Mgr. Jiří Kulička, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Jiří Kulička, Ph.D.

Mgr. Jiří Kulička, Ph.D.

Kontakty

466 036 123
jiri.kulicka@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6416-398X

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení aplikované matematiky (50232)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Čtvrtek
9:00-11:00
Předmět (Rok) Role
KID/AEMME (2020) G - - -
KID/ANMEK (2020) G PR - -
KID/ANMEP (2020) G PR CV -
KID/ANUMK (2020) G - - -
KID/ANUMP (2020) G - - -
KID/APMTE (2020) G PR CV -
KID/FUNME (2020) G PR CV -
KID/NMUME (2020) G - - -
KID/PAMAK (2020) G PR - -
KID/PAMAP (2020) G PR CV -
KID/PM3DK (2020) G PR - -
KID/PM3DP (2020) G PR CV -
KID/PNMEK (2020) G - - -
KID/PNMEP (2020) G - - -
KID/PNUMK (2020) G PR - -
KID/PNUMP (2020) G PR CV -
KID/XAGTD (2020) G - - -
KID/XAMA3 (2020) G - - -
KID/YAGTD (2020) G - - -
KID/YAMA3 (2020) G - - -

Official web presentation:

http://ct.upce.cz/mathjiku/

 

FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NEUMANN, D. - KRYLOVÁ, K. - KULIČKA, J. - JAHODOVÁ BERKOVÁ, A. - BÍLEK, R. - KACEROVSKÝ, M. - BAYER, M. Jodový stav těhotných před porodem Česko-slovenská pediatrie, 2018, vol. 73, no. 2, s. 79-83. ISSN: 0069-2328.
KRYLOVA, K. - BILEK, R. - KULIČKA, J. - DEJMEK, P. - BAYER, M. - KACEROVSKY, M. - NEUMANN, D. Urinary iodine concentrations in mothers and their term newborns in country with sufficient iodine supply Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2016, vol. Neuveden, no. 25.11.2016, s. 1-7. ISSN: 1476-7058.
KULIČKA, J. - MACHALÍK, S. DIFFERENTIAL EQUATIONS IN THE EDUCATION OF THE FUTURE TRANSPORT ENGINEERS WITH SUPPORT OF MATLAB. In ICERI2016 : proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016. s. 7471-7478 s. ISBN 978-84-617-5895-1.
KULIČKA, J. - BERKOVÁ, A. THE FOURIER ANALYSIS IN THE TEACHING OF APPLIED MATHEMATICS IN TRANSPORT USING MATLAB. In EDULEARN16 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016. s. 8431-8437 s. ISBN 978-84-608-8860-4.
BERKOVÁ, A. - KULIČKA, J. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE INVOLVEMENT OF COMPUTER-AIDED ASSESSMENT SYSTEM IN MATHEMATICS. In EDULEARN16 Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016. s. 8493-8500 s. ISBN 978-84-608-8860-4.
KULIČKA, J. - JILEK, P. The Fourier Analysis in Transport Application Using Matlab. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016. s. 820-825 s.
MACHALÍK, S. - KULIČKA, J. USING OF OWN-CREATED LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IN A PART-TIME STUDY AT JAN PERNER TRANSPORT FACULTY, UNIVERSITY OF PARDUBICE, CZECH REPUBLIC. In ICERI2016 : proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016. s. 3273-3279 s. ISBN 978-84-617-5895-1.
PŮLPÁN, Z. - KULIČKA, J. Estimation of Semantic Information of Questionnaire Item from the Logistic Model International Journal of Engineering Technology and Management, 2015, vol. 2, no. 2, s. 7-9. ISSN: 2394-6881.
PŮLPÁN, Z. - KULIČKA, J. The fuzzy intuitive sets in the decision-making International Journal of Engineering Technology and Computer Research, 2015, vol. 3, no. 2, s. 176-180. ISSN: 2348-2117.
KULIČKA, J. - BERKOVÁ, A. The estimation of achieved knowledge of students using the fuzzy mathematics tools. In ICERI2015: Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015. s. 7813-7818 s. ISBN 978-84-608-2657-6.
BERKOVÁ, A. - KULIČKA, J. Modelling and Simulation in Teaching of Future Teachers of Mathematics. In ICERI2015: Proceedings. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015. s. 7525-7533 s. ISBN 978-84-608-2657-6.
PŮLPÁN, Z. - KULIČKA, J. Jednoduchý fuzzy regresní model Informační bulletin České statistické společnosti, 2014, vol. 25, no. 3, s. 1-13. ISSN: 1210-8022.
KULIČKA, J. Aproximace křivek v Matlabu - Trigonometrické polynomy Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 1, s. 161-170. ISSN: 1801-674X.
KULIČKA, J. - TOBYŠKA, M. Pulsní a harmonické oscilátory pro studium elektroniky Media4u Magazine, 2010, vol. 7, no. 2, s. 118-121. ISSN: 1214-9187.
KULIČKA, J. APROXIMACE KŘIVEK V MATLABU - ČÁST 4. NEWTONŮV INTERPOLAČNÍ POLYNOM Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 3, s. 138-146. ISSN: 1801-674X.
KULIČKA, J. APROXIMACE KŘIVEK V MATLABU - 2. APROXIMACE METODOU NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ Media4u Magazine, 2010, vol. 7, no. 1, s. 92-99. ISSN: 1214-9187.
KULIČKA, J. APROXIMACE FUNKCÍ V MATLABU - 3. LAGRANGEŮV INTERPOLAČNÍ POLYNOM Media4u Magazine, 2010, vol. 7, no. 2, s. 132-137. ISSN: 1214-9187.
KULIČKA, J. APROXIMACE FUNKCÍ V MATLABU - 1. ÚVOD Media4u Magazine, 2010, vol. 7, no. 1, s. 89-91. ISSN: 1214-9187.
KULIČKA, J. ELEKTROAKUSTICKÉ ANALOGIE V PROSTŘEDÍ PROGRAMU MATLAB. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 352-364 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
KULIČKA, J. VÝUKA ZÁKLADNÍCH NUMERICKÝCH ALGORITMŮ V MATLABU - APROXIMACE KUBICKÝMI SPLAJNY. In Zborník príspevkov 18. ročníka konferencie Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2010. s. 63-63 s. ISBN 978-80-970519-0-7.
KULIČKA, J. Elektroakustické analogie v prostředí programu Matlab. In Sborník 79. akustického semináře. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 17-24 s. ISBN 978-80-01-04427-8.
KULIČKA, J. Generátory harmonických a tvarových kmitů pro studium elektrotechniky. In Sborník Veletrh nápadů učitelů fyziky. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5022-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Intelligent self-diagnostics Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 2020-01-01 2022-12-31
Experimental verification of the possibility of using alternative means for vehicles locating Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014

Výzkumné zaměření

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2014 Gateway School of English Gateway School of English Malta 1
2014 Sapienza Universita Di Roma Sapienza Universita Di Roma Itálie 1
2016 HAN University of Applied Science HAN University of Applied Science Nizozemsko 1
2012 Turku University of Applied Sciences Turku University of Applied Sciences Finsko 1
2015 Instituto Politecnico De Braganca Instituto Politecnico De Braganca Portugalsko 1