multimedia presentations of selected business processes to increase effectiveness of economic-managerial courses Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Rozvoj nových postupů environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Tvorba nového předmětu Ekonomika ochrany životního prostředí HEDF - F5 b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2010-12-31
Inovace předmětu Manažerské kvantitativní metody HEDF - F5 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2009
Příprava a realizace předmětu "Operační analýza" v anglickém jazyce Priority No. 4 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31